Tonja Knapstad

Forsker i samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-382
Publikasjoner