Soffien Chadli Ajmi

Doktorgradsstipendiat i pasientsikkerhet

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA U-128
Follow me

Bio

Stilling:

PhD-Stipendiat, Det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Unviersitetssykehus

Forskningsområder:

Hjerneslag, Kvalitetsforbedring, Simuleringstrening, Pasientsikkerhet

Publikasjoner