Tarjei Mandt Larsen

Førsteamanuensis i filosofi og metode

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ SV-213
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sageng, John Richard; Fossheim, Hallvard; Larsen, Tarjei Mandt

   (2012)

   The Philosophy of computer games.

   Springer.

   ISBN 978-94-007-4248-2.

  • Hallvard J., Fossheim; Sageng, John Richard; Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Non-conceptual aspects of experience.

   Unipub forlag.

   ISBN 82-7477-118-4.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Non-Conceptual Aspects of Experience.

   Unipub forlag.

   ISBN 82-7477-118-4.

  • Larsen, Tarjei Mandt; Bærøe, Birgit; Sageng, John Richard

   (2000)

   Deterritorializations: Art and Aesthetics in the 90s.

   Spartacus.

   ISBN 9788243001497.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Personlighetstyper: C. G. Jungs typologiske modell.

   Forlaget Paul Moxnes.

   ISBN 82-990746-57.

 • Formidling
  • Fadnes, Petter Frost; Larsen, Tarjei Mandt

   (2023)

   Fritt Spillerom!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tønnessen, Morten; Larsen, Tarjei Mandt

   (2020)

   Filosofimiljøet ved UiS ønsker årsstudium.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2018)

   Husserl's Circularity Argument for the Epoché.

   Solidarity - Community, Practice and Politics;

   2018-04-19 - 2018-04-21.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2018)

   Husserl's Circularity Argument for the Epoché.

   Theory and Practice in Phenomenology;

   2018-07-23 - 2018-07-25.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2017)

   Husserl on Perceptual Justification.

   Nordic Society of Phenomenology 2017;

   2017-07-15 - 2017-07-17.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence.

   Boston Phenomenology Circle Symposium;

   2016-04-01.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence.

   Husserl Circle Meeting 2016;

   2016-06-15 - 2016-06-18.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2016)

   Husserl's Argument from the Problem of Transcendence.

   The Philosophical Relevance of Phenomenology;

   2016-02-12 - 2016-02-19.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2013)

   Husserl and the Riddle of Cognition.

   Research seminar;

   2013-09-06.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2013)

   Husserl and the Problem of Radical Scepticism.

   Research seminar;

   2013-11-14.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2008)

   The Pictoriality of Video Game Entities.

   Representation and Interaction in Computer Games;

   2008-10-05.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2007)

   The Derivative Reality of Computer Game Entities.

   The Philosophy of Computer Games;

   2007-01-25 - 2007-01-27.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2006)

   Experience and Experiencing in Husserl.

   Konferanse;

   2006-06-22 - 2006-06-24.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Husserl and the Problem of Radical Scepticism.

   Årskonferansen til Nordisk Sælskap for Fenomenologi;

   2005-04-22.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Notes for a Phenomenology of Virtual Objects.

   The Third Place – Computer Games and Our Conception of the Real;

   2005-05-20 - 2005-05-21.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2005)

   Experience, Experiencing and Objecthood in Husserl.

   Towards a Science of Consciouness 2006;

   2005-08-17 - 2005-08-20.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2003)

   Is Husserl’s Theory of Intentionality Internalist.

   Lecture;

   2003-06-10.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2001)

   Husserl and the Riddle of Cognition.

   Contemporary Issues in Metaphilosophy;

   2001-11-30 - 2001-12-02.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2000)

   The Problem of the Reduction in "The Idea of Phenomenology".

   SPEP;

   2000-10-05 - 2000-10-07.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (2000)

   Spontaneity and Receptivity in McDowell and Husserl.

   Non-Conceptual Aspects of Experience;

   2000-07-05 - 2000-07-07.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1998)

   Grøtvedts konspirasjonsteori.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1997)

   Fornuftig pessimisme.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1997)

   Forbrytersk filosofi?.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Kuhns vitenskapelige revolusjon.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Antikk populærfilosofi.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1996)

   Gavens imperativer.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   lite dekonstruktivt leksikon.

   Impuls : Tidsskrift for psykologi.

   ISSN 0801-2911.

   Volum 47.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   I svev med Derrida.

   Vagant.

   ISSN 0802-0736.

   Volum 4.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1993)

   Jacques Derrida – en filosofisk femtekolonnist.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Noter til litteraturen.

   Impuls : Tidsskrift for psykologi.

   ISSN 0801-2911.

   Volum 46.

  • Larsen, Tarjei Mandt

   (1992)

   Pornografien som forestillingsverden.

   Impuls : Tidsskrift for psykologi.

   ISSN 0801-2911.

   Volum 46.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway