Hopp til hovedinnhold

Torgeir Gilje Lid

Førsteamanuensis II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Bio

Torgeir Gilje Lid er førsteamanuensis II ved Helsevitenskapelig fakultet, Avdeling for folkehelse. Han disputerte for phd-graden i 2016 ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Lid er spesialist i allmennmedisin, og var allmennlege i Stavanger i årene 1993-2017. Han har også erfaring fra samfunnsmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling.

Lid forsker på sammenhenger mellom alkoholvaner og helse i primærhelsetjenesten og på somatiske sykehus, på helse hos pasienter med alvorlige ruslidelser, og på avhengighetsproblemer knyttet til smertebehandling. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lid, Torgeir Gilje; Karlsson, Nadine; Thomas, Kristin; Skagerström, Janna; O'Donnell, Amy; Abidi, Latifa; Nilsen, Per

   (2021)

   Addressing Patients’ Alcohol Consumption–A Population-Based Survey of Patient Experiences.

   International Journal of Public Health

   ISSN 1661-8556.

   Volum 66:1704298.

   s.1-9.

   DOI: 10.3389/ijph.2021.1604298

  • Karlsson, Nadine; Skagerström, Janna; O'Donnell, Amy; Abidi, Latifa; Thomas, Kristin; Nilsen, Per; Lid, Torgeir Gilje

   (2021)

   Public perceptions of how alcohol is dealt with in Swedish and Norwegian health care.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 38.

   Hefte 3.

   s.243-255.

   DOI: 10.1177/1455072520985981

  • Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Hjellvik, Vidar; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas; Hamina, Aleksi; Lid, Torgeir Gilje; Nesvåg, Ragnar; Skurtveit, Svetlana Ondrasova

   (2021)

   Use of other addictive drugs among opioid users with chronic pain.

   Norsk Epidemiologi

   ISSN 0803-2491.

   Volum 29.

   Hefte 1-2.

   s.45-53.

   DOI: 10.5324/nje.v29i1-2.4045

  • Lid, Torgeir Gilje; Tvedt, Hege; Idsøe, Birgitte Nathalie; Hustvedt, Inger Bjørgo; Nesvåg, Sverre Martin

   (2020)

   Innlagt på somatisk avdeling - er det greit å bli spurt om alkoholvaner.

   Sykepleien Forskning

   ISSN 1890-2936.

   Volum 15.

   DOI: 10.4220/Sykepleienf.2020.80932

  • Viste, Eirik; Vinje, Cathrine Alvær; Lid, Torgeir Gilje; Skeie, Svein; Olsen, Øystein Evjen; Nordström, Tobias; Thorsen, Olav; Gilje, Bjørnar; Janssen, Emiel; Kjosavik, Svein Reidar

   (2020)

   Effects of replacing PSA with Stockholm3 for diagnosis of clinically significant prostate cancer in a healthcare system – the Stavanger experience.

   Scandinavian Journal of Primary Health Care

   ISSN 0281-3432.

   Volum 38.

   Hefte 3.

   s.315-322.

   DOI: 10.1080/02813432.2020.1802139

  • Lid, Torgeir Gilje; Eide, Geir Egil; Dalen, Ingvild; Meland, Eivind

   (2016)

   Can routine information from electronic patient records predict a future diagnosis of alcohol use disorder?.

   Scandinavian Journal of Primary Health Care

   ISSN 0281-3432.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.215-223.

   DOI: 10.1080/02813432.2016.1207138

  • Lid, Torgeir Gilje; Nesvåg, Sverre; Meland, Eivind

   (2015)

   When general practitioners talk about Alcohol: Exploring facilitating and hampering factors for pragmatic case finding.

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 43.

   Hefte 2.

   s.153-158.

   DOI: 10.1177/1403494814565129

  • Lid, Torgeir Gilje; Oppedal, Kristian; Pedersen, Bolette; Malterud, Kirsti

   (2012)

   Alcohol-related hospital admissions – missed opportunities for follow-up? A focus group study about general practitioners’ experiences.

   Scandinavian Journal of Public Health

   ISSN 1403-4948.

   Volum 40.

   Hefte 6.

   s.531-536.

   DOI: 10.1177/1403494812456636

  • Lid, Torgeir Gilje; Malterud, Kirsti

   (2012)

   General practitioners' strategies to identify alcohol problems: A focus group study.

   Scandinavian Journal of Primary Health Care

   ISSN 0281-3432.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.64-69.

   DOI: 10.3109/02813432.2012.679229

  • Lid, Torgeir Gilje; Eraker, Rune; Malterud, Kirsti

   (2004)

   I recognise myself in that situation.

   BMJ. British Medical Journal

   ISSN 0959-8146.

   Volum 329.

   s.1488-1490.

 • Bøker og kapitler
  • Lid, Torgeir Gilje; Meland, Eivind; Malterud, Kirsti

   (2016)

   Addressing alcohol in general practice.

   ISBN 978-82-308-3292-9.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2013)

   Psykiske forstyrrrelser og atferdsvansker.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205401921.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2013)

   Pasienter med rus og avhengighetsproblemer.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205401921.

 • Formidling
  • Lid, Torgeir Gilje

   (2020)

   Bør vi gjøre det til en vane å snakke med eldre om alkohol?.

   Utposten

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 3.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2019)

   Eldre og rus.

  • Wåhlin, Sven; Lid, Torgeir Gilje

   (2019)

   Alcohol dependency – easy to treat, difficult to identify. Workshop.

  • Lid, Torgeir Gilje; Tvedt, Hege; Idsøe, Birgitte Nathalie; Hustvedt, Inger Bjørgo; Nesvåg, Sverre Martin

   (2018)

   Patients’ acceptance of alcohol screening and brief interventions in general hospitals.

  • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje

   (2018)

   Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika hos lar-pasienter.

   Utposten

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 1.

  • Wåhlin, Sven; Lid, Torgeir Gilje

   (2018)

   Pragmatic case finding as a patient-centred alternative to universal screening. Workshop..

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2017)

   Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger.

  • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje

   (2017)

   Toleranseutvikling, nedtrapping og seponering av benzodiazepiner og z-hypnotika.

   Utposten

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 6.

  • Lid, Torgeir Gilje; Dalen, Ingvild; Eide, Geir Egil

   (2017)

   Can routine information from electronic patient records predict a future diagnoses of alcohol use disorders.

  • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje

   (2017)

   Vanedannende legemidler og bilkjøring.

   Utposten

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 7.

  • Bramness, Jørgen Gustav; Lid, Torgeir Gilje

   (2017)

   God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis.

   Utposten

   ISSN 0800-5680.

   Hefte 5.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2017)

   Helt normalt å spørre om alkohol!.

   Tidsskriftet aldring og helse

   ISSN 1890-4130.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.17-19.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   Adressing alcohol in general practice..

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Korte intervensjoner’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Adressing alcohol in general practice’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Fra mørketall til den gode samtalen – når og hvordan snakke om alkohol?’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   «Eldre og rus- fastlegens rolle i møtet med denne pasient- og brukergruppen».

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Når bør fastleger snakke med sine pasienter om alkohol?’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Intervensjon i allmennpraksis’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Når og hvordan bør vi snakke med studentene om alkohol?’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Alkoholrelaterte helseproblemer – hos fastlegen’ og ‘Erkjennelse og endring - alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   Adressing alcohol in general practice..

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Intervensjon i somatisk avdeling’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Somatisk helse og rus’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Rusforebyggende arbeid’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Nytt og nyttig om rus og slikt’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2016)

   ‘Rus i svangerskap og småbarnsfamilier’.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2015)

   Alcohol related health problems in general practice; pragmatic case-finding instead of screening as a basis for brief interventions.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2013)

   Snakk med fastlegen om alkohol!.

   Rus & samfunn

   ISSN 1500-8614.

   Hefte 04.

   s.29-31.

  • Abildsnes, Eirik; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas; Lid, Torgeir Gilje; Hjørleifsson, Stefan; Meland, Eivind

   (2013)

   Promoting health in Healthy Living Centers – does it work, how does it work, and why? A study protocol.

  • Lid, Torgeir Gilje

   (2013)

   Oppdagelse og beandling av alkoholproblemer i allmennpraksis.

   BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri

   Volum 04.

   Hefte 16.

   s.26-28.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway