Torill Irene Hestetræet

Universitetslektor i Engelsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-230
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hestetræet, Torill Irene

   (2020)

   Learning and Teaching Vocabulary . I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245034332.

   s.185-211.

  • Hestetræet, Torill Irene; Ørevik, Sigrid

   (2020)

   English in Vocational Studies. I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245034332.

   s.311-336.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2018)

   Learning and Teaching Vocabulary. I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-4502239-1.

   s.163-187.

  • Hestetræet, Torill Irene; Ørevik, Sigrid

   (2018)

   English in Vocational Studies. I: Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-4502239-1.

   s.307-332.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2018)

   Vocabulary teaching for young learners. I: The Routledge Handbook of Teaching English to Young Learners.

   Routledge.

   ISBN 978-1138643772.

   s.220-233.

   DOI: 10.4324/9781315623672-15

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2015)

   Vocabulary Instruction in 7th-grade English Classes. I: Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0405-5.

   s.32-52.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2012)

   Teaching vocabulary in the primary classroom. I: English for Young Learners - Forum 2012 : Proceedings from the Conference in Uppsala 19 June 2012.

   Uppsala universitet.

   ISBN 978-91-506-2323-9.

   s.59-70.

  • Hestetræet, Torill

   (2012)

   Teacher cognition and the teaching and learning of EFL vocabulary. I: The young language learner : research-based insights into teaching and learning.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1197-5.

   s.177-190.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Hestetræet, Torill Irene

   (2023)

   Teacher cognition about vocabulary teaching and learning.

   Vocab@Vic2024;

   2023-12-13 - 2023-12-15.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2022)

   Vokabularutvikling; munnleg engelsk.

   Gjesteforelesning;

   2022-02-02.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2021)

   Teacher cognition about teaching and learning vocabulary in 7th grade English.

   Språkforum, IKS, UiS;

   2021-10-20.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2019)

   The beliefs of pre-service English teachers about vocabulary acquisition and language identity .

   Språklege identitetar – Linguistic identities Symposium, UiS;

   2019-09-12 - 2019-09-13.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2018)

   Short words, long words, chunks of words – and how teachers teach them.

   Forskingskabaret;

   2018-08-16.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2017)

   Lærarhaldningar til vokabularundervisning i engelsk i 7. klasse.

   Utdanningskonferansen 2017;

   2017-02-08.

  • Skjelde, Kimberly Marie; Hestetræet, Torill Irene

   (2016)

   Understanding Vocabulary Demands in Factual Textbook Texts.

   Vocab@Tokyo;

   2016-09-12 - 2016-09-14.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2013)

   Vocabulary instruction in 7th grade English classes.

   Den fjerde nordiske fagdidaktikkonferansen, NOFA4, 29.-31. mai 2013 ;

   2013-05-29 - 2013-05-31.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2013)

   Teacher perceptions of vocabulary teaching and learning.

   Vocab@Vic, Victoria University of Wellington, New Zealand;

   2013-12-18 - 2013-12-20.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2012)

   Trends in vocabulary teaching among Norwegian 7th grade teachers of English.

   Making sense through writing Iceland 7 – 9 June 2012 ;

   2012-06-07 - 2012-06-09.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2012)

   Teaching vocabulary in the primary classroom.

   English for Young Learners - Forum;

   2012-06-19.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2010)

   Teacher cognition about YLL vocabulary acquisition.

   IATEFL 2010 (Internation Association of Teachers of English as a Foreign Language);

   2010-04-07 - 2010-04-11.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2009)

   Teacher cognition about the learning and teaching of English vocabulary.

   FoU i praksis;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Hestetræet, Torill Irene

   (2009)

   Teacher cognition about the learning and teaching of English vocabulary.

   19th EUROSLA conference (European Second Language Association);

   2009-09-02 - 2009-09-04.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway