Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2023)

   Learning from persons with profound intellectual and multiple disabilities: An ethnographic study exploring self-determination and ethics of professional relations.

   ISBN 978-82-8456-042-7.

   Hefte 52.

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Larsen, Inger Lise; Sjøthun, Silje Helen

   (2021)

   Veileder om gode medvirkningspraksiser sammen med personer som ikke uttrykker seg med ord. .

  • Witsø, Aud Elisabeth; Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Røsten, Lennart Sølsnes; Berg, Birger; Brandhaug, Henriette; Dale, Thonje; Eltervåg, Gerd Anne; Isaksen Bødtker, Andreas; Kristiansen, Kenneth; Moe, Elisabeth; Pettersen, Marthe; Tveitane Hansen, Sigrid; Wiggen, Stian; Øie, Randi Elisabeth

   (2021)

   Å skape gode hverdagsliv sammen..

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2021)

   Å være aktør i eget liv. Et omsorgsetisk blikk på selvbestemmelse og beslutningsstøtte sammen med personer med multifunksjonshemming. . I: Multifunksjonshemming - Livsutfoldelse og Læring.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215053172.

   s.49-64.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2002)

   Datamaskinen - en motiverende lærer? En studie av interaktive opplæringsmedier og muligheter for selvbestemmelse.

   ISBN 8256960574.

 • Formidling
  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2024)

   Selvbestemmelse og personer med multifunksjonshemming.

   Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 10. forskningskonferanse;

   2024-06-03 - 2024-06-04.

  • Gausel, Irene; Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2023)

   Å samskape brukermedvirkning i heldøgnstjenester til voksne med alvorlig utviklingshemming som ikke uttrykker seg med ord - fortelling fra et praksisprosjekt.

   Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

   ISSN 1503-6707.

   Volum 20.

   Hefte 4.

   s.246-257.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2023)

   Persons with profound and multiple learning disabilities as subjects of knowledge: Exploring the possibilities of empathy. .

   Conference;

   2023-05-10 - 2023-05-12.

  • Westergård, Britt-Evy; Bruun, Frank Jarle; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May; Myren, Gunn Eva Solum; Bredvold, Ann Merethe; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Megrund, Kari; Chalachanova, Anna; Johansen, Ann Kristin; Kongsmo, Tom-Remi

   (2022)

   Digital utvikling – ikke for dem med utviklingshemning?.

   Tønsbergs blad.

  • Bredvold, Ann Merethe; Bruun, Frank Jarle; Chalachanova, Anna; Kongsmo, Tom Remi; Megrund, Kari; Myren, Gunn Eva Solum; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May; Aasen, Sylvia; Johansen, Ann Kristin

   (2022)

   Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede!.

   SOR rapport.

   ISSN 1500-8657.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2022)

   Å holde en annen - en inngang til brukermedvirkning for personer med alvorlig utviklingshemming?.

   Konferanse;

   2022-05-12 - 2022-05-13.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2021)

   Self-Determination: What Can We Learn from Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities?.

   Disability Research: Doing Research and Publishing Papers in Pandemic Times;

   2021-03-24.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2021)

   Hvordan inkludere personer med alvorlig utviklingshemming i forskning?.

   Norsk nettverk for forskning om funksjonshemmings 9. forskningskonferanse;

   2021-06-07 - 2021-06-08.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2021)

   Holding Another Carefully: Exploring Relations Between Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and Professional Caregivers.

   IASSID PIMD ECR Workshop Day;

   2021-10-08.

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2020)

   Presentasjon av foreløpige resultater i case 2B Unge voksne med alvorlig utviklingshemning. .

   CHAPAR analyseseminar 18 og 19 mai 2020;

   2020-05-18 - 2020-05-19.

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth

   (2019)

   Developing good services - a cooperation between people with intellectual disability, staff and academics. .

   NNDR Conference;

   2019-05-08 - 2019-05-10.

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2019)

   Inclusive research -is there a place for people with profound intellectual disability in inclusive research projects? .

   IASSIDD 2019 ;

   2019-08-05 - 2019-08-09.

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2019)

   Personer med alvorlig utviklingshemming (som ikke uttrykker seg med ord) og inkluderende forskning.

   Konferanse om brukermedvirkning og forskning og fagutvikling;

   2019-11-20.

  • Gjermestad, Anita; Skarsaune, Synne Kristin Nese

   (2018)

   People with profound intellectual disability: challenges in research. .

   Seminar i nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming;

   2018-09-19 - 2018-09-20.

  • Skarsaune, Synne Kristin Nese; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth

   (2017)

   Tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming..

   Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming;

   2017-11-30.

  • Luteberget, Laila; Gjermestad, Anita; Midjo, Turid; Skarsaune, Synne Kristin Nese; Witsø, Aud Elisabeth

   (2017)

   Development of health and care services in coopeartion with people with intellectual disability. How to safeguard third party persons?.

   Seminar on inclusive research ;

   2017-11-29.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway