Sissel Iren Eikeland Husebø

Professor i sykepleiefag/kurskoordinator SAFER

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-269
Publikasjoner