Soheil Salahshour Langeroodi

Stipendiat i offshoreteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE C-358
Publikasjoner