Thormod Idsøe

Professor II i psykologi

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Publikasjoner