Hopp til hovedinnhold

Terje Heskestad

Førsteamanuensis

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Beisland, Leif Atle; Heskestad, Terje

   (2016)

   Regnskapsføring av goodwill : en sammenligning av GRS og IFRS.

   Praktisk økonomi & finans

   ISSN 1501-0074.

   Volum 32 [i.e. 33].

   Hefte 2.

   s.216-227.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2871-2016-02-10

  • Heskestad, Terje

   (2014)

   Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell : utvidelser og kritikk.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.51-68.

  • Heskestad, Terje

   (2005)

   Lønnsomhetsmåling, avskrivninger og usikkerhet.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Hefte Vol. 19, nr 2.

   s.56-69.

 • Bøker og kapitler
  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Kostnads- og inntektsanalyse, oppgavebok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02957-3.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Kostnads- og inntektsanalyse.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02526-1.

  • Heskestad, Terje

   (2002)

   Regnskapsmessige avskrivninger - En generalisering av avskrivningeteorien til usikkerhet.

 • Formidling
  • Heskestad, Terje

   (2019)

   Konsernregnskap - avansert .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Beslutningsnyttig informasjon for styret i en digitalisert tid, Flekkefjord Industriforening, Flekkefjord, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Gjeld, avsetninger og forpliktelser, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Virksomhetskjøp og konsernregnskap, Accountor, – nettkurs 2 timer, 2018..

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Varige driftsmidler, Accountor – nettkurs 2 timer, – nettkurs 2 timer, 2018.. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Heskestad, T.: Resultat eller balansefokus i regnskapsføringen, finago, 2018 .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Hva kjennetegnet en «sunn» bedrift basert på finansiell informasjon, Deloitte – internseminar, Åseral, 2018..

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Forenklingsregler for små foretak (NRS 8) – Del I, Accountor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Varelager og styring av kapitalbinding, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   NGAAP II - vidergående kurs.

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   NGAAP I .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Regnskap og skatt – Beslutningsnyttig informasjon i en digitalisert tid, UiA Nyskapning, Kristiansand, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Forenklingsregler for små foretak (NRS 8) – Del II (videreføring), Accountor – nettkurs 2 timer, 2018..

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Finansielle instrumenter og sikring, Accountor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Heskestad, T.: Regnskap må fokusere på det som faktisk betyr noe, Agder næring, 2018 .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Utarbeidelse av konsrnregnskap, Accuntor, – nettkurs 2 timer, 2018..

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Røde flagg i regnskapet, Samarbeidene revisorer, Rondane 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Immaterielle eiendeler, DnR konferanse, Gardemoen, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Røde flagg i regnskapet for «kemneren», 2018. Norges Kemner og kommuneøkonomers forening, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Lean og beyond budgeting, frokostseminar UiA, 2018 (sammen med Vibekke Hellesund, Hennig-Olsen Is og Marianne T. Fenger, Deloitte) .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Immaterielle eiendeler, Accountor – nettkurs 2 timer, – nettkurs 2 timer, 2018.. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Prosjektregnskap, Accountor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Driftsmidler etter IFRS, Accontor – nettkurs 2 timer, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Oppkjøpsanalyse.

  • Heskestad, Terje

   (2018)

   Transaksjoner med nærstående, Accountor – nettkur 2 timers, 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Kalkulasjon av produkter og tjenester.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Faresignaler i regnskapet - DELI.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   konsernregnskap, DEL II.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Konsernregnskap, DEL I.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Økonomistyring og regnskapsmessige problemstillinger.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Røde flagg i regnskapet med vekt på eiendom.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Hvordan skape økt lønnsomhet i turbulente tider?.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Inntekter og kundefordringer etter GRS.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Beslutningsnyttig informasjon for styret – hva er viktig i en turbulent tid?.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Regnskapsmessige akutaliteter for nullprofitt organisasjoner, KNIF.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Hvordan skape økt lønnsomhet i en turbulent tid.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Røde flagg i regnskapet - hva er viktig for regnskapsførereren.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Kalkulasjon etter ABC-metoden.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   IFRS med vekt på driftsmidler.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Hvordan manipulere med regnskap? Frokostseminar Deloitte.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Fra tradisjonell til strategisk økonomistyring.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Brenn Budsjettet.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Årsoppgjørskurs Del II.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Varige driftsmidler, DnR konferanse, Oslo 2018. .

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Utvalgte tema innen regnskap, DnR konferanse.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Årsoppgjørskurs del I.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Faresignaler i regnskapet - DEL II.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Ny regnskapslov - hva er nytt?.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Grunnleggende regnskapsprinsipper.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Kritikk av tradisjonell økonomistyring og budsjett.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Årsoppgjørskurs for store virksomheter, Deloitte.

  • Heskestad, Terje

   (2017)

   Hvordan stimulere til mer relevant rapportering og hva kjennetegner en «sunn» bedrift, Sparebanken Sør og Grimstad Næringsforening, Grimstad 2018 (sammen med Deloitte)..

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   IFRS nettkurs om inntekter og virksomhetssammenslutning.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Konsernregnskap og virksomhetssammenslutning etter GRS.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Fremtidens økonomifunksjon – Mer fokus på styringsrelevant informasjon og vurdering.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   IAS 40 Investeringseiendom – økonomiske realiteter.

   Revisjon og Regnskap

   ISSN 0332-7795.

   s.38-39.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Forslag til ny regnskapslov: Virkelig verdi av varige driftsmidler.

   Revisjon og Regnskap

   ISSN 0332-7795.

   s.32-34.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Enkel regnskapsforståelse og «røde flagg», seminar om styrearbeid og regnskapsforståelse for næringsforeningene og kommunepolitikere i Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Hegebostad kommune.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Hegebostad kommune, 17. februar 2016. Hvordan forbedre lønnsomheten til bedrifter i «krise»?,.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Kritiske prestasjonsindikatorer og fallgruver.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Fallgruver i regnskap - hva kan gå galt?.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Rentabilitet, usikkerhet og ikke-permanente avvik.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Røde flagg i regnskapet – hvordan unngå at man blir først bak lyset i økonomiske nedgangstider?.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Manipulering av kostnader og røde flagg i regnskapet.

   Revisjon og Regnskap

   ISSN 0332-7795.

   s.33-39.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Finansregnskapsmessige problemstillinger i en turbulent verden - nettkurs.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Resultatkvalitetsanalyse, røde flagg og driftsinntekter.

   Revisjon og Regnskap

   ISSN 0332-7795.

   s.33-40.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Trender innenfor økonomistyring og røde flagg.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Røde flagg i regnskapet – Er «fokuset «riktig» i dagens regnskapsdebatt?.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Beyond Budgeting i turbulente tider – mer aktuelt enn noen gang.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Nettkurs for Accountor Norge, aktuelle regnskapsmessige prblemstillinger mv..

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Røde flagg i regnskapet - avholdt flere steder.

  • Heskestad, Terje

   (2016)

   Perioderegnskapet som styringsverktøy - avholdt flere steder.

  • Heskestad, Terje

   (2000)

   Regnskapsmessig Rentabilitet.

  • Heskestad, Terje

   (2000)

   Feltham-Ohlson Paradigmet: Modeller og Perspektiver.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway