Stein Erik Solbø Ohna

Professor emeritus

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-410
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Mjøs, Marit; Hillesøy, Siv; Moen, Vegard; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2023)

   Kompetanse for inkluderende praksis : Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-79483-5.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold?.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245041576.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik

   (2022)

   Læreres samtaler som mulighetsrom for læring. En kvalitativ studie av lærersamtaler i Lesson Study..

   Universitetet i Stavanger.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold: Flerfaglige perspektiver på inkludering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245040180.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Simonsen, Eva

   (2019)

   Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 978-82-05-52577-1.

  • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Plaute, Wolfgang; Laabmayr, Carina; Ohna, Stein Erik Solbø; Narat, Tamara; Clissen, Marleen

   (2014)

   Dissemination Paper 01/12(2012-30/11/2015. Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-574-9.

   Hefte 45.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Tilpasning, overlevelse og ny giv, eller historien om at nød lærer naken kvinne å spinne. I: Historien om Nedre Gausen - fra taleskole for døvstumme til kompetansesenter for hørselshemmede.

   ISBN 978-82-323-0082-2.

   s.82-111.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Sluttrapport.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-523-7.

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Veileder til Elevundersøkelse Hverdagslivstrening.

   ISBN 978-82-8048-116-0.

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Prosjektrapport. Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2011.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010.

   ISBN 9788276444445.

   Hefte 29.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik

   (2010)

   "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Bilingual Deaf Education, Theories and Practices.

   ISBN 7508037596.

  • Høie, Grete; Hjelmervik, Ellinor; Grønlie, Sissel; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik

   (2003)

   På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97.

   ISBN 8291655219.

 • Formidling
  • Mjøs, Marit; Ohna, Stein Erik Solbø; Moen, Vegard; Øen, Kristian; Hillesøy, Siv; Haug, Peder; Hagen, Petter; Kiuppis, Florian

   (2023)

   SUKIP og Kompetanseløftet.

   Fagseminar for forskere og praktikere;

   2023-04-12.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   SUKIP-prosjeket på Viste barnehage - Hva har vi gjort og lært disse to årene?.

   Fagdag , personalseminar;

   2022-08-16 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv

   (2022)

   Professional learning in kindergarten teachers’ workplace interactions – a collaboration between kindergarten and Educational Psychological Services .

   NERA;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Tilbakemelding fra SUKIP-prosjektet på Viste barnehage . Sentrale funn. .

   Fagdag , personalseminar;

   2022-09-21 - .

  • Bruin, Marieke Gerdien; Moen, Vegard; Ohna, Stein Erik Solbø; Tikkanen, Tarja Irene

   (2022)

   «That is when I felt acknowledged” – Young people’s narratives on their opportunities, prospects, and limitations in the context of Vocational Education and Training in upper secondary education.

   Nordic Educational Research Association NERA Conference;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   (Reconnecting communities) Samarbeid om utvikling a kompetanse for inkluderende praksis i barnehage.

   Seminarrekke Filiorum;

   2021-04-14 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   SUKIP fra et forskerperspektiv.

   Fagdag , personalseminar;

   2021-09-22 - 2021-09-23.

  • Mjøs, Marit; Ohna, Stein Erik Solbø; Moen, Vegard; Hillesøy, Siv; Øen, Kristian; Bjørgan, Marion Stava; Jonassen, Simona; Stava Bjørgan, Marion

   (2021)

   Symposium: Collaboration on developing competence for inclusive practices in kindergarten and school (SUKIP)- experiences from a complex innovative project in two Norwegian municipalities. .

   NERA 2021;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv; Mjøs, Marit; Moen, Vegard; Øen, Kristian

   (2020)

   (Re)connecting communities – (towards a systemic approach on EPS – kindergarten/school interactions), experiences from a Norwegian innovation project. .

   ECER 2020;

   2020-08-26 - .

  • Hillesøy, Siv; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser i barnehage og skole (SUKIP).

   Barnehagekonferansen "Å skape bærekraftige barnehager" ;

   2020-09-28 - 2020-09-29.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   Pupil voice, the treasure in our very own backyards. Voices of pupils and teachers in the context of Lesson Study..

   ICSEI 2020;

   2020-01-06 - 2020-01-10.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   In the context of Lesson Study: Pupils' voices in teacher discussions.

   Inquiry as a bridge between Theory and Practice in Teaching and Teacher Education;

   2020-10-20 - 2020-10-21.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   "De snakker flytende tegnspråk". Språkbruk i familier med døve foreldre og hørende barn..

   Faglig foredrag;

   2019-01-12.

  • KC, Bhupendra Kumar; Ohna, Stein Erik

   (2019)

   Preservice Teachers' Perspectives About Diversity in the Classrooms.

   ECER Conference;

   2019-09-02 - 2019-09-06.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv

   (2019)

   Between two traditions: Deaf and Hard of Hearing children in kindergartens.

   Researching the Norwegian school system -- perspectives on inclusion and exclusion;

   2019-09-17 - 2019-10-17.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke Gerdien; Hillesøy, Siv; Kristoffersen, Ann-Elise; Eilertsen, Lill-Johanne

   (2019)

   Deltakelse i praksisfellesskap - barn med nedsatt hørsel.

   Norsk barnehageforskningskonferanse ;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   Inclusive Education in Norway, focusing on Master programmes in teacher education.

   Developing and enhancing the teaching quality of inclusive education curriculum;

   2019-03-05 - 2019-03-06.

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

   ECER2019 European Conference Educational Research;

   2019-09-03 - 2019-09-06.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

   FoU i Praksis;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hjulstad, Oddvar

   (2017)

   Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education.

   ECER2017;

   2017-08-22 - 2017-08-25.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeidet.

   StatpedMagasinet.

   ISSN 1894-0919.

   Hefte 1.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Inkluderende læringsmiljø - fagsamling for skoleledere i Sola kommune.

   Fagsamling for skoleledere;

   2017-10-18 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Revisiting curriculum for deaf students.

   2nd International Conference on Teaching Deaf Lerners;

   2017-03-22 - 2017-03-24.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Inkluderende pedagogikk - visjon eller realitet..

   Når barn lærer sammen. Inkluderende praksis i barnehage og skole;

   2017-04-26 - .

  • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Rektormøtet;

   2017-01-04.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeid.

   StatpedMagasinet.

   ISSN 1894-0919.

   Hefte 1.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid.

   Rektormøte i Gjesdal kommune;

   2016-12-08.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Paneldebatt: Inklusjon, magi eller moteord.

   Fellesorganisasjonen for alternative skoler i Norge (FAS);

   2016-05-11 - 2016-05-13.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn

   (2016)

   Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?.

   Åpen fagdag - VGO;

   2016-11-15.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Avslutning av INVESTT-prosjektet.

   Avsnitningsseminar;

   2016-01-29.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Hva har CI gjort med døve elever?.

   CI-Forum;

   2016-11-17 - 2016-11-18.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjon i Jærskulen.

   Utdanningskonferanse ved HUM;

   2016-02-03.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

   Møte for styringsgruppa og skoleeiere i Jærskulen ;

   2016-11-09.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2015)

   Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces.

   ECER 2015;

   2015-09-08 - 2015-09-11.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Læring og kommunikasjon i et relasjonelt perspektiv, inkluderende pedagogikk.

   Fagdag, Statped nord;

   2015-11-23 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv

   (2015)

   Between two traditions, Teacher's reflection on conditions for participation in early childhood education and care for children using cochlear implants.

   22nd International Conference on Education of the Deaf;

   2015-07-06 - 2015-07-09.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Jærskulen som innovasjon.

   Forskning og innovasjon i og for kommunesektoren;

   2015-02-26 - .

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI.

   22nd International Congress on the Education of the Deaf;

   2015-07-06 - 2015-07-09.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Et forskerfokus på utviklingsarbeidet ved skolen..

   Inkluderande opplæring og inkluderande arbeidsliv, utopi eller realisme?;

   2015-02-04.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit

   (2015)

   Qualifying for Labour. Disabling trajectories in VET, Teachers perspectives..

   NNDR 13th Research Conference;

   2015-05-06 - 2015-05-08.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit; Mæland, Anita

   (2014)

   Statped i samarbeid om inkluderande fag og yrkesopplæring.

   Statpeds fagfestival;

   2014-08-18 - 2014-08-20.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Teachimg and learning in a sign bilingual classroom - the teacher's challenges.

   SigAm Conference 2013;

   2013-10-16 - 2013-10-19.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Forskningsmessig design for den norske delen av INVESTT prosjektet.

   Referansegruppemøte i INVESTT-prosjektet;

   2013-05-30 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Alternativ opplærng med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse.

   Møte i Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune;

   2013-03-05 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Et praksisfelt i endring og behov for ny kompetanse. Samarbeid UHS-Statped og skoler/barnehager - muligheter og begrensninger.

   Nasjonalt nettverk for forskning på hørsel og opplæring (NEFHO);

   2012-11-01 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Yrkesopplæring med grunnkompetanse som mål - erfaringer fra prosjektet Alternativ opplæring med utvidet praksis.

   "Ta tak i livet";

   2012-10-19 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   Spesialundervisning og fellesskolen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   The special education epidemic - and a decoupled "school for all".

   European Conference of educational Research;

   2012-09-18 - 2012-09-21.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas

   (2012)

   Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?.

   European Conference of Educational Research;

   2012-09-18 - 2012-09-21.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila

   (2011)

   Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010.

   Møte, Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland;

   2011-01-31 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke

   (2011)

   Students in alternative courses involving increased workplace practice.

   Emerging Scholars Conference;

   2011-09-23 - 2011-09-24.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   Opplæringskontrakter - uutnyttede muligheter i fagopplæringen? Erfaringer fra alternativ opplæring med utvidet prakis i Rogaland.

   Brukerforum - Utdanningsdirektoratets rådt for inkluderende opplæring;

   2011-09-13 - .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   En skole for alle - Hvilke utfordringer har vi?.

   Regionplan for et inkluderende samfunn 2010-2014;

   2011-02-08 - .

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures.

   European Conference on Educational Research ECER 2011;

   2011-09-12 - 2011-09-16.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   Alternativ opplæring med utvidet praksis; læring, deltakelse og måloppnåelse. Har opplæringskontrakter en funksjon i alternativ opplæring?.

   Landsssamling for spesialpedagogikk;

   2011-09-14 - 2011-09-15.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn

   (2011)

   At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy.

   European Conference on Educational Reearch;

   2011-09-13 - 2011-09-16.

  • Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Elevdemokrati for alle?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Elevundersøkelsen 2010.

   4. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming;

   2010-10-18.

  • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Active citizenship and quality of education for pupils with severe and profound learning disability.

   Nordisk konferanse for pedagogisk forskning (NFPF/NERA);

   2010-03-11 - 2010-03-13.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Open your eyes: deaf studies talking.

   Scandinavian Journal of Disability Research.

   ISSN 1501-7419.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.141-146.

   DOI: 10.1080/15017410902992775

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn

   (2010)

   At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy.

   Transnational Tendencies and Nordic School Development, NordNet-seminar;

   2010-09-15 - 2010-09-17.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Setting up a Teacher's Program for Deaf Students: What are the options?.

   utenTitteltekst;

   2010-08-16.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse. Noen resultater.

   Nettverkssamling for lærere i videregående skoler i Rogaland;

   2010-02-18.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Usynliggjøring av jenter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik

   (2009)

   Communication and Participation in Chinese Deaf Schools: Experiences from a China-Norway Collaboration Project on Sign Bilingual education.

   Chinese Journal of Special Education.

   ISSN 1007-3728.

   Hefte 4.

  • Ohna, Stein Erik

   (2008)

   Classroom processes and adapted education - construction of coherence in a lowere secondary class.

   Nordic Educational Research Conference;

   2008-03-08 - 2008-03-10.

  • Li, Zheng; Ohna, Stein Erik; Dehli, Ingrid

   (2008)

   The Evaluation of Classroom Teaching on Preschool Sign Bilingual Deaf Children.

   Chinese Journal of Special Education.

   ISSN 1007-3728.

   Hefte 12.

   s.35-40.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2008)

   Collaborative research; possibilities and pitfalls.

   European Conferance of educational research;

   2008-09-10 - 2008-09-12.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Education of deaf stuents and a school for all.

   utenTitteltekst;

   2007-03-06 - 2007-03-07.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Classroom processes and inclusive education - Norwegian perspectives.

   The International Conference in Applied Psychology;

   2007-09-20 - 2007-09-23.

  • Marinosson, Gretar; Ohna, Stein Erik; Tetler, Susan

   (2007)

   Delagtighedens pædagogik.

   Psykologisk Pædagogisk Rådgivning.

   ISSN 0906-219X.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan forstås begrepene, hvordan forstås de i forhold til hverandre - hvordan kan de forstås? Hva er utfordringene? Kan/bør vi komme fram til konsensus?.

   Nettverk for tilpasset opplæring;

   2007-05-30.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education.

   The international Conference on Applied Psycology;

   2007-09-20 - 2007-09-23.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Identity formation in Deaf people - Norwegian Perspectives.

   utenTitteltekst;

   2006-04-19.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Hvordan lærer/pedagogutdanningen setter fokus på tilpasset opplæring/inkluderende opplæring i forhold til elever med særskilte behov.

   "Inkluderande skule ? for alle", Norsk Forbund for Utviklingshemmede;

   2006-03-28.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Prof. Stein Erik Ohna as the Special Guest.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2006)

   A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?.

   European Conference on Educational Research, ECER-2006;

   2006-09-13 - 2006-09-16.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Et samfunn i endring. Hva kan dette bety for medlemmene av samfunnet?.

   "Vil den siste døve .." - Fagdager ved Nedre Gausen kompetansesenter;

   2006-06-08 - 2006-06-09.

  • Ohna, Stein Erik; Li, Zheng

   (2006)

   Classroom studies - Experiences from project schools 2005.

   Working seminar on Bilingual Education, SIGAM-project;

   2006-04-20 - 2006-04-21.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction.

   European Conference on Educational Research;

   2005-09-07 - 2005-09-10.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard

   (2005)

   The public school - its activity and legitimacy.

   European Conference on Educational Research;

   2005-09-07 - 2005-09-10.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Deaf in my own way - identity, learning and sign language.

   Latvian Association for the Deaf - Forum Conference: Talking Hands;

   2005-05-19 - 2005-05-22.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Classroom processes of inclusion and exclusion, perspectives from the Norwegian evaluation study.

   The SigAm project: Research workshop - 2005;

   2005-07-04 - 2005-07-05.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Deaf in my own way - identity, learing and narratives.

   Deaf and Hearing People: Language and Culture in Denmark;

   2005-11-18.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Damned for their Difference: the Cultural Construction of Deaf People as Disabled.

   Scandinavian Journal of Disability Research.

   ISSN 1501-7419.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.129-132.

  • Ohna, Stein Erik; Vislie, Lise

   (2004)

   Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian perspectives.

   Policies and practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion.;

   2004-02-20.

  • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Grønlie, Sissel; Hjelmervik, Ellinor; Høie, Grete

   (2004)

   St.meld.nr. 14 (2003-4) Om opplæringstilbod for hørselshemma - en kommentar.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 2.

   s.22-25.

  • Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspecives.

   European Educational Research Association, 2005;

   2004-09-22 - 2004-09-25.

  • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion.

   European Educational Research Association;

   2004-09-22 - 2004-09-25.

  • Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følger læreplaner for døve.

   Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisning - et case å lære av?;

   2003-11-27 - 2003-11-28.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Inkluderende og ekskluderende prosesser i visuelt orienterte klasserom.

   Fagtorget 2003;

   2003-11-06 - 2003-11-07.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Creating a Self: Identity, learning and naratives.

   The 6.th European Congress on Mental Health and Deafness;

   2003-05-21 - 2003-05-23.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Researching processes of inclusion and exclusion in visually oriented classrooms.

   European Conference on Educational Research 2003;

   2003-09-17 - 2003-09-20.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Learning and communication in visually oriented classrooms: Processes of inclusion and exclusion.

   NFPF's 31.kongress;

   2003-03-06 - 2003-03-09.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Læreplaner for døve i en inkluderende skole.

   utenTitteltekst;

   2002-11-04.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

   Pro Communicare Nordica - konferanse;

   2002-08-30.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   "Döv på mitt sätt". Om døves identitetsutvikling.

   Barne og Ungdomspsykiatri. Nasjonal fagkonferanse i Sverige;

   2002-04-23.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Towards a new compulsory education for deaf pupils: How can the concept "chaining" be used in analysis of deaf education.

   Current Issues in Classroom Research. Practices, Praises and Perspectives.;

   2002-05-22 - 2002-05-24.

  • Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar

   (2002)

   Syllabuses for deaf pupils within an inclusive school.

   Nordic Network on Disability Research. 6th Annual Research Conference.;

   2002-08-22 - 2002-08-24.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2001)

   Upper secondary school for all: alternative courses for some.

   European Conference on Educational Research ;

   2001-09-10 - 2013-09-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway