Sudath C. Siriwardane

Professor i konstruksjonsteknikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-236
Publikasjoner