Siri Lerstøl Olsen

Doktorgradsstipendiat i pasientsikkerhet

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA U-129
Publikasjoner