Tone Therese Linge

Førsteamanuensis i organisasjons- og flerkulturell kommunikasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Norsk hotellhøgskole
EAL H-315
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Arasli, Huseyin; Furunes, Trude

   (2023)

   In Pursuit of Fair Work: Taking a closer look at the Norwegian hospitality industry .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-184-7.

  • Linge, Tone Therese

   (2015)

   Including or Excluding Workplace Communication? Analyzing Communication Competence in Multicultural Hotel Workplaces.

   Nauka.

 • Formidling
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2024)

   Workplace abuse and psychological strain in the Norwegian hospitality industry.

   CAUTHE 2024;

   2024-02-06 - 2024-02-09.

  • Haavisto, Veera Emilia; Linge, Tone Therese

   (2024)

   Kunsten å balansere mellom jobb og fritid: Et kritisk blikk på hotellbransjen.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 3.

   s.44-45.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese

   (2024)

   Workplace sexual harassment - a Nordic perspective.

   Addressing Sexual Harassment In The Hospitality Industry;

   2024-06-03.

  • Curran, Deirdre; Williamson, David; Duncan, Tara; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Robinson, Richard N. S.; Mitsakis, Fotis; Hadjisolomou, Anastasios; Booyens, Irma; Cunningham, Tayler; Nickson, Dennis; Baum, Tom

   (2023)

   Intellectual activism: the path to change in policy and practice through critical research. The work of the Global Hospitality Research Alliance (GHRA) .

   The 33rd Annual Council for Australasian Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference;

   2023-02-07 - 2023-02-09.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Curran, Deirdre; Ladkin, Adele; Mooney, Shelagh; Robinson, Richard N. S.; Hadjisolomou, Anastasios; Baum, Tom

   (2023)

   (Un)fair work in hospitality: Global research findings on the lived experience of hospitality workers.

   International Labour Process Conference 2023 (ILPC2023);

   2023-04-12 - 2023-04-14.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Juliusdottir, Magnifridur; Furunes, Trude

   (2023)

   Sexual harassment prevention strategies of Nordic working life actors in tourism and hospitality workspaces.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Harassment, bullying, and psychological strain at work: Norwegian hospitality workers' experiences during the COVID-19 pandemic.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Prosjekt «Seksuell trakassering innen reiseliv og hotell: Bruke fortid og nåtid til å informere fremtiden» .

   Innspillsmøte om arbeidet med ny Stortingsmelding om seksuell trakassering. ;

   2023-03-15.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Exploring sexual harassment prevention approaches in Norwegian hospitality workplaces: Insights from industry practitioners and working life partners.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Arasli, Huseyin; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Examining the links between workplace abuse and psychological stress in a unionized setting: experiences, witnesses and preparatory aspects.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Haavisto, Veera Emilia; Linge, Tone Therese

   (2023)

   Ny studie gir klar oppfordring til hotelledere i Norden.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 7.

   s.56-57.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Hospitality Worker Experience Survey, Norway: Some preliminary results.

   Hospitality Employment Network: Sharing our HWES studies;

   2022-03-22.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnfridur

   (2022)

   Sexual Harassment in Tourism and Hospitality: An intersectional approach to a Nordic challenge.

   IGU Paris 2022;

   2022-07-18 - 2022-07-22.

  • Gjerald, Olga; Robinson, Richard; Linge, Tone Therese; Baum, Tom; Hadjisolomou, Anastasios

   (2022)

   “Name the 10 most disturbing issues in hospitality work today”: Creating a Manifesto for Hospitality Work.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Dignity and respect at work: Norwegian hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleanora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnifridur

   (2022)

   Taking ’stock’: Taking an intersectional approach to sexual harassment in tourism and hospitality in a Nordic context.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Haavisto, Veera Emilia; Linge, Tone Therese

   (2022)

   Intern krisekommunikasjon under covid-19 pandemien - lærdom for fremtidige kriser?.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 7.

   s.56-57.

  • Linge, Tone Therese

   (2022)

   Arbeidsinnvandring - muligheter og utfordringer gjennom tidene.

   Møte;

   2022-11-22.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Arasli, Huseyin; Baum, Tom; Duncan, Tara; Robinson, Richard

   (2021)

   Hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   29th Nordic Conference on Tourism and Hospitality Research;

   2021-09-21 - 2021-09-23.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude; Duncan, Tara; Baum, Tom

   (2019)

   Migrant integration and the paradox of hospitality.

   ATLAS Annual Conference 2019;

   2019-09-17 - 2019-09-20.

  • Linge, Tone Therese; Brownell, Judith Lee

   (2019)

   Employee voice and leadership in the hospitality industry.

   28th Nordic Symposium for Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Linge, Tone Therese

   (2019)

   Mangfold og mangfoldsledelse i arbeidslivet.

   Samling for mentorer i NHS mentorprogram;

   2019-01-10.

  • Linge, Tone Therese

   (2019)

   Mangfold og mangfoldsledelse i hotellsektoren.

   Kick-Off for Bachelorstudiet i Hotelledelse;

   2019-08-21.

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2018)

   Mangfoldsledelse - er HRR-virksomheter klare til å ta i bruk ny ISO standard?.

   Hotell, restaurant & reiseliv (Reiseliv Publishing).

   ISSN 0806-0029.

   Volum 7.

   s.26-26.

  • Linge, Tone Therese

   (2018)

   Managing diversity and stereotypes in the hospitality workplace.

   Kurs i Organizational Behavior and Leadership Skills (HADM 1150);

   2018-10-25.

  • Linge, Tone Therese

   (2017)

   The hotel industry as arena for integration and workplace inclusion - challenges and opportunities.

   ERASMUS+Strategic Partnership: New talents for companies - developing the potentials of immigrants and refugees (conference);

   2017-09-20 - 2017-09-22.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude

   (2017)

   Managing diversity in the hospitality industry: Current research perspectives and future research challenges.

   24th Nordic Intercultural Communication Conference;

   2017-11-23 - 2017-11-25.

  • Linge, Tone Therese

   (2017)

   Kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser: Hvordan skape bedre forståelse?.

   Åpen Dag ved Universitetet i Stavanger;

   2017-03-07.

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2017)

   Diversity Management in the Hospitality Industry: Evidence and Future Research.

   26th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2017-10-04 - 2017-10-06.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude

   (2016)

   A systematic integrative review of diversity management research in hospitality.

   25. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2016-09-28 - 2016-09-30.

  • Linge, Tone Therese

   (2015)

   Hotellet - en jobbfelle for fremmedspråklige.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Linge, Tone Therese

   (2015)

   Including or excluding workplace communication? Analyzing communication competence in multicultural hotel workplaces.

   24th Nordic Symposium in Hospitality and Tourism;

   2015-10-01 - 2015-10-03.

  • Linge, Tone Therese

   (2012)

   En verden av muligheter.

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2010)

   Effective leaders in hotels: who are they?.

   19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2010-09-22 - 2010-09-25.

  • Linge, Tone Therese

   (2007)

   Vår bedrift - en flerkulturell arbeidsplass.

   Foredrag for Stavanger Næringsforening;

   2007-05-24.

  • Linge, Tone Therese

   (2007)

   Kommunikasjonsutfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser.

   IA-konferanse;

   2007-10-22.

  • Linge, Tone Therese

   (2003)

   Organizational communication in culturally diverse hotel organizations.

   12th Nordic Symposium in Hospitality and Tourism Research;

   2003-10-02 - 2003-10-05.

  • Linge, Tone Therese

   (2003)

   Intercultural communication Challenges on the workplace - A study of the housekeeping Department in a Norwegian hotel.

   10th Nordic Symposium on Intercultural Communication;

   2003-11-20 - 2003-11-22.

  • Linge, Tone Therese

   (2002)

   Managing Workplace Cultural Diversity in the Hotel Industry - a Norwegian Context.

   The 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2002-11-14 - 2002-11-17.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway