Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Hva menes med teamarbeid?. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.23-39.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Dieckmann, Gerhard Peter

   (2021)

   Hva mangler det av forskning på teamarbeid i helsetjenesten?. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.92-100.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Teamarbeid og teamtrening i helsetjenesten og utdanninger. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.103-125.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Fødeenheter og sengeposter for barn. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.141-148.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Akuttmottak. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.149-156.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Psykiske helsetjenester. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.179-195.

  • Bjørshol, Conrad Arnfinn; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Prehospitale tjenester. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.196-204.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Hvordan utvikle teamtreningsprogram?. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.207-220.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Simuleringsbasert teamtrening. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.221-236.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Qvindesland, Sigrun Anna; Lorentzen, Helge; Mjelva, Øistein; Olsen, Øystein Evjen

   (2021)

   Klinisk ledelse i team. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.283-306.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Teamarbeid og teamtrening i et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.40-59.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Teoretiske modeller om teamarbeid og teamtrening. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.60-91.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Intensiv. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.157-168.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Evaluering av teamtrening. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.237-257.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2012)

   Conditions for learning in simulation practice: training for team-based resuscitation in nursing education.

   ISBN 978-82-7644-506-0.

   Hefte 173.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Bøe, Eli

   (2009)

   Videreutvikling av Sykepleielaboratoriet som en attraktiv læringsarena for studenter og ansatte ved Institutt for Helsefag, 2005-2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2007)

   Utvikling og implementering av Rehabiliteringsskolen ved Øyane sykehjem.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Husebø, Mia Lunde

   (2005)

   Prosjektrapport Endring som praksis - en forutsetning for styrket brukermedvirkning ved Øyane sykehjem.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2004)

   Kunnskap-Kvalitet-Trivsel Sykehjemmet som læringsarena for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

   ISBN 8291951225.

   Hefte nr. 1/04.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2002)

   Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland, Studieåret 2001/2002. Institutt forsykepleierutdanning, Avd. helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2001)

   Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland Studieåret 2000/2001.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (1999)

   Effekten av et veiledningsprogram på hjertesviktpasienters fysiske- og psykososiale begrensninger og mestring av det å leve med hjertesvikt den første måneden etter utskriving fra sykehus.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Sabri, Asma; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Sollid, Stephen J. M.; Dieckmann, Peter; Aase, Karina

   (2024)

   Person-centred practice in the stroke patient trajectory: A Mixed Methods study.

   SHARE meeting;

   2024-01-24.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2024)

   Multi-Team Systems in the Stroke Patient Trajectory: A Qualitative Approach to Understanding a Complex Care Setting..

   Share fagmøte januar 2024;

   2024-01-24.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2024)

   Multi-teamsystemer i behandlingskjeden ved hjerneslag..

   SHARE involveringspanel;

   2024-01-29.

  • Sabri, Asma; Sollid, Stephen J. M.; Dieckmann, Peter; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina

   (2024)

   Person-centred practice in the stroke patient trajectory: A Mixed Methods study.

   SHARE user involvement panel;

   2024-01-29 - .

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2023)

   Challenges, problems and limitations in conducting reviews.

   Seminar ved gjesteprofessor fra Universitetet i Stavanger ;

   2023-04-17.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2023)

   Fasilitatorrollen i simuleringsbasert læring.

   Forelesning ved gjesteprofessor fra Universitetet i Stavanger ;

   2023-04-19.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2023)

   Theoretical models that can shed light on teamwork and team training research..

   17th International Workshop on Behavioural Science Applied to Surgery;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2023)

   The MTS of the Stroke Patient Trajectory.

   BSAS 2023;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Sabri, Asma; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Sollid, Stephen J.M.; Dieckmann, Peter; Aase, Karina

   (2023)

   What is a multiteam system in healthcare? A concept analysis..

   BSAS 2023;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2023)

   The MTS of the Stroke Patient Trajectory.

   Winterschool Tools4Teams;

   2023-11-28 - 2023-11-30.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Viksveen, Petter

   (2022)

   Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2022)

   Teamarbeid i helsetjenesten og teamsimulering .

   Fagseminar i Helse Møre og Romsdal;

   2022-03-29 - 2022-03-30.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olden, Mona; Pedersen, Malinn; Porthun, Jan; Ballangrud, Randi

   (2022)

   Translation and psychometric testing of the Norwegian version of the “Patients’ Perspectives of Surgical Safety Questionnaire” and patients’ perception of surgical safety.

   6th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare ;

   2022-09-29 - 2022-10-30.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2022)

   Simulering som pedagogisk metode .

   Pedagogisk uke 2022;

   2022-03-16 - 2022-03-22.

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2022)

   Interproffessional teamwork in hospital.

   Helse Vest nettverksmøte for pasientsikkerhetsforskning;

   2022-10-20 - 2022-11-21.

  • Søndergaard, Maja Elisabeth Juul; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Dalen, Ingvild; Kjosavik, Svein Reidar; Lode, Kirsten

   (2022)

   Associations between patient characteristics, coping and emotional distress before a prostate biopsy – a cross-sectional multicenter study .

   16th International Workshop on Behavioural Science Applied to Surgery (BSAS);

   2022-12-02 - 2022-12-03.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina

   (2022)

   Tools4Teams.

   Fagmøte;

   2022-12-14.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Reflection on simulation.

   SimPro;

   2021-04-07.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Introduksjon. I: Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215035932.

   s.15-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Review of reflection in simulation-based learning.

   European Society of Medicine, General Assembly 2021;

   2021-08-19 - 2021-08-21.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Jensen, Anne Ree; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Traineeprogram etablerer heltidsstillinger og sikrer sykepleiefaglig kompetanse.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 109.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2021.86362

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi

   (2021)

   TeamSTEPPS® and the Impact on Patient Safety Culture in a Surgical Ward - a Controlled Study. (Virtual poster with oral presntation video). .

   Virtual International Forum, Europe 2021 BMJ ;

   2021-06-10 - 2021-06-11.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2021)

   Boklansering: Teamarbeid i helsetjenesten. Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv.

   Bokbad på Forskningsdagene ved NTNU i Gjøvik;

   2021-09-29.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Teamarbeid på 3F.

   Fagdager på 3F, Stavanger universitetssjukehus;

   2021-05-10 - .

  • Tsandila Kalakou, Foteini; Aase, Karina; Kjosavik, Svein Reidar; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Presentajon av artikkel 'Supportive care needs of men with prostate cancer after hospital discharge: multi-stakeholder perspectives'.

   Prostatakreftforeningen Førjul medlemsmøte;

   2021-11-30.

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi

   (2021)

   TeamSTEPPS® and the impact on Patient Safety Culture in a Surgical Ward - a controlled quasi-experimental study.

   the Global International Forum on Quality and Safety in Healthcare, which will take place virtually in 2021. Europe;

   2021-06-09 - 2021-06-11.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2020)

   Review of healthcare simulation in the Nordic countries.

   5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020 ;

   2020-11-10.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Silvennoinen, Minna; Rosqvist, Eerika; Masiello, Italo

   (2019)

   Review of healthcare simulation in the Nordic countries.

   8th International Clinical Skills Conference 2019;

   2019-05-19 - 2019-05-22.

  • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Evaluation of vSim® for Nursing.

   8th International Clinical Skills Conference 2019;

   2019-05-19 - 2019-05-22.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Erfaringer fra “Master course in simulation- based learning”.

   MedSimNorge 2019;

   2019-05-09 - 2019-05-10.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Translation and psychometric testing of the Norwegian version of the “Patients’ Perspectives of Surgical Safety Questionnaire” and perception of surgical safety from the patients’ perspective. “Pasientsikkerhet ved kirurgiske inngrep - fra pasientens perspektiv».

   Regionalt nettverk for pasientsikkerheitsforsking;

   2019-11-11 - 2019-11-12.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Fra disputas til opprykk som professor.

   Fagmøte SHARE, Universitetet i Stavanger;

   2019-09-09.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Reflecting on Interprofessional Simulation. I: Interprofessional simulation in health care : materiality, embodiment, interaction.

   Springer.

   ISBN 9783030195427.

   DOI: 10.1007/978-3-030-19542-7_7

  • Paulsen, Katrine Vikås; Tveit, Ingunn Langvik; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2018)

   Aldersrelatert makuladegenerasjon: Informasjonsmøte på kveldstid gir tryggere pasienter.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2018.70578

  • Olsen, Øystein Evjen; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge

   (2018)

   Kan simuleringsbasert læring anvendes for å øke kompetansen i klinisk ledelse i sykehus?.

   MedSim Norge;

   2018-04-09 - 2018-04-10.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen

   (2018)

   Klinisk ledelse i team-med fokus på forskningen.

   MedSim Norge;

   2018-04-09 - 2018-04-10.

  • Kelly, Michelle; Berragan, Elizabeth; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Krogh, Kristian

   (2018)

   Culturally diverse learners and practitioners – ensuring meaningful outcomes from simulations..

   24th Annual Meeting of THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE;

   2018-06-27 - 2018-06-29.

  • Ree Jensen, Anne; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2018)

   Avdelingssykepleiere blir bedre ledere med gruppeveiledning.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2018.73043

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2018)

   Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare.

   Julesymposium;

   2018-12-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2018)

   Simulering som emnestudie i masterutdanning.

   Julesymposium;

   2018-12-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Schibevaag, Martine Sande; Olsen, Øystein Evjen

   (2017)

   Evaluating Efforts to optimize team performance in the Emergency Department.

   INACSL Conference 2017;

   2017-06-21 - 2017-06-24.

  • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid

   (2017)

   Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE.

   SAFER Julesymposium;

   2017-12-15.

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2016)

   Management issues: Interprofessional teamwork and patient safety in surgical wards.

   The European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS);

   2016-09-16 - 2016-09-17.

  • Kelly, Michelle; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Nestel, Debra; Reeady, Gabriel B; Smith, Catherine

   (2016)

   Theory and Simulation-based Education: Definitions, Values and Applications.

   IMSH 2016;

   2016-01-16 - 2016-01-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Wiig, Siri

   (2016)

   Is there a Nordic perspective to research on patient safety and quality?.

   4th Nordic Conference on research in patient safety and Quality in healthcare;

   2016-05-19 - 2016-05-20.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2016)

   How “The Systems Engineering Initiative for Patient Safety” (SEIPS) can inform interprofessional teamwork in healthcare.

   4th Nordic Conference on Research in patient safety and Quality in Heathcare;

   2016-05-19 - 2016-05-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen

   (2016)

   The Practice of Clinical Leadership in the Emergency Department.

   4th Nordic Conference on Research in Patien Safety and Quality in Healthcare;

   2016-05-19 - 2016-05-20.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen

   (2016)

   Improvement in emergency department length of stay using a simulation based Clinical Leadership in Teams’ course: a longitudinal before-after interventional study.

   SimHealth Conference;

   2016-09-26 - 2016-09-29.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise

   (2016)

   Cross-cultural validation and psychometric testing of the Norwegian version of the TeamSTEPPS® Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ) .

   Sykepleierkongressen 2016;

   2016-09-27 - 2016-09-28.

  • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi

   (2016)

   Teambasert klinisk beslutningstaking i sykehus..

   Innlandets helseforskningskonferanse;

   2016-10-12 - .

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2015)

   TeamSTEPPS as a course curriculum for developing simulation-based training of interprofessional teams.

   SESAM;

   2015-06-24 - 2016-06-26.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2015)

   Min jobb som intensivsykepleier og forsker - mellom forskning og avdeling.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 2.

   s.66-66.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Nordbø, Magnus; Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane

   (2014)

   Patients' experiences with lifestyle changes and support from health professionals two years after gastric bypass (GBP): the study protocol of a focus group study.

   2nd Balestrand international obesity conference:"The complexity of Obesity: Scandinavian perspectives";

   2014-06-18 - 2014-06-20.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen

   (2014)

   Klinisk ledelse i team i akuttmottak.

   Helse i et samfunnssikkerhets- og pasientsikkerhetsperspektiv-felles muligheter og utfordringer for UiS og SUS ;

   2014-03-18.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge

   (2014)

   Development and implementation of a pilot simulation-based training program in Clinical Leadership in Teams in the Emergency Department.

   4th Swiss Conference on Standardized Patients and Simulation in Health Care;

   2014-09-10 - 2014-09-12.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen

   (2014)

   Quality from the patient's perspective in the emergency department.

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Jensen, Anne Ree

   (2014)

   A pilot study of quality of care from the patients' perspective in three surgical units.

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research.

   Preconference workshop - NSQH 2014;

   2014-10-01 - .

  • Aase, Karina; Wiig, Siri; Husebø, Sissel Eikeland; Storm, Marianne; Hansen, Britt Sætre

   (2013)

   Vanskelige helsestandardarder.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2013)

   Forskning på simulering ved UIS/SUS.

   MedSimNor konferanse;

   2013-11-21.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2013)

   Presentasjon av Ph.D avhandling "Forutsetninger for læring i simulering av teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen".

   FAGDAGER 2013 for operasjons- og anestesiavdelingen ved SUS;

   2013-10-24.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Kelly, Michelle

   (2013)

   Theoretical frameworks in relation to debriefing.

   19th Annual International Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine - SESAM Paris 2013;

   2013-06-12 - 2013-06-15.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Vestersjø, Marit

   (2013)

   Fasilitatorkurs for ansatte ved Universitetet i Agder.

   3-dagers kurs i fasilitering av simulering;

   2013-06-17 - 2013-06-19.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2013)

   Erfaringer med videoanalyse som metode i forbindelse med simuleringstrening og Workshop: Videoanalyse.

   Pasientopplevelser og pasientsikkerhet (PoPs);

   2013-06-24.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2013)

   Presentation of research on simulation in nursing education - Underpinning philosophy and pedagogy in simulation.

   Nurses' clinical skills and simulation;

   2013-02-12.

  • Friberg, Febe; Husebø, Sissel Eikeland

   (2013)

   From Phenomenology to Ethnomethodology - with examples from Interaction Analysis (Febe Friberg); Educating for teamwork: Nursing students' coordination in simulated cardiac arrest situations (Sissel Eikeland Husebø).

   Agency in Health Care - Phenomenology and Experience;

   2013-04-15.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2012)

   Prosjektarbeid og forskning-sykepleieferdigheter ved UIS, 2005-2011.

   Læring av praktiske ferdigheter;

   2012-03-19 - 2012-03-20.

  • Nestel, Debra; Groom, Jeffrey; Husebø, Sissel Eikeland; O'Donnell, John M.

   (2012)

   Simulation for learning and Teaching Procedural Skills: The state of the science.

   2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2012-03-06 - 2012-03-07.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Friberg, Febe

   (2010)

   Om kommunikasjon og koordinering ved fullskalasimulering. Hva hender i teamet.

   KTC-møtet i Linkøping;

   2010-09-29 - 2010-10-01.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Rossavik, Bente; Brandeggen, Tone

   (2010)

   High-fidelity simulation as a tool for improving nurses' competence in supervising nursing students Evaluation of a pilot training program.

   16th Annual meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine. Linking High Tech To High Touch.;

   2010-06-16 - 2010-06-18.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Rystedt, Hans; Friberg, Febe

   (2010)

   Educating for teamwork-Simulation to promote coordination skills in nursing education.

   1st Nordic Patient Safety Conference;

   2010-05-20 - 2010-05-21.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2009)

   Validitet og reliabilitet ved bruk av videoopptak som datainnsamlingsmetode ved forskning på simulering.

   Forskningsnettverk for Pasientsikkerhet;

   2009-11-18.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Friberg, Febe; Rystedt, Hans

   (2008)

   Socio-cultural perspectives in simulation research-contributions to the body of knowledge of simulation as an educational method in nursing education.

   14th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM);

   2008-06-19 - 2008-06-21.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2008)

   How a nursing practice is reconstituted in a simulated context.

   Space, Interaction, Discourse 2008 (SID 2008);

   2008-11-12 - 2008-11-14.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2008)

   Simulering som pedagogisk metode for å forbedre helsefagstudenters læring når det gjelder å håndtere akutte pasientsituasjoner på en sikker og effektiv måte.

   Åpen fagdag;

   2008-11-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2008)

   Sykepleiestudenters muligheter for læring i møte med teknologien -simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen.

   Hvordan kan forskning innen simulering med et sosiokulturelt perspektiv bidra med kunnskapsutvikling innen pedagogikk og pasientsikkerhet;

   2008-12-08.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2007)

   Evaluation of an acute care simulation in a bachelor education in nursing.

   The 13th Annual Meeting of The Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM);

   2007-06-18 - 2007-06-20.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2007)

   Utvikling og implementering av en gruppebasert veiledningsmodell som fremmer pasientens medvirkning i en rehabiliteringsavdeling på sykehjem.

   Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning (FUFF).Forbedring eller forvitring? Sykepleiekompetanse i skjæringspunktet mellom akademia og et helsevesen i endring;

   2007-04-16 - 2007-04-17.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Kompetansehevende prosjekter på Øyane sykehjem.

   Konferanse;

   2005-04-26 - 2005-04-28.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?.

   Konferanse;

   2005-04-26 - 2005-04-28.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

   Konferanse;

   2005-06-15 - 2005-06-17.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Improvement put into practice- A condition for empowerment in nursing home?.

   Konferanse;

   2005-08-24 - 2005-08-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Learning in the Working Community (LWC) Developement and implementation of a model in a 55-bed nursing home in Stavanger, Norway.

   konferanse;

   2005-08-24 - 2005-08-26.

  • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Nursing education - a gap between theory and practice?.

   Konferanse;

   2005-08-24 - 2005-08-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2005)

   Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?.

   Kongress;

   2005-09-13 - 2005-09-16.

  • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn

   (2005)

   Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem.

   Kunst-Kultur-Helse, Inspirasjon-Mangfold-Samhandling.Nasjonal kongress arrangert av FFHS,HiB; Faglig forum og Bergen kommune;

   2005-06-15 - 2005-06-17.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2004)

   Kompetansgivende prosjekt.

   Geronius.

   ISSN 0809-1420.

   Hefte 1.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2004)

   Kompetanseheving i praksisfeltet, økt kvalitet på sykepleietjenester og studentenes kliniske studier, tre sider av samme sak? (Foredrag).

   "Evne til å kunne-mot til å ville". NSFs fagkonferanse for Undervisnings- og fagutvikling og danske FS8;

   2003-03-13 - 2004-03-14.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2004)

   Kunnskap-Kvalitet-Trivsel.

   ?.

   Hefte Vår.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2004)

   Hvordan få opplæringsmodellene ut?.

   Fagmøte;

   2004-11-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2003)

   Kunnskap-Kvalitet-trivsel-et kompetansgivende prosjekt.

   Geriatrikonferanse i helseregion Vest;

   2003-09-11 - 2003-09-12.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2003)

   Kunnskap-Kvalitet-Trivsel-et kompetansegivende prosjekt (poster).

   Bolkesjødagene arrangert av Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon;

   2003-05-06 - 2003-05-08.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2003)

   Kompetansekartlegging og kompetansebehov på Øyane sykehjem (foredrag).

   Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjons kurs i kompetansekartlegging;

   2003-04-08.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2003)

   Seilduk mot smerter Intervju med prosjektleder S.E.Husebø, hjelpepleier N. Aarsheim og omsorgsarbeider R.Molven.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2003)

   Kunnskap-Kvalitet-Trivsel, et kompetansegivende prosjekt for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ved Øyane sykehjem (fordrag og poster).

   Kunnskapsdelingsdagen i Stavanger kommune;

   2003-11-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2002)

   The 3A Ward Project. A successful project between the Department of Nursing Education and the Central hospital in Stavanger.

   International Research and Developement Conference on Methods in Nursing Education;

   2002-08-21 - 2002-08-23.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2002)

   Kartlegging av diabetesrelaterte kunnskaper og tilfredshet med sykepleien hos hospitaliserte pasienter med diabetes.

   Norsk Sykepleierforbunds 6. Sykepleierkongress;

   2002-10-02 - 2002-10-05.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2002)

   "De søte pasientene" Om hvilke behov for undervisning og sykepleie pasienter med diabetes har mens de er innlagt på sykehus.

   utenTitteltekst;

   2002-09-26.

  • Husebø, Sissel Eikeland

   (2001)

   Prosjektposten fyller 10 år i år.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte nr. 15.

   s.54-55.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Husebø, Sissel Eikeland; Furustøl, Monica; Byrkjeland, Hallgjerd

   (2012)

   To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway