Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Brandeggen, Tone Knutsen; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksisveiledere;

   2023-01-19.

  • Brandeggen, Tone Knutsen

   (2023)

   Veiledningsdidaktikk i kliniske studier med fokus på FOC.

   Fagseminar;

   2023-11-29.

  • Lode, Kirsten; Hollund, Else Ørstavik; Rossavik, Bente Dorit; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2022)

   Rammeverket FoC legger vekt på pasientomsorg.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte Sykepleien 2022;110(88784):e-88784.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.88784

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2022)

   DigiSim.

   Møte i programområdet ELOS;

   2022-03-30.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Bakken, Janet

   (2022)

   Rammeverket FoC .

   Seminar ;

   2022-05-10.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten

   (2022)

   Rammeverket FoC - fundamentet i sykepleie.

   Fagdag for sykepleieledere;

   2022-05-12.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente Dorrit; Jaastad, Turid Anita; Brandeggen, Tone Knutsen; Hollund, Else Ørstavik

   (2022)

   FoC legger vekt på pasientomsorg , .

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Adriansen, Kristin Kavli; Brandeggen, Tone Knutsen; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente; Jaastad, Turid Anita

   (2021)

   Fundamentals of Care’ (FoC) .

   Sykepleiekongress;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Lode, Kirsten; Jaastad, Turid Anita; Adriansen, Kristin Kavli; Rossavik, Bente; Hollund, Else Ørstavik; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2021)

   INNFØRING AV RAMMEVERKET FoC (Fundamentals of Care), ‘FUNDAMENTET I SYKEPLEIE’ I KLINIKKEN OG I STUDENTVEILEDNING..

   sykepleierkongressen 2021;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Bodsberg, Kristin Glenna; Ulfsby, Kristen; Brandeggen, Tone Knutsen; Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2020)

   Students Digital Storytelleing,does it create reflection in nursing practice?.

   INTED 2020;

   2020-04-02 - 2020-04-04.

  • Bodsberg, Kristin Glenna; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2020)

   Digital Storytelleing,does it create reflection in nursing practice?. .

   14th International Technology, Education and Development Conference; ;

   2020-03-02 - .

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn

   (2020)

   DEVELOPING A DIGITAL SKILLS SIMULATION APP FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIGISIM) - A TRANSNATIONAL PROJECT.

   International Technology, Education and Development Conference;

   2020-03-02 - 2020-03-04.

  • Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2020)

   Students digitale storytelling, a tool to promote reflection in nursing practice? .

   INTED2020 (14th Annual International Technology, Education and Development Conference);

   2020-03-02 - 2020-03-04.

  • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin

   (2019)

   Film i utdanningen er kommet for å bli.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjofl�t, Ingrid

   (2019)

   Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students'experiences.

   NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse 2019;

   2019-02-13 - .

  • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2019)

   Evaluation of vSim® for Nursing.

   8th International Clinical Skills Conference 2019;

   2019-05-19 - 2019-05-22.

  • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin

   (2019)

   Film i utdanningen er kommet for å bli .

   Sykepleien Journalen.

   ISSN 0802-9776.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2018)

   Digital learning in nursing.

   14th Thomas More International days Health Care faculty – Nursing and midwifery Theme of 2018: International is digital?;

   2018-03-12 - 2018-03-16.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather

   (2021)

   DIGISIM Nurse Training : publisert på App Store og Google Play.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway