Sofiia Bercha

Postdoktor i eksperimentell materialfysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk