Steinar Evje

Professor i anvendt matematikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE E-364
Publikasjoner