Sverre Nærland

Universitetslektor i dokumentarproduksjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag