Sindre Mikal Dyrstad

Professor i idrett/kroppsøving

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-331
Follow me

Bio

Sindre M. Dyrstad er professor i idrettsvitenskap med fordypning i treningslære og fysisk aktivitet & helse. Dyrstad gjennomførte sin doktorgradsutdanning ved Norges idrettshøgskole innen fysisk form og trening. Han er tilknyttet faggruppen i idrettsvitenskap og kroppsøving.

Dyrstads forskning omhandler studier rundt fysisk aktivitet, helse, livsstilsendring, testing av fysisk form og effekter av fysisk aktivitet i skolen. Han er også opptatt av fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen, samt utfordringsbasert læring (challenge based learning).

Dyrstad underviser i fysisk aktivitet og helse, fysiologi, forskningsmetode og friluftsliv. Han veileder på bachelor, master og phd-nivå.

Arbeidserfaring

2022-         : Universitetet i Stavanger, professor

2018- 2022: Universitetet i Stavanger, avdelingsleder for Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskaplige fakultet

2014- 2018: Universitetet i Stavanger, professor

2008-2014: Universitetet i Stavanger, førsteamanuensis

2006- 2008: St. Svithun videregående skole, Stavanger, avdelingsleder for idrett/kroppsøving

2005 - 2006: Norges idrettshøgskole, Oslo, førsteamanuensis

2001-2005: Norges idrettshøgskole, Oslo, doktorgradsstipendiat

2000-2001: Norges idrettshøgskole, Oslo, høgskolelektor

1997-2000: Kristelig Gymnasium, Oslo, kroppsøvingslærer

Forskningsområder

 • Fysisk aktivitet og helseeffekter: livsstil og livsstilsendring, motivasjon, psykisk helse, sykdom, samfunn og forebygging

 • Fysisk aktivitet i skolen

 • Kartlegging og testing av fysisk form og fysisk aktivitet

 • Treningslære

 • Læring: Fysisk aktiv læring, utfordringsbasert læring

 

Les mer om forskningen til faggruppen Idrettsvitenskap og kroppsøving her.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Kolle, Elin; Steene-Johannessen, Jostein; Säfvenbom, Reidar; Anderssen, Sigmund Alfred; Grydeland, May; Ekelund, Ulf; Andersen, Inge Dehli; Resaland, Geir Kåre; Lerum, Øystein; Tjomsland, Hege Eikeland; Berntsen, Sveinung; Malnes, Lena; Haugen, Tommy; Dyrstad, Sindre Mikal; Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Solberg, Runar Barstad

   (2019)

   Hovedrapport: School in motion.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas

   (2014)

   Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere.

  • Dyrstad, Sindre

   (2009)

   A comparison of endurance tests from 1982 to 2007 for a cohort of Norwegian adolescents. I: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS Oslo 09, Book of Abstracts.

   ISBN 978-82-502-0420-1.

  • Anderssen, Sigmund A.; Hansen, Bjørge Herman; Kolle, Elin; Steene-Johannessen, Jostein; Børsheim, Elisabeth; Holme, Ingar; Beldo, Sigurd; Dillern, Thomas; Solbraa, Ane Kristiansen; Dyrstad, Sindre; Lohne-Seiler, Hilde; Støa, Eva Maria; Lorentzen, Catherine A. N.; Jakobsen, Jon Egil

   (2009)

   Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge : resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009.

   ISBN 978-82-8081-187-5.

   Volum 2009.

   Hefte IS-1754.

  • Dyrstad, Sindre

   (2006)

   Fysisk for og trening i Forsvaret En tverrsnittsundersøkelse av endringer i kondisjon hos unge menn, og en longitudinell studie av soldaters treningsvaner og fysiske form gjennom to års tjeneste.

   Norges idrettshøgskole.

   ISBN 8250203976.

 • Formidling
  • Dyrstad, Sindre Mikal; Vigane, Åge

   (2023)

   Læring av lederskap i friluftslivsundervisning: Effekt av tilbakemeldinger. .

   Nordisk Friluftlivskonferanse;

   2023-06-19 - 2023-12-21.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2023)

   Etablering av gode trening- og mosjonsvaner.

   Gjesteforedrag;

   2023-03-30.

  • Malnes, Lena; Berntsen, Sveinung; Kolle, Elin; Ivarsson, Andreas; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2023)

   School-based physical activity in relation to active travel among adolescents .

   International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA);

   2023-06-14 - 2023-06-17.

  • Gustafsson, Klaus; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   «Maraton-Marton» (59) har holdt på med trenings-trend i 20 år: – Er ikke på det der TikTok-greiene..

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Bø, Elisabeth V.; Seljebotten, Per Helge; Skage, Ingrid

   (2022)

   Økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO.

   Utvalgsmøte i Utvalget for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune;

   2022-05-11 - .

  • Lossius, Lone Omholt; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   Fagmiljø om tilgang på fysisk aktivitet i skolehverdagen: – Kan begrense sosial ulikhet blant elever.

  • Gustafsson, Klaus; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   Avviser at kroppsbyggere er mer skeptiske til vaksinen: – Det er heller motsatt.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   Livsstil, fysisk aktivitet og helse.

   Livsstilsseminar for vg3 elever ;

   2022-03-17 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   Jeg, min egen helsearbeider? Hvordan få til en helsefremmende livsstil gjennom enkle tiltak.

   Fagdag for ansatte i Rogaland fylkeskommune;

   2022-03-28 - .

  • Alsnes, Ingvild Vatten; Hagland, Hanne Røland; Janssen, Emiel; Dyrstad, Sindre Mikal; Vatland, Nina; Munkvik, Morten

   (2022)

   The Cognita model: group and activity-based learning .

   AMEE Lyon2022;

   2022-08-28 - 2022-08-31.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Bø, Elisabeth Vågen; Søfteland, Marta Olsen; Langvik, Inger Kristine; Kvalø, Silje Eikanger

   (2022)

   Effects and experiences from the Active school study: An evaluation of a school based physical activity program especially focusing on the implementation of physically active learning.

   ACTivate International Congress: Walking the talk - implementing PAL and whole school physical activity;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Gustafsson, Klaus; Anda, Liss; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2022)

   «Maraton-Marton» (59) har holdt på med trenings-trend i 20 år: – Er ikke på det der TikTok-greiene.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2021)

   Erfaringsutveksling fra leder til leder.

   Temasamling for nye ledere;

   2021-09-30 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2021)

   Hva er Challenge Based Learning? .

   Fagseminar under pedagogisk uke;

   2021-04-19 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2021)

   Blir man smartere av å trene?.

   Påfyll-seminar for studenter og ansatte ;

   2021-01-13 - .

  • Leibinger, Eva; Dyrstad, Sindre Mikal; Bakken, Anja Kristin

   (2020)

   Elever trives bedre om de ikke sitter foran pulten hele dagen.

  • Fosdahl, Nora; Stråtveit, Ina; Leibinger, Eva; Thoresen, Eivind; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2020)

   Elever mener fysisk aktivitet gir mer motivasjon og bedre skolemiljø.

  • Kvalø, Silje Eikanger; Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid; Alstveit, Marianne

   (2019)

   Physically active lessons: barriers and facilitators for implementation.

   Internation Conference of School Effectiveness amd Improvement (ICSEI) ;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Fysisk aktivitet: Hvorfor og hvordan?.

   Seminardag om livsmestring;

   2019-03-14 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Helse, livsstil og livsstilsendring..

   Seminardag om livsmestring;

   2019-03-14 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Barn og unge er ikke blitt mer fysisk aktive siste 6 år.

  • Minge, Anders; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Det siste brølet. Flere hundre mennesker kan takke han for at de har fått et sprekere og bedre liv..

  • Skage, Ingrid; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Principals`perceptions of implementing physically active lessons in school.

   ISBNPA 2019;

   2019-06-04 - 2019-06-07.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Helsefokus i travle tider. .

   Damenes aften;

   2019-03-21 - .

  • Åvitsland, Andreas; Dyrstad, Sindre Mikal; Lerum, Øystein; Leibinger, Eva; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Haugen, Tommy

   (2019)

   Physical fitness and mental health in adolescents - What we know, and what we don't.

   Nettverksmøte for Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK) ;

   2019-09-17 - 2019-09-18.

  • Leibinger, Eva; Åvitsland, Andreas; Resaland, Geir Kåre; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Relationship between health-related quality of life, cardiorespiratory fitness and muscular fitness in adolescents​.

   Nettverksmøte for Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK);

   2019-09-17 - 2019-09-18.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Kenneth trodde han var deprimert. Svaret fra fastlegen var et helt annet. Nå har han gått ned nesten 20 kilo, kuttet ut blodtrykksmedisinene og har det mye bedre med seg selv..

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Hva er "challenge based learning"?.

   Fellesseminar om utdanning og forskning;

   2019-12-12.

  • Åvitsland, Andreas; Säfvenbom, Reidar; Tjomsland, Hege Eikeland; Kolle, Elin; Resaland, Geir Kåre; Berntsen, Sveinung; Leibinger, Eva; Dyrstad, Sindre Mikal; Solberg, Runar Barstad

   (2019)

   A new approach to school time physical activity: The "Don't worry, be happy" intervention model.

   ICSEI - International Congress of School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Så mye faller formen din hvis du kutter ut treningen i ferien.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Hvordan fysisk aktivitet i skolen? Viktige faktorer i endringsprosesser.

   Idrettsmedisinsk høstkongress;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Fysisk aktivitet og mulige bivirkninger/plager.

   Fysisk aktivitet og helse. Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap;

   2018-09-10.

  • Gulbrandsen, Christine; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Gjør barna det bedre på skolen om de får mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen?.

  • Seljebotn, Per Helge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Fysisk aktiv læring og fysisk aktivitetsnivå.

   Fysioterapikongress;

   2018-01-12 - 2018-01-14.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Stråtveit, Ina; Eivind, Thoresen; Leibinger, Eva

   (2018)

   Daily physical activity in lower secondary school: reception of a three year intervention programme.

   International Society for Physical Activity and Health Congress;

   2018-10-15 - 2018-10-17.

  • Solberg, Trine; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Derfor bør du ta sykkelen til jobb. Å bytte ut bussen med sykkelen kan ha langt større effekt enn du tror.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Fysisk aktiv læring. Hvorfor fysisk aktivitet i skolen: Hva vet vi?.

   Fagsamling;

   2018-10-25.

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen.

   idrettsmedisinsk høstkongress 2018;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Lerum, Øystein; Malnes, Lena; Solberg, Runar Barstad; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Sammenhengen mellom fysisk form og psykisk helse hos norske 13-14-åringer.

   Idrettsmedisins høstkongress;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Nyttårsforsett: En million skritt..

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Bevegelse og det gode liv.

   Små steg-stor endring. Fagkonferanse om psykisk helse og fysisk aktivitet;

   2017-11-22.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Den syklende familie i hverdagen.

   Kulturkveld i Tjensvoll kirke;

   2017-05-03.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Fysisk aktivitet: Anbefalinger, effekter og livsstilsendring.

   Foredrag på fagdag for fysio- og ergoterapeuter i Sandnes kommune;

   2017-05-10.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Minge, Anders

   (2017)

   På denne skolen lærer ungdommene å gå tur.

  • Minge, Anders; Dyrstad, Sindre Mikal; Tjelta, Leif Inge

   (2017)

   Vil du trene mer? Tre ting avgjør om du lykkes..

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Tilrettelegging for en helsefremmende skolehverdag.

   Fagsamling for ansatte ved Vibermyr skoleverksted;

   2017-01-24.

  • Nyberg, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Mageomkretsen røper kondisen din.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid

   (2017)

   Fysisk aktiv læring. Hvorfor og hvordan?.

   Seminar for nyutdannede lærere i skolen;

   2017-04-03.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; NRK, nyhetsjournalist

   (2017)

   Så mye endres kondisjonen når du blir tjukkere.

  • Fjeld, Veronica; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2017)

   Tester DNA for å optimalisere treningen.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Fra forelesningsprestasjon til studentenes læringsutbytte: En erfaringsreise i forhold til egen undervisning..

   Basiskurs i universitetspedagogikk;

   2016-12-05 - 2016-12-07.

  • Seljebotn, Per Helge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Physically Active Academic Lessons in Primary School. Impact on Children’s Physical Activity Level..

   American College of Sport Medicine, 63th annual meeting. ;

   2016-05-31 - 2016-06-05.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid

   (2016)

   Aktiv skole. Foreløpige resultater og veien videre.

   Rektormøte;

   2016-05-19.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Én styrkeøvelse og 20 minutter i uken er nok.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Ungdommen raskere før.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Fysisk aktivitet som pedagogisk metode i skolen. Erfaringer fra Aktiv skole-prosjektet i Stavanger.

   Sogndal Convention 2016;

   2016-04-28 - 2016-05-30.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Kvalø, Silje Eikanger

   (2016)

   Fysisk aktivitet som pedagogisk innlæringsmetode i skolen. Erfaringer fra lokale, nasjonale og internasjonale studier.

   Utdanningskonferansen 2016;

   2016-02-03.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Hvordan kan fysisk aktivitet gi bedre læring?.

   Kickoff for lærere;

   2016-09-22.

  • Nyberg, Elin; Kvalø, Silje Eikanger; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Lærer mer med fysisk aktivitet i mattetimene.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Sund, Steinar; Kvalø, Silje Eikanger; Seljebotn, Per Helge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Bedre i matte med fysisk aktivitet.

   Skolelederen.

   ISSN 0802-2062.

   Hefte 5.

   s.12-13.

  • Nyberg, Elin; Skage, Ingrid; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2016)

   Fysisk aktivitet i skolen gir flere venner.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   The publishing game.

   Forum for forskning;

   2015-04-21.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   Tilrettelegging av meningsfull fysisk aktivitet.

   Personalseminar for ansatte ved Solås skole;

   2015-03-03.

  • Nyberg, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   Spreke folk sitter like mye i ro som andre.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid

   (2015)

   Aktiv skole. Status og veien videre.

   Rektormøte;

   2015-09-03.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   Forskning i praksis.

   Skoleforedrag;

   2015-09-17.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2015)

   Active school: Increase physical activity in schools .

   Seminar;

   2015-10-02.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Trener vi mindre enn vi sier?.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Fitness reporting scores a hit.A newspaper series about three people pursuing a keep-fit programme prompted many readers to start exercising themselves.

  • Loland, Martha; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Health-Related Quality Of Life in Obese Adults Following a Lifestyle Intervention in Primary Health Care.

   American College of Sport Medicine, 61th annual meeting.;

   2014-05-28 - 2014-05-31.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Endringer i IOC tvinger seg frem.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Norske menn avslørt: Skryter på seg trening.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Trener mer, men er i dårligere form.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Aktive barn: Den syklende familie lurer tidsklemma.

  • Hausken, Kjell; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Determining Activity Energy Expenditure from Heart Rate and Physiological Characteristics.

   Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.

   ISSN 0022-4707.

   Volum 54.

   Hefte 1.

   s.124-128.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Edvardsen, Elisabeth; Anderssen, Sigmund Alfred

   (2014)

   Self-reported physical activity and differences in maximal oxygen uptake, waist circumference and accelerometer-measured physical activity.

   American College of Sport Medicine, 61th annual meeting. ;

   2014-05-28 - 2014-05-31.

  • Anderssen, Sigmund Alfred; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann; Holme, Ingar Morten K; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2014)

   Response.

   Chest.

   ISSN 0012-3692.

   Volum 146.

   Hefte 1.

   s.e30-e31.

   DOI: 10.1378/chest.14-0712

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2013)

   Fysisk aktivitet fremmer teoretisk læring.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Hausken, Kjell

   (2013)

   Comparing heart rate monitor and accelerometer to determine energy expenditure.

   18th Annual Congress of the European College of Sport Science;

   2013-06-26 - 2013-06-29.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2013)

   Daglig fysisk aktivitet- Sunnhetshysteri eller nødvendig kroppsvask?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.16-16.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2012)

   De spreke klarer seg, hvordan motivere resten?.

   Lagledersamling for Nordsjørittet;

   2012-04-23 - .

  • Østrem, Ketil; Dyrstad, Sindre Mikal; Vik, Sigurd

   (2012)

   Relationship between physical activity, sitting time and metabolic health.

   American College of Sport Medicine, 59th annual meeting. May 29.- Jun 2.; San Fransico 2012;

   2012-05-29 - 2012-06-02.

  • Foss, Brynjar; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2012)

   Fett er stress.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2012)

   Sitting it out. Youngsters in Norway are not as fit as earlyer generations, and even the best perform less well. Researchers now warn that a wave of inactiviety could have a long-term health impact.

  • Østrem, Ketil; Vik, S.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2012)

   Relationship Between Physical Activity, Sitting Time and Metabolic Health.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Volum 44.

   s.496-496.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2012)

   From "couch potato" to half-marathon runner in 14 weeks...?.

   5. Baltic Sports Science Conference;

   2012-04-18 - 2012-04-19.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred

   (2012)

   Relationship between self-reported physical activity, objectively measured physical activity and physical fitness.

   5-th Baltic Sport Science Conference;

   2012-04-18 - 2012-04-19.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Jeg, en fysisk aktiv person? Hvorfor det og hvordan da?.

   Livsstilskampanje;

   2011-08-17 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Hvorfor skal barn og unge være fysisk aktive? Utvikling og konsekvenser. Hvordan kan vi som foreldre bidra?.

   Seminar for foreldre;

   2011-04-28 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Bevegelsesglede og bevegelsesutfordringer.

   Livstilsendringskurs for overvektige;

   2011-11-16 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   De spreke klarer seg, hva med resten? Utvikling, konsekvenser og tiltak.

   Bedriftshelsetjeneste, livsstil og helse;

   2011-02-23 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Aktivitetsvaner hos ungdom.

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Levestilen i våre dager. Hvilke konsekvenser får det?.

   Livsstilsseminar;

   2011-09-10 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Økt motivasjon til varig livsstilsendring. Hva er utfordringene?.

   Motivasjonsforedrag for overvektige;

   2011-01-26 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Muligheter og utfordringer angående fedme og livsstilsendring.

   Dagsseminar om type 2 diabetes og fedme;

   2011-11-11 - .

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Sevild, Cecilie; Loland, Martha; Ringodd, Ingvild E; Lavik, Tanya; Krosshaug, Linda; Lie, Silje S; Tjelta, Leif Inge

   (2011)

   Physiological effects of a lifestyle intervention program for inactive obese.

   British Association of Sport and Exercise Sciences Conference;

   2011-09-06 - 2011-09-08.

  • Tjelta, Leif Inge; Kvåle, Odd Harald; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Jobbsykling - for bedre helse og miljø.

   Kondis : organ for Den norske maratonklubb.

   ISSN 0802-0698.

   Hefte 4.

   s.32-34.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2011)

   Idrettsungdommen løper saktere enn før. Dagens ungdom er i dårligere form enn ungdom før i tiden, men også de flinkeste presterer dårliger enn før. Det viser undersøkelse som er basert på skoleelevers prestasjoner på 3000-meteren gjennom 40 år. Nå advarer forskerne mot en inaktivitetsbølge som kan få store helsemessige konsekvenser.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre

   (2011)

   Helsestudioene registrerer økning i medlemstallet samtidig som nordmenns fysiske form blir dårligere. Hva er årsakene til dette?.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Hvordan er din levestil? Livsstilsseminar for elever ved Solborg folkehøgskole.

   utenTitteltekst;

   2010-09-25.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Skal forske på Hege og Anne Lises helsekamp.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Endring av Stavanger-ungdoms kondisjon gjennom de siste 30 år.

   utenTitteltekst;

   2010-11-24.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Endring i ungdoms fysiske form.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Sjonglering, kan jeg lære det?.

   utenTitteltekst;

   2010-11-24.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Norsk ungdom er i fysisk forfall.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Forskerer tester overvektige.

  • Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Hva er gevinsten ved å være i aktivitet.

   utenTitteltekst;

   2010-11-18.

  • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Relationship between Distance Runners Velocity at Anaerobic Threshold and Parameters Determining this Threshold.

   European College of Sport Science;

   2010-06-23 - 2010-06-26.

  • Tjelta, Leif Inge; Kvåle, Odd-Harald; Dyrstad, Sindre

   (2010)

   Å sykle til jobben gir helsegevinst.

  • Dyrstad, Sindre; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2010)

   Sør-og rogalendinger har dårligst kondis Stor kartlegging av nordmenns fysiske form.

  • Dyrstad, Sindre; Hansen, Bjørge Herman; Hansen, Bjørge Herman; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund A.; Anderssen, Sigmund A.

   (2010)

   International Physical Activity Questionnaire: A validation of the Norwegian version in a national representative sample.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Hefte 42.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred

   (2010)

   International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Volum 42.

   Hefte 5.

   s.809-810.

  • Dyrstad, Sindre

   (2009)

   Fysisk aktiv: Hvorfor det og hvordan da? Om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og hvordan en kan komme i gang.

   utenTitteltekst;

   2009-11-25.

  • Dyrstad, Sindre

   (2009)

   Hvordan være sin egen helsearbeider? Om fysisk aktivitet og forebyggende helsearbeid.

   utenTitteltekst;

   2009-05-26.

  • Dyrstad, Sindre

   (2009)

   Testing, trening og oksygenopptak.

   utenTitteltekst;

   2009-11-06.

  • Dyrstad, Sindre

   (2009)

   Slik kan hele familien være aktiv i helgene.

  • Dyrstad, Sindre

   (2008)

   Kartlegging av fysisk form i befolkningen.

  • Dyrstad, Sindre

   (2008)

   Finnes det effektive strategier for å øke fysisk aktivitet og bedre fysisk form i befolkningen?.

   utenTitteltekst;

   2008-11-26.

  • Soltvedt, Rune; Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein

   (2006)

   Infanterisoldaters trening og fysiske form i rekruttperioden.

   Norsk Militært Tidsskrift.

   ISSN 0029-2028.

   Hefte 10.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2006)

   Fysisk for og trening i Forsvaret.

   utenTitteltekst;

   2006-04-03.

  • Dyrstad, Sindre M.; Barlaug, Dag

   (2006)

   Relationship Between Physical Training Volume and Soldiers Service Performance During a Peacekeeping Mission.

   Medicine & Science in Sports & Exercise.

   ISSN 0195-9131.

   Hefte Volum 38 No 5.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2006)

   Trening og mental styrke.

   utenTitteltekst;

   2006-06-08.

  • Aandstad, Anders; Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein

   (2006)

   Dårligere kondisjon hos norske menn ved sesjon.

   Norsk Militært Tidsskrift.

   ISSN 0029-2028.

   Hefte 8.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2006)

   Fysisk for og trening i Forsvaret.

   utenTitteltekst;

   2006-03-08.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2006)

   Trening og fysisk form i Forsvaret.

   utenTitteltekst;

   2006-06-14.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2005)

   Hvordan øke treningsutbytte for soldater.

   utenTitteltekst;

   2005-02-14.

  • Dyrstad, Sindre M.; Hjellset, Stig; Aandstad, Anders; Soltvedt, Rune; Hallén, Jostein

   (2005)

   Changes in aerobic power during compulsory and international military service : a two year longitudinal study.

   International Congress on Soldiers' Physical Performance (ICSPP 2005);

   2005-05-18 - 2005-05-22.

  • Dyrstad, Sindre M.; Soltvedt, Rune; Hallén, Jostein

   (2005)

   Effect of military training on maximal oxygen uptake in Norwegian infantry soldiers.

   American College of Sports Medicine, 52nd annual meeting;

   2005-06-01 - 2005-06-04.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2005)

   Ungdom i rask fysisk forfall?.

   utenTitteltekst;

   2005-03-08.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2005)

   Relationship between physical training volume and soldiers´ service performance during a peacekeeping mission.

   Militær nordisk idrettslederkonferanse;

   2005-11-08 - 2005-11-11.

  • Dyrstad, Sindre M.; Miller, Blake W.

   (2005)

   Self-determined motivation and physical training volume among infatry soldiers in the Kosovo Force.

   International Congress on Soldiers' Physical Performance (ICSPP 2005);

   2005-05-18 - 2005-05-22.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2004)

   Fysisk aktivitet som ledd i forebyggende helsearbeid.

   utenTitteltekst;

   2004-11-09.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2004)

   Trening, mest skade eller glede?.

   utenTitteltekst;

   2004-01-14.

  • Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein; Aandstad, Anders; Müller, Erich; Schwameder, Hermann; Zallinger, Gerhard; Fastenbauer, Verena

   (2003)

   Changes of maximal oxygen uptake from 1980 to 2002 in young Norwegian men.

   8th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS);

   2003-07-09 - 2003-07-12.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2003)

   Forskjell på anaerob og aerob trening.

   Fagseminar for forsvarets spesialstyrker: Hvordan skape bedre kvalitet på militær trening;

   2003-11-24.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2003)

   Utvikling av fysisk yteevne.

   Marinens fagseminar for fysisk fostring;

   2003-11-24.

  • Dyrstad, Sindre M.; Hjellset, Stig; Ingjer, Frank

   (2002)

   Utvikling av fysisk form gjennom hoveddelen av førstegangstjenesten hos norske soldater.

   Norsk fysiologisk vintermøte;

   2002-01-30 - 2002-02-01.

  • Dyrstad, Sindre M.

   (2002)

   Utvikling av fysisk form i Forsvaret.

   Dagskonferanse: Trening og militære operasjoner Hvordan skape optimale prestasjoner?;

   2002-11-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dyrstad, Sindre M.

   (2005)

   Ola Soldats utvikling av fysisk form gjennom militærtjenesten. Fakta og treningstips.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway