Sissel Haugdal Jore

Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-338

Bio

Sissel H. Jore is Professor in Risk Management and Societal Safety at the University of Stavanger (UiS), Norway. Her main research topics are terrorism, counterterrorism, and security risk management, risk perception, conceptualizations of risk, discourse analysis, critical terrorism studies, terrorism emergency preparedness, and crisis management. Jore has developed and taught several university courses on the topic of security on bachelor and master level including the courses Security and Information Protection, Security, Risk Management and Protection from Terrorism and Other Intentional Crimes.

Jore is the chair of the Security Defence Speciality Group in Society for Risk Analysis- International. Additionally, she has previously been the Head of the Security-Technical Committees of European Safety and Reliability Association. She has been a member of the Program Committee of SAMRISK in the Norwegian research council and a member of the Committee on research strategy for extremism and terrorism research, Norwegian Research Council. She is a member of the editorial board of Security Journal. 

Jore has hosted or participated in several program committees for Norwegian, Nordic and European conferences such as Samfunnssikkerhetskonferansen UIS, ESREL, Berdskapskonfernsen etc. Moreover, she has participated in several Norwegian, Nordic and European external funded research projects such as SORISK (Norwegian Research Council), NordSTEVA (NORDFORSK) RiskNet (ERASMUS+). Annually, Jore gives around 10-15 public speeches, and she has been invited to give keynote speeches to peer-reviewed, internationally established conferences such as the SRA-Nordic conference. She has been the session chair at many conferences such as the ESEL-conference (European), NEON-conference (Norwegian), Natural Hazard Workshop, Boulder CO and the SRA Annual Meeting USA (Worldwide).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sjøen, Martin Meggele; Mattsson, Christer

   (2020)

   When counterterrorism enters the curriculum - Exploring risks and practices of the securitisation of education.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-931-0.

  • Berntsen, Stein; Sunde, Thorleif; Rosseland, Kent M.; Johansen, Kjell W.; Meyer, Sunniva F.; Jore, Sissel Haugdal; Aven, Terje; Bratseth, Ingrid; Finsveen, Jarle; Lolleng, Julia; Steenberg, Glenn

   (2014)

   Fremtidig regjeringskvartal : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1).

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2014)

   Sikkerhetsmessige forhold. I: Fremtidig regjeringskvartal : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1).

   s.117-122.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2012)

   Counterterrorism as Risk Management Strategies.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-513-8.

 • Formidling
  • Hansen, Susanne Therese; Jore, Sissel Haugdal

   (2024)

   The securitization of critical infrastructures. .

   International Studies Association Annual Convention;

   2024-04-02 - 2024-04-06.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Hansen, Susanne Therese

   (2024)

   Challenging the risk regulating models. The Security Act and the Petroleum Safety Authority.

   SRA-E Conference June, 2-5, Athen;

   2024-06-02 - 2024-06-05.

  • Størkersen, Kristine Vedal; Haavik, Torgeir Kolstø; Jore, Sissel Haugdal; Almklov, Petter Grytten; Gauteplass, Asle Årthun; Nilsen, Berit Therese

   (2023)

   Unprocurable essentials: Knowledge and relations in procured security services .

   ProCritS prosjektmøte;

   2023-01-24.

  • Størkersen, Kristine Vedal; Gauteplass, Asle Årthun; Haavik, Torgeir Kolstø; Jore, Sissel Haugdal; Almklov, Petter Grytten

   (2023)

   Det som kommer på kjøpet:Viktige egenskaper for vektertjenester.

   Offentlige anskaffelser og samfunnssikkerhet;

   2023-06-08.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   The New Hybrid Threat Landscape as a Challenge to Current P/CVE Policies in Scandinavia.

   AVERT Interna-onal Research Symposium Democracy, Dissent and Countering Violent Extremism;

   2023-09-26 - 2023-09-28.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Radikalisering: Internasjonale trender og trusler mot demokratiet.

   Konspirasjonsteorier og trusler mot demokratiet;

   2023-04-19 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Hva skjer med vår grunnleggende åpenhetskultur når vi går fra langvarig fred til hybridkrig?.

   Risikostyringskonferansen 2023;

   2023-04-26 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Problemstillinger knyttet til at deler av olje- og gassnæringen nå er underlagt sikkerhetsloven.

   Fagwebinar for olje og gassnæringen;

   2023-04-27 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Dagens trusselbilde og utfordringer knyttet til organisatorisk sikring .

   Distriktsrådet for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, HV-08;

   2023-01-26 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Total Defence as a solution to the changed threat environment?Total Defence in Norway.

   Baltic Sea Region Security Challenges after Ukraine;

   2023-02-22 - 2023-03-23.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Samfunnssikkerhet vs. statssikkerhet To forskjellige verktøykasser eller to sider av samme sak?.

   Samfunnssikkerhetskonferansen 2023.;

   2023-01-03 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Radikaliserte subkulturer og demokratiet.

   Kåkå;

   2023-03-29 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   Demokratiet nå! - hva truer valget i 2023.

   Demokratiet nå! - hva truer valget i 2023;

   2023-01-25 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2023)

   PODCAST: Forsvarskommisjonen har talt: Norge trenger en realitetsorientering.

  • Størkersen, Kristine Vedal; Haavik, Torgeir Kolstø; Gauteplass, Asle; Nilsen, Berit Therese; Jore, Sissel Haugdal; Slotsvik, Tone Njølstad

   (2022)

   Public procurement and societal safety. The case of security services.

   Managing Interconnected Public Services and Infrastructures;

   2022-05-31 - 2022-06-01.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Samfunnssikkerhet er ingen trussel mot rikets sikkerhet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2022)

   The changing landscape of security; From central to local security governance .

   Managing Interconnected Public Services and Infrastructures – Societal Safety, Institutional Capacity and Organizational Crisis;

   2022-05-31 - 2022-06-01.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Jore, Sissel Haugdal

   (2022)

   2022 markerer et veiskille i norsk samfunnssikkerhet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar

   (2021)

   Sikkerhet er ingen unnskyldning for å lukke debatter om nytt regjeringskvartal.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Koronakommisjonen svikter oss ved å lukke seg.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sandvik, Kristin Bergtora; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   49- Rebuilding and Security After a Terrorist Attack: 22 July in Oslo.

  • Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Sandvik, Kristin Bergtora

   (2021)

   After The bomb: The Securitization of the Norwegian Government Quarters 2011-2021.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Regjeringskvartalet som risikosamfunn etter terror og pandemi.

   Regjeringskvartalet etter 22 juli - hva sier forskningen;

   2021-05-05.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Discourses and material practices on counterterrorism and urban security before and after the bomb in the Norwegian Government Quarters on 22. of July 2011.

   COUNTERTERRORISM IN A GLOBAL PERSPECTIVE;

   2021-11-26 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   "Securitizing Terror: The Counter-terrorism Impact on Nordic Societies".

   NORDTERROR;

   2021-12-16 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   After the bomb in the Norwegian Government Quarter on 22. of July 2011: Counterterrorism, security and securitization.

   NordTerror - The Nordic Terrorism Studies Colloquium ;

   2021-11-25 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Safety and Security in Risk Discourse.

   Risk Workshop;

   2021-12-10 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Political extremism, crime or terrorism? Grey-area terrorism in the Nordic countries.

   NordTerror - The Nordic Terrorism Studies Colloquium;

   2021-06-03 - .

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2021)

   Regjeringskvartalet: sikkerhet, sikkerhetsperimeter, manglende debatt og sikkerhetisering .

   REGJERINGSKVARTALET ETTER 22 JULI- HVA SIER FORSKNINGEN;

   2021-05-05 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2021)

   Drivers in radicalisation .

   video-interview - CONNEKT 2020 seminar participants;

   2021-01-27 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   Measuring the effectiveness of counterterrorism measures.

   Security nettverksmøte ASIS;

   2020-01-15 - .

  • Jore, Sissel Haugdal; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Korona-appen bør få oss til å tenke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   Klar til ansvar for beredskapen vår? .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   Roundtable: Integrated management of safety and security - Risk analysis as an integrative factor?.

   SRA Annual meeting Thursday December 17 2020;

   2020-12-13 - 2020-12-18.

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management:A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway .

   SRA Annual meeting Thursday December 15 2020;

   2020-12-13 - 2020-12-18.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   Holistic Risk Management. How to compare security risks with other risks for decision makers?.

   Risk Management Summit. 2020-29-04. Stavanger, Norway.;

   2020-04-28 - 2020-04-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   If you would have to advise an HRO, as a scholar or a practitioner, on safety and security what would you advise as priorities? .

   Belgian Nuclear Research Centre. October, 2020, Webinar;

   2020-10-15 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2020)

   CONNEKT SEMINAR Researching on radicalisation and violent extremism in times of Covid-19. .

   2020 EU CONNECT. Webinar;

   2020-11-27 - .

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management: A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway .

   SRA Annual meeting ;

   2020-12-15 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   Measuring the effectiveness of counterterrorism measures.

   SRA Annual meeting 2019;

   2019-12-08 - 2019-12-12.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   The Radicalization Discourse – A Radical and Alarming Change in Norwegian Security Policies .

   Nordsteva konfernase;

   2019-11-28 - 2019-11-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   The Norwegian Radicalization Discourse -some critical reflections.

   Gjesteforelesning;

   2019-11-27 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   The Norwegian Radicalization Discourse – a Radical Change in Norwegian Counterterrorism Discourses.

   Nordic Conference on Violent Extremism 2019 Expanding the Field: New Inter-disciplinary Perspectives and Questions;

   2019-10-31 - 2019-11-01.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   Forebygging av radikalisering – et kritisk blikk .

   DEN NASJONALE KONFERANSEN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME 2019;

   2019-10-22 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   A Nordic Model for Societal Security? Convergence and Divergence: The Radicalization Discourse .

   3th Pan-European Conference on International Relations;

   2019-09-10 - 2019-09-14.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2019)

   Acknowledging the Uncertainty Dimension of Security: Resilience-Based Security?.

   UC Berkley, Center for Catasrofic Risk Managment;

   2019-02-21 - 2019-02-24.

  • Jore, Sissel Haugdal; Ylonen, Marja

   (2019)

   Safety culture and security culture - Discrepancies, tensions and synergies? .

   Society for Risk analysis Nordic chapter meeting;

   2019-11-06 - 2019-11-08.

  • Sjøen, Martin Meggele; Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   The Case of Securitizing Education: Exploring Educational Efforts to Prevent Radicalization in Norwegian Public Schools.

   American Educational Research Association;

   2018-04-13 - 2018-04-17.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Resilience as the solution to terrorism Security –A promising trajectory or just a new empty concept?.

   Needs 2018;

   2018-03-21 - 2018-03-23.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Safety and Security Culture – A Duality or Distinct Phenomena.

   FONCi Workshop;

   2018-06-07 - 2018-06-09.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Acknowledging the Uncertainty Dimension of Security.

   SRA Europe;

   2018-06-18 - 2018-06-20.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Centers of excellence in risk.

   SRA Europe;

   2018-06-18 - 2018-06-20.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Standardization -a Means or an Obstacle to Achieve Security? .

   Fagdag Sikring;

   2018-05-15 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Terrorism, extremism and radicalization – Security dilemmas, .

   Beredskapskonferansen 2018;

   2018-05-30 - 2018-05-31.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Countering Radicalization –challengers and dilemmas.

   Beredskapsrådets konferase 2018;

   2018-01-05 - .

  • Langdalen, Henrik; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Socio-economic profitability of security measures is more than expected benefits minus expected costs.

   SRA Nordic 2018;

   2018-11-08 - 2018-11-09.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   How to explore the uncertainty dimension of security: resilience driven security.

   Society for Risk Analysis Annual meeting;

   2018-12-02 - 2018-12-06.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Exploring the risk, safety, security and resilience nexus.

   The Nordic Society for Risk Analysis Confernce;

   2018-12-08 - 2018-12-09.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2018)

   Security and resilience.

   Innovations in Security & Resilience Research Blitz ;

   2018-10-18 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Persepsjon av terrorisme Hvordan påvirkes samfunnet av terrorisme?.

   Samfunnssikkerhetskonferansen 2017;

   2017-01-04 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   The lack of gender perspectives in security and terrorism research and the ethical challenges I met when working with these topics.

   Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop;

   2017-07-09 - 2017-07-12.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   How to Address Uncertainty in Security Risk Management.

   SRA Annual Meeting Risk Analysis: The Profession, The Practitioners, The Research;

   2017-12-10 - 2017-12-14.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Bureaucratization of Terrorism; Standardization -a Means or an Obstacle to achieve Security? .

   NordSTEVA annual conference 2017: Political Violence;

   2017-12-07 - 2017-12-08.

  • Jore, Sissel Haugdal; Per, Gustafson

   (2017)

   Security – from concept to management.

   SRA-Nordic Conference 2017 Risk and Security;

   2017-11-01.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Security culture and the intersection of safety and security.

   SRA-Nordic Conference 2017 Risk and Security;

   2017-11-02 - 2017-11-03.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   The discourse of terrorism risk – what is it and how to study it?.

   NordSTEVA workshop: Studying Nordic Societal Security: Threat- or Risk-Based Discourses?;

   2017-11-16 - 2017-11-17.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Safety og Security. Et eller to fagområder.

   Fagdag om Samfunnssikkerhet;

   2017-10-19.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   UTFORDRINGER OG DILEMMA KNYTTET TIL SIKRINGSFAGET.Sikring i en ny tid - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?.

   Konferanse om beskyttelse og sikring av bygg 2017;

   2017-09-28 - 2017-09-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   The Risk and Value Nexus in Security Risk Management.

   The annual European Safety and Reliability Conference ESREL;

   2017-06-18 - 2017-06-22.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Sikring vs. Safety Er det behov for en integrert faglig forståelse.

   Fagdag om sikring;

   2017-05-03 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   UiS podcast: Terrorism -the wicked problem.

   UiS nettopp;

   2017-10-25 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Terrorisme og begrep-Definisjonsutfordringens betydning for kunnskap om terrorisme og beredskap.

   Beredskapskonferansen: Urban terrorisme og hverdagssikkerhet2. november 2016;

   2016-11-02 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Building Societal Resilience through Organizational Security Risk Management.

   First Annual International Workshop on Risk Assessment & Management;

   2016-02-25 - 2016-02-26.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Conceptualizing security risk -A discussion of the Value, Threat, Vulnerability definition of security risk.

   The Society for Risk Analysis Annual Meeting ;

   2016-12-11 - 2016-12-15.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Terrorisme som politisk virkemiddel –trender og årsaker.

   Stavanger Sosialdemokratiske Forening(SSF);

   2016-01-27 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Terrorisme – Hva vet vi om trender og årsaker.

   Studentarrangement;

   2016-05-11 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Managing the Risk of Terrorism through Standardization –A Critical Perspective.

   NORDSTEVA-conference;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Safety and Security – similar or different fields of research and practice?.

   The Society for Risk Analysis, Europe;

   2016-06-20 - 2016-06-22.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   The security risk management regulation regime applied in the Norwegian context.

   The Society for Risk Analysis Annual Meeting ;

   2016-12-11 - 2016-12-15.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Safety and Security -Is there a need for an Integrated appraoch?.

   Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016) ;

   2016-09-25 - 2016-09-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Safety and Security -Is there a need for an interated approach?.

   Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 ;

   2016-09-25 - 2016-09-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2016)

   Security Culture -a sufficient explanation for a terrorist attack?.

   Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016);

   2016-09-25 - 2016-09-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Challengers of Building Societal Resilience through Organizational Security Risk Managemen.

   Working on safety;

   2015-09-23 - 5015-09-25.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Natural Disasters and Societal Security: How to Prepare for an Uncertain Future.

   Det norske vitenskapsakademi;

   2015-04-28.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Building Societal Resilience through Organizational Security Risk Managemen.

   NORDSTEVA-conference;

   2015-09-28 - 2015-09-29.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?.

   Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme;

   2015-06-18 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Hva er risikostyring knyttet til sikring? Fra makro til mikronivå.

   Beredskapskonferansen;

   2015-06-02 - 2015-06-04.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Hovedutfordringen for en god samfunnssikkerhet i Norge i dag.

   Innspillsmøte til Stortingsmelding om Samfunnssikkerhet;

   2015-10-20 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Status for dagens forskning knyttet til ekstremisme/terrorisme samt noen tanker om kunnskapsbehov i norsk terrorforskning.

   idedugand;

   2015-02-11 - .

  • Jore, Sissel Haugdal; Anne, Egeli

   (2015)

   Risk Management Methodology for Protecting Against Malicious Acts Are Probabilities Adequate Means for Describing Terrorism and Other Security Risks? European Safety and Reliability.

   European Safety and Reliability Conference (ESREL) 2015;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2015)

   Security and Risk Governance in the Smart City Developing Smart Cities. Dilemmas in Societal Safety and Security.

   Nordic Edge Expo ;

   2015-09-26 - 2017-09-28.

  • Jore, Sissel Haugedal; Moen, Anita

   (2014)

   The Application of Risk-Management and the Rule-Compliance Regulation Regimes in a Security Context.

   NEON-konferansen 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Jore, Sissel Haugedal; Moen, Anita

   (2014)

   A Discussion of the Risk-Management and the Rule-Compliance Regulation Regimes in a Security Context..

   ESREL 2014, Wrocław, Poland, 14 - 18 September 2014 ;

   2014-09-14 - 2014-09-18.

  • Jore, Sissel Haugedal

   (2014)

   Akademisk Skavlan om sikring.

   NEON-konferansen 2014;

   2014-11-25 - 2014-11-27.

  • Karlsen, Jan Erik; Jore, Sissel Haugdal

   (2013)

   When Hindsight Was Utterly Wrong - How to Overlook a Non-plausible Future.

   SRAE 2013 Conference;

   2013-06-17 - 2013-06-19.

  • Jore, Sissel Haugdal; Knai, Ivar Johannes

   (2013)

   EXPLORING THE SCIENTIFIC FOUNDATION OF SOCIETAL SAFETY;RISK GOVERNANCE IN A DISCOURSE PERSPECTIVEDecision making after the Terrorist Attack in Norway 22th July 2011.

   SRA-Europe;

   2013-06-17 - .

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2013)

   Risikoanalyse i forhold til fremtidige effekter av klimaendringer.

   Frolost seminar;

   2013-09-25.

  • Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar

   (2013)

   Terror In Amenas –Viktig å sikre læringseffekt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2013)

   Endringer i forståelsen av Norge og norske interesser som aktuelle terrormål.

   Vitenskapsakademiet;

   2013-02-21.

  • Jore, Sissel Haugdal; Karlsen, Jan Erik

   (2013)

   Resilience: conceptual opacity or discursive blindness?.

   NEON konferansen;

   2013-11-28 - 2013-11-29.

  • Jore, Sissel Haugdal; Njå, Ove

   (2008)

   Risk of terrorism - a scientific valid fact or a wild guess? The impact of different scientific approaches in terrorism risk assessments.

   Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD);

   2008-07-10 - 2008-07-12.

  • Jore, Sissel Haugdal

   (2006)

   Terrorismebegrepet etter 11.september Terrorismebegeepet i forskningen.

   utenTitteltekst;

   2006-10-05.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mathiesen, Espen; Jore, Sissel Haugdal

   (2017)

   Auditorium UIS slemme problemer og spikring av terrorisme på veggen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway