Idrettsvitenskap og kroppsøving

Faggruppen idrettsvitenskap og kroppsøving bidrar aktivt med planlegging og gjennomføring av flere forskningsprosjekt som skal være med på å styrke livskvalitet og folkehelse, legge til rette for livslang bevegelsesglede, og forbedre individers prestasjoner, mestring og læring på ulike livsarenaer som idrett, skole og fritid.

Published Endret

Faggruppen idrettsvitenskap og kroppsøving har en omfattende og tverrfaglig forskningsprofil innen bevegelsesforskning. Faggruppen bidrar aktivt med planlegging og gjennomføring av flere forskningsprosjekt som skal bidra til å styrke livskvalitet og folkehelse, legge til rette for livslang bevegelsesglede og forbedre individers prestasjoner, mestring og læring på ulike livsarenaer som idrett, skole og fritid. Forskerne i faggruppen har en bred kompetanse i ulike forskningsdesign, kvantitative og kvalitative metoder og samarbeider tett med flere universiteter og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

Fagmiljøet er tilknyttet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.


Forskningsaktivitetene til faggruppen er delt inn i tre overordnede forskningsfelt:

  • Helse – mental og fysisk helse, folkehelse, idrettspsykologi og ernæring
  • Læring/utdanning – kroppsøvingsdidaktikk og friluftsliv, pedagogisk praksis og læringsprosesser i klasserommet, gymsalen og i naturen
  • Prestasjon – bevegelseslære, treningsvitenskap, prestasjonsevne og arbeidskrav, treningsbelastning og anvendt biomekanikk


Finn en fagperson innen ett eller flere av forskningsfeltene

Helse

Fysisk aktivitet og helse, treningslære: Sindre M. Dyrstad, Shaher A. I. Shalfawi
Idretts- og helsepsykologi: Sebastian S. Sandgren
Fysisk aktivitet og helse: Eva Leibinger, Andreas Åvitsland, Cathrine Nyhus Hagum
Idrettsernæring og idrettsfysiologi: Gerd Lise Nordbotten

Læring/utdanning

Kroppsøving: Atle Mjåtveit, Gro Næsheim-Bjørkvik, Silje Eikanger Kvalø, Dag Ove Granås Hovdal, Agnes Høigård, Nina Sømme Kvarstein, Eva Leibinger
Friluftsliv: Åge Vigane, Øyvind Johannes Holtlien Salvesen
Fysisk aktivitet i skolen: Andreas Åvitsland, Sindre M. Dyrstad

Prestasjon

Treningsvitenskap: Bjørnar Kjellstadli, Cathrine Nyhus Hagum, Håvard Myklebust, Shaher A. I. Shalfawi
Fysisk prestasjonsevne, testing og evaluering: Shaher A. I. Shalfawi, Håvard Myklebust, Sindre M. Dyrstad,
Treningsbelastning: Håvard Myklebust, Shaher A. I. Shalfawi,
Bevegelseslære og anvendt biomekanikk: Håvard Myklebust,