Torgeir Gilje Lid

Førsteamanuensis II i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Torgeir Gilje Lid er førsteamanuensis II ved Helsevitenskapelig fakultet, Avdeling for folkehelse. Han disputerte for phd-graden i 2016 ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Lid er spesialist i allmennmedisin, og var allmennlege i Stavanger i årene 1993-2017. Han har også erfaring fra samfunnsmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling.

Lid forsker på sammenhenger mellom alkoholvaner og helse i primærhelsetjenesten og på somatiske sykehus, på helse hos pasienter med alvorlige ruslidelser, og på avhengighetsproblemer knyttet til smertebehandling. 

Publikasjoner