Terese Elisabet Bondas

Professor of Health Sciences, PhD, LicHSc, MNSc, PHN, RN

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-24174
Follow me

Bio

Terese Bondas er professor i helsevitenskap og har bakgrunn som helsesykepleier og leder. Hun har doktorgrad fra Åbo Akademi Universitet, Finland innen omsorgsvitenskap. Tidligere studier omfatter sykepleievitenskap, helseledelse og pedagogikk. Terese har et overordnet interesse for å utvikle og anvende ulike kvalitative metodiske tilnærminger, som kvalitativ innholdsanalyse, aksjonsforskning, etnografi og fenomenologi i sin forskning. Hun har utviklet metasyntese som en metodologisk og teoretisk tilnærming innom kvalitativ forskning. Terese er initiativtaker og leder det tverrfaglige forskningsnettverket 'Childbearing - the qualitative international research network’ (BfiN) som er et kvalitativt og internasjonalt forskningsnettverk som siden oppstarten i 2002 nå inkluderer mer enn 100 forskere og doktorgradsstudenter.

Forskningsområder:

1) Utvikling og kritikk av kvalitative metoder i teoretisk og evidensbasert praksis og metasyntese

2) Faglig praksis i helsesykepleie og omsorg, ledelse og undervisning

3) Svangerskaps- og barselomsorg - perspektiver på familier, helsepersonell og doula.

Hun er forfatter av mer enn hundre publikasjoner på flere språk, og veileder master- og doktorgradsstudenter samt postdoktorer i ulike disipliner i flere land.

 

Publikasjoner