Hopp til hovedinnhold

Stein Erik Solbø Ohna

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-410
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   Pupils’ voices in teachers’ collaborative professional learning in Lesson Study.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 110.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2021.101877

  • KC, Bhupendra Kumar; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   Preservice teachers’ reflections on diversity and on teaching diverse pupils in Norwegian compulsory school.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.7821

  • Dammeyer, Jesper; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   Changes in Educational Planning for Deaf and Hard of Hearing Children in Scandinavia over the Last Three Decades.

   Scandinavian Journal of Disability Research

   ISSN 1501-7419.

   Volum 23.

   Hefte 1.

   s.114-123.

   DOI: 10.16993/sjdr.680

  • Åvitsland, Andreas; Ohna, Stein Erik Solbø; Dyrstad, Sindre Mikal; Tjomsland, Hege Eikeland; Lerum, Øystein; Leibinger, Eva

   (2020)

   The process evaluation of a school-based physical activity intervention: influencing factors and potential consequences of implementation.

   Health Education

   ISSN 0965-4283.

   Volum 120.

   Hefte 2.

   s.121-139.

   DOI: 10.1108/HE-01-2020-0004

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   Tilpasset opplæring og elevers deltakelse i ungdomsskoleklasserommet. I: Profesjonsrettet pedagogikk : innspill til læreres arbeid med inkludering.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205522596.

   s.43-64.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   Nye perspektiv på læring og barn med nedsatt hørsel. I: Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 978-82-05-52577-1.

   s.7-23.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2018)

   Revisiting Curricula for Deaf Students: A Norwegian Perspective. I: Evidence-Based Practices in Deaf Education.

   Oxford University Press

   ISBN 9780190880545.

   s.521-542.

   DOI: 10.1093/oso/9780190880545.003.0023

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Negotiating reassurance: parents’ narratives on follow-up after cochlear implantation.

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   Volum 30.

   Hefte 4.

   s.518-534.

   DOI: 10.1080/08856257.2015.1046741

  • Hillesøy, Siv; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat :.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 79.

   Hefte 7.

   s.47-59.

  • Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Ohna, Stein Erik Solbø; Barow, Thomas

   (2014)

   Nordic Upper Secondary School: Regular and Irregular Programmes - Or Just One Irregular School for All?. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.

   Springer Science+Business Media B.V.

   ISBN 978-94-007-7124-6.

   s.191-219.

   DOI: 10.1007/978-94-007-7125-3

  • Hillesøy, Siv; Johansson, Eva Marianne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 7.

   Hefte 4.

   s.1-21.

   DOI: 10.7577/nbf.575

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Alternative courses in upper secondary vocational education and training: students' narratives on hopes and failures.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   Volum 17.

   Hefte 10.

   s.1089-1105.

   DOI: 10.1080/13603116.2012.735259

  • Ohna, Stein Erik

   (2009)

   Opplæringslovens § 2-6 i nye kontekster - utfordringer i årene framover. I: Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling.

   ISBN 978-82-7812-161-0.

  • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn

   (2007)

   Sign Bilingual Education: Policy and Practice - Norway. I: Sign Bilingual Education: Policy and Practice.

   s.63-65.

  • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne

   (2007)

   Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 91.

   Hefte 4.

   s.329-343.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspectives. I: Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".

   s.153-166.

  • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar

   (2006)

   Education of the Deaf in Australia and Norway: A Comparative Study of the Interpretations and Applications of Inclusion.

   American Annals of the Deaf

   ISSN 0002-726X.

   Volum 150.

   Hefte 5.

   s.415-426.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Researching classroom processes of inclusion and exclusion.

   European Journal of Special Needs Education

   ISSN 0885-6257.

   Volum 20.

   Hefte 2.

  • Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følgerlæreplaner for døve. I: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveundervisningen - et case å lære av?.

  • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion. I: Inkluderende eller ekskluderende klasserom: Døveudnervisningen - et case å lære av?.

  • Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Deaf in my own way: Identity, learning and narratives.

   Deafness and Education International

   ISSN 1464-3154.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.20-38.

  • Ohna, Stein Erik; Simonsen, Eva

   (2003)

   Behovet for kvalitetsreform i audiopedagogikken.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 1.

   s.14-20.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Education of Deaf Children and the Politics of Recognition.

   Journal of Deaf Studies and Deaf Education

   ISSN 1081-4159.

   Volum 8.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Ohna, Stein Erik Solbø; Simonsen, Eva

   (2019)

   Barn med nedsatt hørsel : læring i fellesskap.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 978-82-05-52577-1.

  • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-681-4.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2014)

   Spesialundervisning - bilder fra skole-Norge. En studie av spesialundervisningens dynamikk i grunnopplæringen.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-574-9.

   Hefte 45.

  • Plaute, Wolfgang; Laabmayr, Carina; Ohna, Stein Erik Solbø; Narat, Tamara; Clissen, Marleen

   (2014)

   Dissemination Paper 01/12(2012-30/11/2015. Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Alternativ opplæring med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse. Sluttrapport.

   ISBN 978-82-7644-523-7.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Tilpasning, overlevelse og ny giv, eller historien om at nød lærer naken kvinne å spinne. I: Historien om Nedre Gausen - fra taleskole for døvstumme til kompetansesenter for hørselshemmede.

   ISBN 978-82-323-0082-2.

   s.82-111.

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Veileder til Elevundersøkelse Hverdagslivstrening.

   ISBN 978-82-8048-116-0.

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Prosjektrapport. Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2011.

  • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik

   (2010)

   "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2.

  • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010.

   ISBN 9788276444445.

   Hefte 29.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Bilingual Deaf Education, Theories and Practices.

   ISBN 7508037596.

  • Høie, Grete; Hjelmervik, Ellinor; Grønlie, Sissel; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik

   (2003)

   På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever. En evalueringsstudie etter Reform 97.

   ISBN 8291655219.

 • Formidling
  • Mjøs, Marit; Ohna, Stein Erik Solbø; Moen, Vegard; Hillesøy, Siv; Øen, Kristian; Bjørgan, Marion Stava; Jonassen, Simona

   (2021)

   Symposium: Collaboration on developing competence for inclusive practices in kindergarten and school (SUKIP)- experiences from a complex innovative project in two Norwegian municipalities. .

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   SUKIP fra et forskerperspektiv.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2021)

   (Reconnecting communities) Samarbeid om utvikling a kompetanse for inkluderende praksis i barnehage.

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   In the context of Lesson Study: Pupils' voices in teacher discussions.

  • Hillesøy, Siv; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksiser i barnehage og skole (SUKIP).

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv; Mjøs, Marit; Moen, Vegard; Øen, Kristian

   (2020)

   (Re)connecting communities – (towards a systemic approach on EPS – kindergarten/school interactions), experiences from a Norwegian innovation project. .

  • Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2020)

   Pupil voice, the treasure in our very own backyards. Voices of pupils and teachers in the context of Lesson Study..

  • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn

   (2019)

   Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   Inclusive Education in Norway, focusing on Master programmes in teacher education.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv

   (2019)

   Between two traditions: Deaf and Hard of Hearing children in kindergartens.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2019)

   "De snakker flytende tegnspråk". Språkbruk i familier med døve foreldre og hørende barn..

  • KC, Bhupendra Kumar; Ohna, Stein Erik

   (2019)

   Preservice Teachers' Perspectives About Diversity in the Classrooms.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke Gerdien; Hillesøy, Siv; Kristoffersen, Ann-Elise; Eilertsen, Lill-Johanne

   (2019)

   Deltakelse i praksisfellesskap - barn med nedsatt hørsel.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne

   (2018)

   Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hjulstad, Oddvar

   (2017)

   Revisiting curricula for deaf students: The conundrum of combining curriculum in Norwegian Sign Language and special education.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeidet.

   StatpedMagasinet

   ISSN 1894-0919.

   Hefte 1.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Inkluderende pedagogikk - visjon eller realitet..

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Revisiting curriculum for deaf students.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Skråblikk på Statpeds rolle i FoU-arbeid.

   StatpedMagasinet

   ISSN 1894-0919.

   Hefte 1.

  • Thortveit, Jorunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2017)

   Inkluderende læringsmiljø - fagsamling for skoleledere i Sola kommune.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Helgevold, Nina

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen - profesjon i reformtid.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn

   (2016)

   Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Paneldebatt: Inklusjon, magi eller moteord.

  • Thortveit, Jorunn; Helgevold, Nina; Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Rapportering fra: Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Avslutning av INVESTT-prosjektet.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Innovasjon i Jærskulen.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2016)

   Hva har CI gjort med døve elever?.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Jærskulen som innovasjon.

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Et forskerfokus på utviklingsarbeidet ved skolen..

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2015)

   Transitions in vocational education and training: Low achieving students between school and workplaces.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit

   (2015)

   Qualifying for Labour. Disabling trajectories in VET, Teachers perspectives..

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv

   (2015)

   Between two traditions, Teacher's reflection on conditions for participation in early childhood education and care for children using cochlear implants.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2015)

   Læring og kommunikasjon i et relasjonelt perspektiv, inkluderende pedagogikk.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Mjøs, Marit; Mæland, Anita

   (2014)

   Statped i samarbeid om inkluderande fag og yrkesopplæring.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Forskningsmessig design for den norske delen av INVESTT prosjektet.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Alternativ opplærng med utvidet praksis: deltakelse, læring og måloppnåelse.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2013)

   Teachimg and learning in a sign bilingual classroom - the teacher's challenges.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Yrkesopplæring med grunnkompetanse som mål - erfaringer fra prosjektet Alternativ opplæring med utvidet praksis.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   The special education epidemic - and a decoupled "school for all".

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Rasmussen, Annette; Barow, Thomas

   (2012)

   Nordic upper secondary school: regular and irregular programmes - or just one irregular school for all?.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne

   (2012)

   Spesialundervisning og fellesskolen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2012)

   Et praksisfelt i endring og behov for ny kompetanse. Samarbeid UHS-Statped og skoler/barnehager - muligheter og begrensninger.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   En skole for alle - Hvilke utfordringer har vi?.

  • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø; Vedøy, Gunn

   (2011)

   At the margin of the Norwegian school for all. Alternative strand of courses in upper secondary VET; their persistency and legitimacy.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila

   (2011)

   Elevundersøkelsen ved Hverdagslivstrening 2010.

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke

   (2011)

   Students in alternative courses involving increased workplace practice.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   Opplæringskontrakter - uutnyttede muligheter i fagopplæringen? Erfaringer fra alternativ opplæring med utvidet prakis i Rogaland.

  • Ohna, Stein Erik Solbø

   (2011)

   Alternativ opplæring med utvidet praksis; læring, deltakelse og måloppnåelse. Har opplæringskontrakter en funksjon i alternativ opplæring?.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: læring, deltakelse og måloppnåelse. Noen resultater.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Setting up a Teacher's Program for Deaf Students: What are the options?.

  • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien

   (2010)

   Usynliggjøring av jenter.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik; Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Active citizenship and quality of education for pupils with severe and profound learning disability.

  • Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Elevundersøkelsen 2010.

  • Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik; Gjermestad, Anita

   (2010)

   Elevdemokrati for alle?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ohna, Stein Erik

   (2010)

   Open your eyes: deaf studies talking.

   Scandinavian Journal of Disability Research

   ISSN 1501-7419.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.141-146.

   DOI: 10.1080/15017410902992775

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Vedøy, Gunn

   (2010)

   At the margin of "a school for all" : an alternative programme in upper secondary education – its persistency and legitimacy.

  • Ohna, Stein Erik

   (2009)

   Communication and Participation in Chinese Deaf Schools: Experiences from a China-Norway Collaboration Project on Sign Bilingual education.

   Chinese Journal of Special Education

   ISSN 1007-3728.

   Hefte 4.

  • Li, Zheng; Ohna, Stein Erik; Dehli, Ingrid

   (2008)

   The Evaluation of Classroom Teaching on Preschool Sign Bilingual Deaf Children.

   Chinese Journal of Special Education

   ISSN 1007-3728.

   Hefte 12.

   s.35-40.

  • Ohna, Stein Erik

   (2008)

   Classroom processes and adapted education - construction of coherence in a lowere secondary class.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2008)

   Collaborative research; possibilities and pitfalls.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Classroom processes and inclusive education - Norwegian perspectives.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan forstås begrepene, hvordan forstås de i forhold til hverandre - hvordan kan de forstås? Hva er utfordringene? Kan/bør vi komme fram til konsensus?.

  • Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Education of deaf stuents and a school for all.

  • Marinosson, Gretar; Ohna, Stein Erik; Tetler, Susan

   (2007)

   Delagtighedens pædagogik.

   Psykologisk Pædagogisk Rådgivning

   ISSN 0906-219X.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2007)

   Inclusive education On the possibilities of knowledge construction within the field of inclusive education.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne

   (2006)

   A school for all. Its practices and legitimacy. Collective inclusive and individually adapted education: a valid possibility or an outdated dream?.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Identity formation in Deaf people - Norwegian Perspectives.

  • Ohna, Stein Erik; Li, Zheng

   (2006)

   Classroom studies - Experiences from project schools 2005.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Prof. Stein Erik Ohna as the Special Guest.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Hvordan lærer/pedagogutdanningen setter fokus på tilpasset opplæring/inkluderende opplæring i forhold til elever med særskilte behov.

  • Ohna, Stein Erik

   (2006)

   Et samfunn i endring. Hva kan dette bety for medlemmene av samfunnet?.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Deaf in my own way - identity, learing and narratives.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Classroom processes of inclusion and exclusion, perspectives from the Norwegian evaluation study.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Damned for their Difference: the Cultural Construction of Deaf People as Disabled.

   Scandinavian Journal of Disability Research

   ISSN 1501-7419.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.129-132.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard

   (2005)

   The public school - its activity and legitimacy.

  • Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Deaf in my own way - identity, learning and sign language.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik

   (2005)

   Inclusive education. A Nordic collaboration on the possibility of knowledge construction.

  • Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian Perspecives.

  • Hyde, Merv; Ohna, Stein Erik

   (2004)

   Education of the deaf in Australia and Norway: a comparative study of the interpretations and applications of inclusion.

  • Ohna, Stein Erik; Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Grønlie, Sissel; Hjelmervik, Ellinor; Høie, Grete

   (2004)

   St.meld.nr. 14 (2003-4) Om opplæringstilbod for hørselshemma - en kommentar.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 2.

   s.22-25.

  • Ohna, Stein Erik; Vislie, Lise

   (2004)

   Policies and Practices in Special Needs Education: Discourses of Inclusion and Exclusion - Norwegian perspectives.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Learning and communication in visually oriented classrooms: Processes of inclusion and exclusion.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Creating a Self: Identity, learning and naratives.

  • Vonen, Arnfinn; Hjulstad, Oddvar; Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Inkludering og ekskludering i klasserom der elever følger læreplaner for døve.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Inkluderende og ekskluderende prosesser i visuelt orienterte klasserom.

  • Ohna, Stein Erik

   (2003)

   Researching processes of inclusion and exclusion in visually oriented classrooms.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Læreplaner for døve i en inkluderende skole.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Towards a new compulsory education for deaf pupils: How can the concept "chaining" be used in analysis of deaf education.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   Å skape et selv: Om døves identitetsutvikling.

  • Ohna, Stein Erik

   (2002)

   "Döv på mitt sätt". Om døves identitetsutvikling.

  • Ohna, Stein Erik; Hjulstad, Oddvar

   (2002)

   Syllabuses for deaf pupils within an inclusive school.

  • Nevøy, Anne; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2001)

   Upper secondary school for all: alternative courses for some.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway