Tom-Richard Follegg

Ekstern tilknyttet UiS

Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner