Hopp til hovedinnhold

Svein Reidar Kjosavik

Førsteamanuensis II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Bio

Svein R. Kjosavik er førsteamanuensis II ved Helsevitenskapelig fakultet, Avdeling for folkehelse.
Han er utdannet lege fra Bergen i 1984 og har vært spesialist i allmennmedisin siden 1992. Han arbeidet som allmennlege i Sandnes fra 1987 til 2016.
I 2012 disputerte han for phd-graden ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresse er knyttet til legemiddelbruk samt til bedre diagnostikk av sykdom.

Hans hovedstilling er ved Stavanger universitetssjukehus hvor han er samhandlingslege/overlege og forskningsleder for forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling. 

Han er også førsteamanuensis i allmennmedisin ved Universitet i Bergen samt nasjonal redaktør for Scandinavian Journal of Primary Health Care.

+
Publikasjoner