Siri Dybwik

Professor i dans

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Bio

Professor Siri Dybwik underviser i utøvende samtidsdans, artistic research, arbeidslivskunnskap og formidlingspraksiser. Hennes forskningsområde er improvisasjonskunnskap i fremførelsespraksisen. Hennes forestillinger bygger på deltakelse, interaksjon og demokratisk form. Hun arbeider innenfor et utvidet koreografibegrep hvor hun koreograferer steder for undring og empatisk samvær. Hennes forestillinger spiller i Europa, Asia og Nord-Amerika. Hun er tilknyttet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved eget fakultet leder hun det demokratiske forestillingsprosjektet Scenekunst til ALLE små. Hun har siden 1999 vært kunstnerisk leder for samtidskompaniet dybwikdans, www.dybwikdans.no. Hun er engasjert i Utvalg for dans i Kulturrådet.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   Multiplier event/EU+ prosjekt Interstice.

   Multiplier event/EU+ prosjekt Interstice, scenekunst for de aller yngste;

   2022-12-01.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2022)

   Arrangering av transnational meeting i EU, Interstice. Konferanse og workshop. 3 dagers faglig innhold..

   konferanse, workshop i forbindelse med internasjonalt møte ved UiS, Interstice;

   2022-10-03 - 2022-10-06.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Når UiS er ute i kulturen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Aesthetics and art in early childhood education..

   ICSEI 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Shared experiences from practice and research; Performing art for the very young/ a lecture performance .

   ICSEI 2019;

   2019-01-07 - 2019-01-12.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten..

   Teachers in movement;

   2019-05-31.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Aesthetics and art in early childhood education.

   ICSEI 2019;

   2019-01-07 - 2019-01-11.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Intervju i avis i Singapore angående scenekunst for de aller yngste.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Intervju i Stavanger Aftenblad, 2 sider.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Playground/film documentation..

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies/Spank dokumentarfilm.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Dagskonferanse/TEACHERS IN MOVEMENT: Aesthetic practices for babies/Gjennomført med førstelektor Kirsten Halle i Barcelona/Sabdell.

   Dagskonferanse for barnehagefeltet i Sabadell/Ansvarlig for presentasjon sammen med Kirsten Halle;

   2019-05-30.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten..

   Teachers in movement. ;

   2019-05-29.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Teachers in movement. Aesthetic practices for babies in kindergarten. .

   Teachers in movement. ;

   2019-05-30.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små..

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-17.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små.

   Faglig foredrag i barnehagen - Pilot.;

   2019-10-09.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lyn Gardner: Children are as big a diversity problem for theatre as any other group.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2018)

   Sanselig oppmerksomt nærvær : hvilke kompetanser i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de yngste barna?.

   DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0332-5296.

   Hefte 1.

   s.36-41.

   DOI: 10.18261/issn.2535-4310-2018-01-08

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Prinsessen på erten/Varen.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Tou/Prinsessen på erten..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Prinsessen på erten/RAS.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Toddler room/Imaginate/Edinburgh.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Princess and the Pea/Whee! Festival/Nottigham.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/H. C. Andersen Festivals/Den grimme ælling..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Lulla/Dansens Hus/Oslo.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Programtekst/Toddlernes rom/Fondazzjoni Kreattività - Spazju Kreattiv/Malta .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Utarbeidelse av webside hvor kunstneriske arbeider er presentert..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Brosjyre/Toddlernes rom/Valletta/Malta/November 2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Brosjyre til Den stygge andungen/Odense/august 2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Music and art for babies. Recent investigation projects about the benefits of music in growth. Participants: Paulo Lameiro (Portugal), Siri Dybwik and Kirsten Halle (Norway), Astrid Bossuyt, Zoë Bossuyt and Isabel Voets (Belgium).

   Conference El mes petit de tots Barcelona;

   2018-11-17.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Sluttkonferanse STOR kunst for små barn/Forskningsbidrag/04122018.

   Stor kunst for små barn;

   2018-12-04.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Sanselig oppmerksomt nærvær. Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg til de aller yngste barna?.

   DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0332-5296.

   Hefte 1.

   s.36-45.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2018)

   Crossing borders: Conference/Discussion about music and art for babies: recent investigation projects about the benefits of music in growth..

   El mes petit de tots;

   2018-11-17 - .

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Diáro de Noticias/A verdadeira princesa não precisa de vestido.

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Programtekst for Centro Cultural de Belem. Prinsessen på erten..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Tekst til Bravo Festival/Finland. Toddlernes rom..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Barneteatret i Ålesund/Prinsessen på erten..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Forestillingstekst, Hamar Kulturhus. Toddlernes rom..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Programtekst for En million sommerfugler/DKS.

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Programtekst for bearbeidet utgave av Prinsessen på erten/DKS.

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Programtekst for engelsk program/Den styggen adungen/bOing 2017..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Programtekst til Lulla- gjelder Dansens Hus..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Tekstlig bidrag til websiden www.dybwikdans.no hvor kunstneriske arbeider blir publisert jevnlig..

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Nærvær, intervju med Siri Dybwik.

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Fremlegg og deltakelse i Research forum ved Chichester University, 21. mars 2017.

   Research Forum/Toddlernes rom i samarbeid med Kirsten Halle, UiS;

   2017-03-21.

  • Dybwik, Siri

   (2017)

   Masterclass i samtidsdans ved Chichester University.

   Masterclass, bachelor og master level.;

   2017-03-20 - 2017-03-24.

  • Halle, Kirsten; Cabaniss, Thomas; Dybwik, Siri

   (2017)

   Lulla, fagdag for barnehagene. .

   Seminar for barnehagene i Stavanger og Sola.;

   2017-09-19 - .

  • Dybwik, Siri

   (2016)

   Gjesteforelesning om Toddlernes rom ved IBU, phd seminar..

   PHD seminiar;

   2016-10-28.

  • Dybwik, Siri

   (2016)

   Utøverkunnskap i Toddlernes rom.

   Fou presentasjon ved UiS;

   2016-11-17.

  • Dybwik, Siri

   (2016)

   Faglig foredrag om Prinsessen på erten i Sola kommune for barnehagepersonale..

   Faglig presentasjon for barnehagepersonale i Sola kommune;

   2016-08-19.

  • Dybwik, Siri

   (2016)

   En presentasjon av Lulla.

   Faglig samling STOR kunst for små barn;

   2016-11-15.

  • Dybwik, Siri

   (2016)

   Diverse tekstlige presentasjoner omkring scenisk arbeid og utøverkunnskap..

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2016)

   Artistic and art-based Research in early childhood.

   PhD-kurs;

   2016-10-28.

  • Dybwik, Siri; Halle, Kirsten

   (2016)

   Når små barn møter kunsten.

   Faglig forum IMD;

   2016-11-12 - 2016-11-17.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Toddlernes mor.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Kunst for de aller yngste.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Internasjonal barnedanssuksess.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Ein annan dans.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Når publikum spiller en rolle.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Toddlernes rom/utdanningskonferansen, UiS.

   Utdanningskonferanse;

   2015-02-03.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Toddlernes rom/Om scenekunst for barn/RAS/Norge.

   Faglig forum for scenekunst;

   2015-10-31.

  • Dybwik, Siri

   (2015)

   Toddlernes rom/i samarbeid med Kirsten Halle..

   Læringskulturer i barnehagen;

   2015-12-15.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   dybwikdans/a presentation of performances for children.

   Internasjonalt besøk hos Regional arena for samtidsdans;

   2014-08-22.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programtekst til Bærum Kulturhus. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon for Sekkefabrikken Kulturhus. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon for Tou Scene. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon for Kopervik Kulturhus.Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon for Sandnes Kulturhus/RAS Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programtekst til Haugesund Teater. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon for Satellit Festival i Gøteborg. En million sommmerfugler.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programtekst Hauguesund Teater. Toddlernes rom/En interaktiv installasjon for de som stabber og går.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Webpublisering av kunstnerisk materiale, gjelder tekst, foto og film på www.dybwikdans.no.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programtekst i anledning workshop for ungdybwikdans/Den stygge andungen.

  • Dybwik, Siri

   (2014)

   Programpresentasjon i forbindelse med markedsføringen av Sommerakademiet i dans 2014.

  • Dybwik, Siri

   (2013)

   Et historisk tilbakeblikk på oppbygningen av dansemiljøet i Rogaland.

   I regi av RAS;

   2013-04-29.

  • Dybwik, Siri

   (2013)

   Daily blog from an artistic project, my body as an archive.

  • Dybwik, Siri

   (2013)

   Between the folds, written reflection and presentation upon the installation between the folds.

  • Dybwik, Siri

   (2013)

   Program/poster til Sommerakademiet i dans 2013.

  • Dybwik, Siri

   (2011)

   Bidragsyter til programpresentasjon for Nasjonal prøve.

  • Dybwik, Siri

   (2011)

   And then the bird came- A meeting in public space/a journey in private houses. En skriftlig presentasjon for program, i tillegg en utvidet refleksjonstekst i forbindelse med utgivelse av kunstnerisk dokumentasjon. Medforfatter: Lisa Kendall.

  • Dybwik, Siri

   (2010)

   En presentasjon av repertoarbasert undervisning-workshop i moderne dans En presentasjon av repertoarbasert undervisning-workshop i moderne dans.

   utenTitteltekst;

   2010-05-31 - 2010-06-04.

  • Dybwik, Siri

   (2010)

   Valg og bestemmelse i den fysiske prosess/Workshop i moderne dans. Gjesteundervisning-Lisboa. Valg og bestemmelse i den fysiske prosessen/Workshop i moderne dans. Gjesteundervisning-Lisboa.

   utenTitteltekst;

   2010-07-05 - 2010-07-09.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Methodological guide. Interstice Erasmus+ project.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Open-access audio-visual material Interstice Erasmus+ .

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Virtual artistic museum. Interstice Eramsmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Peer-learning methodology. Interstice Erasmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Training course for education students. Interstice Erasmus+.

  • Halle, Kirsten; Dybwik, Siri

   (2023)

   Research on peer-learning methodology. Interstice. Erasmus+.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   24 forestillinger av "OvO" (NO).

   Konsertforestilling.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   20 forestillinger av "OvO" i Portugal.

   Konserforestillinger.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   21 forestillinger av "Bakom stjernene" (NO).

   Konsertforestillingen.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   Kunstnerisk utviklingsarbeid av helaftens produksjon "OVO", EØS samarbeid med Dançando com a Diferença..

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   7 forestillinger av MÅNEmåne. (NO/UK).

   Konsertforestilling.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   4 forestillinger av Prinsessen på erten (NO).

   Danseforestilling.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2023)

   4 forestillinger av Lulla (NO).

   Danseforestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ foreleser Siri Dybwik.

   Scenekunstfaglig tiltak/Foreleser Siri Dybwik.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/Invitert til å lede: Dalija Thelander.

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/Invitert til å lede: Liz Clark.

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ foreleser Carlos Pons Guerrra .

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ foreleser Janne Camilla Lyster .

   Scenekunstfaglige tiltakt.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/foreleser professor Eva Södergren .

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ forelesere Nils Christian, Fossdal, Frank Havrøy, Cesilie Kverneland og Siri Dybwik .

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ foreleser Takeshi Matsumoto .

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Scenekunstfaglige tiltak, kunstnerisk ansvarlig for en serie med seminarer og workshop for profesjonelle scenekunstnere/ forelesere Iselin Brogeland, Nils Christian Fossdal og Siri Dybwik .

   Scenekunstfaglige tiltak.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2022)

   dybwikdans, kroppen i scenekunst for de aller yngste. Seminar i Dansehallerne i København..

   Kroppen i scenekunst for de aller yngste.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Skolemøte i Rogaland 2022. Halvdagsseminar i scenekunst for barn i alderen 0-5 år..

   Skolemøte i Rogaland.

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Bambusdans, et bærekraftig kunstnerisk prosjekt. Utviklet i 2022, gjennomført 15 hendelser..

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Japanturné med prinsessen på erten, 25 forestillinger, 11 spilledager..

   Japanturné med Prinsessen på erten.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   Turné i Japan med forestillingen "Prinsessen på erten", 11 spilledager (25 forestillinger), 9 forskjellige venues..

   Japanturné Prinsessen på erten.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Brogeland, Iselin

   (2022)

   Workshop i Japan, Prinsessen på erten. For familier, 2 arrangementer..

   Workshop i Japan, Nagoya International Center.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri; Brogeland, Iselin

   (2022)

   Workshop i Japan - Prinsessen på erten/norsk kultur - for familier i Nagoya International Center Library. To arrangement. .

   Prinsessen på erten/norsk kultur, workshop Nagoya International Center Library.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Brogeland, Ane Iselin

   (2022)

   Workshop for profesjonelle scenekunstnere i Japan/ om scenekunst for de aller yngste..

   Workshop for profesjonelle scnenekunstnere i Japan.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri; Brogeland, Ane Iselin

   (2022)

   Workshop for profesjonelle scenekunstnere i Japan: Om scenekunst for de aller yngste. .

   Scenekunst for de aller yngste/workshop for profesjonelle scenekunstnere.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   bOing! International Family Festival i Kent (UK): 7 visninger av babyforestillingen MÅNEmåne over 3 dager. .

   Scenekunst/forestillinger.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   bOing International Festival, MÅNEmåne, 7 forestillinger, 3 dager..

   Scenekunst/forestillinger.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   MÅNEmåne 4 forestillinger i Elefantteateret.

   Scenekunst/forestillinger.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   MÅNEmåne, 4 forestillinger i Elefanttreateret.

   Scenekunst, forestillinger.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri; Sanne, Line

   (2022)

   Cultivating Meaning - En leken og kollaborativ kunstworkshop med bruk av naturmaterialer for barn og voksne sammen med billedkunstnerne Marit Silsand og Line Sanne. To workshops - en for 1-3 åringer, én for 4-6 åringer. .

   Kunstnerisk bærekraftig workshop.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Sanne, Line

   (2022)

   Cultivating Meaning, en leken og collaborative kunstworkshop ved bruk av naturmaterialer, for barn og voksne med kunstnerne Marit Silsand og Line Sanne.En workshop for 1-3 år og 1 workshop for 4-6 år..

   Kunstnerisk, bærekraftig workshop, antall 2.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Bestillingsverk til Dansehallerne i København, Bakom stjernene for vuggestuer, 59 spilte forestillinger i 2022 i Danmark..

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   Bestillingsverk til Dansehallerne i København: "Bakom stjernene", for vuggestuer i Danmark. 59 spilte forestillinger i 2022 i Danmark. .

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   Regional turné med barnehageversjon av forestillingen "Bakom stjernene". 36 visninger. .

   Regional turné Bakom stjernene, 36 forestillinger, 2 visninger per dag. .

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Regional turné med Barnehageversjonen av Bakom stjernene. 36 forestillinger..

   Regional turné Bakom stjernene, 36 forestillinger, 2 per dag..

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Scenisk versjon, Bakom stjernene. Flerårig prosjekt med premiere i 2022. Forestillingen har spilt 60 forestillinger i 2022, 2 per dag..

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   "Bakom stjernene" - sceneversjon. Flerårig prosjekt med premiere i 2022. Forestillingen har hatt 60 visninger i 2022, 2 visninger per dag. .

  • Dybwik, Siri

   (2022)

   Konsertforestilling Fug Fantasi for bass, baryton og 15 babyer. Ansvarlig iscenesetter og koreograf..

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2022)

   Presentasjon/visninger av forestillingen Fuge fantasi for bass, baryton og 15 babyer. 25 visninger - 23 i Elefantteateret, 2 under Risør kammermusikkfest. .

   Scenekunst/25 forestillinger/Fuge fantasi 2022.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2022)

   Presentasjon/visninger av Fuge Fantasi, 25 forestillinger. Risør Kammermusikkfest (2) og Elefantteateret (23)..

   25 spilte forestillinger av Fuge Fantasi i 2022.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Brogeland, Ane Iselin

   (2022)

   Scenisk fremføring, Prinsessen på erten. 4 forestillinger, 2 dager.

   4 fremførte forestillinger av prinsessen på erten..

  • Dybwik, Siri

   (2021)

   26 forestillinger/BLÅfugl 2021/EU+ Interstice..

   26 forestillinger av Forestillingen BLÅfugl/EU+ Interstice.

  • Dybwik, Siri

   (2021)

   Koreografi og prosjektleder for Barn i Hagen, 26 forestillinger..

   Forestillinger i private hager/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2021)

   20 forestillinger i barnehager/Scenekunst MED alle små..

   20 Interaktive forestillinger i møte med barnehagens praksis.

  • Dybwik, Siri

   (2021)

   Kunstnerisk dokumentarfilm fra hagedansprosjektet "Barn i Hagen".

  • Dybwik, Siri

   (2021)

   Koreografi, Bakom stjernene, en forestilling om undring. Bestillingsverk til Dansehallerne i København, .

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/1.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/2.

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/2.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/3/koreograf/iscenesetter.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/4/koreograf,iscenesetter.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/5/koreograf,iscenesetter.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/6/koreograf,iscenesetter.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenisk produksjon/Lulla/DKS/7/koreograf,iscenesetter.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Glogerfestspillene/prinsessen på erten/koreograf og iscenesetter/versjon 1.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Glogerfestspillene/prinsessen på erten/koreograf og iscenesetter/versjon 2.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Ælvespeilet/Lulla/festival og bæremeis/koreograf og iscenesetter, versjon 1.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Ælvespeilet/Lulla/festival og bæremeis/koreograf og iscenesetter, versjon 2.

   scenisk fristilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Ælvespeilet/Lulla/festival og bæremeis/koreograf og iscenesetter, versjon 3.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Ælvespeilet/Lulla/festival og bæremeis/koreograf og iscenesetter, versjon 4.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Ælvespeilet/Lulla/festival og bæremeis/koreograf og iscenesetter, versjon 5.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Curiouser/Swindon Dance/Samproduksjon med Flexer&Sandiland.

   Scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Curiouser/Swindon Dance/Samproduksjon med Flexer&Sandiland, versjon 2.

   scenisk forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 1/10.02.2020.

   Scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/10.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/10.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 1/11.02.2020.

   Scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/11.02.2020.

   scenisk forestillig/forskningsprosjektn.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 1/12.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/12.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 1/13.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/13.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 1/14.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjektk.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til Alle små/Prinsessen/ versjon 2/14.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjektk.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 1/17.02.2020.

   Scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 2/17.02.2020.

   scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 1/18.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 1/19.02.2020.

   scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 2/19.02.2020.

   scenisk forestillig/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 1/20.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 2/20.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/versjon 1/21.02.2020.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/24.02/versjon 1 .

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/24.02/versjon 2.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/25.02/versjon 1.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/25.02/versjon 2.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/26.02/versjon 1.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/26.02/versjon 2.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/27.02/versjon 1.

   scenekunst/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/27.02/versjon 2.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/28.02/versjon 1.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   Scenekunst til ALLE små/MÅNEmåne/28.02/versjon 2.

   scenisk forestilling/forskningsprosjekt.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/05.03/ versjon 1/koreografisk ansvarlig og produsent.

   Forestilling/forsking.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/05.03/ versjon 2/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/06.03/ versjon 1/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/06.03/ versjon 2/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/07.03/ versjon 1/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/07.03/ versjon 2/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/08.03/ versjon 1/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/08.03/ versjon 2/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/09.03/ versjon 1/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   MÅNEmåne/Dansens Hus/09.03/ versjon 2/koreografisk ansvarlig og produsent.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Lyster, Janne-Camilla

   (2020)

   Helaftens produksjon av BLÅfugl.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/14.11.2020/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/14.11.2020/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/17.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/15.11.2020/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/1.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/1.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/2.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/2.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/15.11.2020/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/3.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/3.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/4.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Flønes, Mari

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/16.11.2020/versjon 1, samarbeid med phd stipendiat Mari Flønes.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/5.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/6.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Flønes, Mari; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl forestilling/Kunstnerisk utviklingsarbeid/16.11.2020/versjon 2, samarbeid med phd stipendiat Mari Flønes.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/7.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Havrøy, Frank

   (2020)

   Forestilling BLÅfugl i forbindelse med forskningsseminar,16.11.2020.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/8.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/9.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/10.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/11.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/12.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/13.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/14.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/15.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/16.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/17.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/18.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/19.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/20.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/21.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/22.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/23.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/17.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/18.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/18.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/18.11/versjon 3.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/24.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/25.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/26.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/19.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid/27.

   Prinsessen på erten/forestilling og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/19.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/19.11/versjon 3.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/20.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/20.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/20.02/versjon 3.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/22.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/22.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Fossdal, Nils Christian; Dybwik, Siri

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/20.11/versjon 3.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/23.11/versjon 1.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/23.11/versjon 2.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian

   (2020)

   BLÅfugl/forestilling og Kunstnerisk utviklingsarbeid/23.11/versjon 3.

   forestilling/forskning.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Havrøy, Frank

   (2020)

   Forskningsseminar i tilknytning til BLÅfugl, Stemmeimpovisasjon.

   Forskningsseminar/workshop.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2020)

   Forskningsseminar; Kunstpraksiser i møte med barnehagens praksis.

   fForskningsseminar.

  • Dybwik, Siri; Fossdal, Nils Christian; Halle, Kirsten

   (2020)

   Forskning/forestilling for barnehagefeltet, BLÅfugl.

   Forskning og forestilling for barnehagefeltet.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Åpning av Norsk Oljemuseum sitt magasin/bestillingsverk.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Workshop i Estudios Victor Cordon, Lisboa/Samtidsdans for profesjonelle utøvere/versjon 1 .

   Workshop for profesjonelle dansere.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Workshop i Estudio Victor Cordon, Lisboa/Samtidsdans for profesjonelle utøvere/versjon 2 .

   Workshop for profesjonelle dansere.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Kunstnerisk utviklingsarbeid/MÅNEmåne.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Workshop i Scenekunst for de aller yngste for dramalærere og andre/Teoridel .

   Workshop i scenekunst for barn og unge/teori.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Workshop og kunstnerisk samtale/MÅNEmåne. For barnehageansatte og dramalærere.

   Workshop i scenekunst for barn og unge/Kunstnerisk samtale .

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Bjergstedkonferanse/Presentasjon av Scenekunst til ALLE små.

   Bjergstedkonferanse/Scenekunst til ALLE små.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/28102019-1.

   Kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/28102019-2.

   Kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/29102019-1.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/29102019-2.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/30102019-1.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/30102019-2.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/31102019-1.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/01112019-1.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Scenekunst til ALLE små/Prinsessen på erten/0112019-2.

   kunstnerisk utviklingsarbeid/forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Paneldebatt/bOIng/Art for the very young.

   Deltager i paneldebatt.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D1V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D1V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D2V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D2V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D3V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D3V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D4V1.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D4V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D5V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Toddlers room/Singapore/D5V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Gjestespill Rogaland Teater/prinsessen på erten/16112019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Gjestespill Rogaland Teater/prinsessen på erten/16112019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Mandal Kulturhus/11092019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Mandal Kulturhus/11092019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Bærum Kulturhus/13092019V1.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Bærum Kulturhus/13092019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Bærum Kulturhus/14092019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Bærum Kulturhus/14092019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen/Asker Kulturhus/15092019/V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen/Asker Kulturhus/15092019/V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen/Asker Kulturhus/16092019/V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen/Ibsenhuset/17092019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen/Ibsenhuset/17092019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Stavanger Konserthus/05052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Stavanger Konserthus/05052019V2.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/bOing/Playground/23082019/V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/bOing/Playground/24082019/V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/bOing/Playground/24082019/V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/bOing/Playground/25082019/V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/bOing/Playground/25082019/V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Montenegro/04072019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Montenegro/04072019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Kortreist dansefestival/24062019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Kortreist dansefestival/24062019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/BoraBora/DK/23112019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/BoraBora/DK/23112019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/BoraBora/DK/24112019V1.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/BoraBora/DK/24112019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/07122019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/07122019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/09122019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/09122019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/06122019V1.

   Forestilling og forskningsforum.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/06122019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/04122019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   MÅNEmåne/Rogaland Teater/04122019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/08022019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/08022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/RAS/09022019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/010022019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/010022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/11022019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/11022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/12022019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/VAREN/12022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/CURIOUSER/LOWRY/23022019.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Samproduksjon/FlexerSandilanddybwikdans/CURIOUSER/LOWRY/23022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Operafestival/Kristiansund/Prinsessenpå erten/23022019V1.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Operafestival/Kristiansund/Prinsessenpå erten/23022019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Hamar Kulturhus/04052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Hamar Kulturhus/ 04052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/17042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/17042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/18042019V1.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/The Place/CURIOUSER/18042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/10052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/10052019V2.

   forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/11052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/11052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/13052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   SamproduksjonFlexersandilanddybwikdans/Glassbox Theater/CURIOUSER/12052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trøndelag Teater/02042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trøndelag Teater/02042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trøndelag Teater/03042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trøndelag Teater/03042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/04042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/04042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Trøndelag Teater/05042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Teateret Vårt/Molde/06042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Prinsessen på erten/Teateret Vårt/Molde/06042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Teateret Vårt/Molde/07042019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Teateret Vårt/Molde/07042019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/25052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/25052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/26052019V1.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Lulla/Trondheim/JUBAJUBA/26052019V2.

   Forestilling.

  • Dybwik, Siri

   (2019)

   Kunstnerisk utviklingsarbeid, samproduksjon med Flexer/Sandiland..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   The embodied understanding of Hans Christian Andersen/The Princess and the Pea/Shanghai and Beijing-Kina.

   Methodology for Workshop/Teaching artist/70 hours/Shanghai.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Med didaktisk blikk på H. C. Andersen, Prinsessen på erten. Et kunstnerisk utviklingsarbeid..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/23.08-1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/23.08-2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/24.08-1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/24.08-2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/25.08-1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Den stygge andungen/versjon HCANDERSENINTERNATIONAL/ODENSE/25.08-2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv I.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 3.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 4.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 5.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlernes rom/ Rogaland Teater/08.09/Interaktiv 6.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/spesial versjon/Museumsnatt/26-8.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon I/24.10.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon 2/24.10.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Markedet for musikk/Interaktiv versjon 3/24.10.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-04-26 – 2018-04-26 .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/4. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27 [Norsk].

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/1. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS. UIS .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/28.06.2018/2. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-28 - 2018-06-28 UIS. UIS [Norsk].

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/16.11.2018/3.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Merchat de les Flors/Barcelona/17.11.2018/3.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/18.11.2018/3.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/19.11.2018/3.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/20.11.2018/1.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Elmespetitdetots/Sabadell/20.11.2018/2.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Workshop/Barcelona/Lullarelated/singforyourchild/15.11.2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Workshop/Barcelona/Lullarelated/singforyourchild/16.11.2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Workshop/Lullarelated/teachersinmovement/Sabadell/17.11.2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Workshop/Lullarelated/teachersinmovement/Barcelona/20.11.2018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 1/Malta/23112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 2/Malta/23112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 3/Malta/23112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 4/Malta/23112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 5/Malta/24112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 6/Malta/24112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 7/Malta/24112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 8/Malta/24112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 9/Malta/25112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 10/Malta/25112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 11/Malta/25112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Toddlers room/Version 12/Malta/25112018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   RARERE i barnehagen, utvikling av forestilling og gjennomføring i 4 kommuner i Rogaland.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Dansens Hus, fremføring I/01122018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Dansens Hus, fremføring II/01122018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Dansens Hus, fremføring I/02122018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Dansens Hus, fremføring II/02122018.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/2. Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-04-26 - 2018-04-26. UIS .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/26.06.2018/3. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-26 – 2018-06-26. .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/1. Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 – 2018-06-27..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/2.Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27. .

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Lulla/Festspillene i Harstad/27.06.2018/3. Kunstnerisk presentasjon/ Danseforestilling. Festspillene i Harstad; Harstad. 2018-06-27 - 2018-06-27..

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-28 - 2018-05-28.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-04-28 - 2018-04-28.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts1/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts; Nottigham. 2018-04-28 - 2018-04-28.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts2/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestiling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottigham. 2018-05-29 - 2018-05-29.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts3/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts; Nottigham. 2018-05-31 - 2018-05-31.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Princess and the Pea/Nottingham Lakeside Arts3/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Nottingham Lakeside Arts,; Nottingham. 2018-05-31 - 2018-05-31.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/RAS/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Sandnes. 2018-04-07 - 2018-04-07.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/RAS/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Stavanger. 2018-04-07 - 2018-04-07.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/RAS/03. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. RAS; Sandnes. 2018-04-07 - 2018-04-07.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/Tou Scene/01. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-04-15 - 2018-04-15.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsessen på erten/Tou Scene/02. [Kunstnerisk presentasjon] Danseforestilling. Tou Scene; Stavanger. 2018-04-15 - 2018-04-15.

  • Dybwik, Siri

   (2018)

   Prinsesse