Svanlaug Takle

Hovedbibliotekar

Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
AM A-209