Torunn Beate Johannessen

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Paviljong 15 Kontor P-227
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Johannessen, Torunn Beate

   (2022)

   Patient safety and feeling of safety when telecare is used among home-dwelling older adults: A qualitative study (PhD thesis UiS, no. 622) .

   ISBN 978-82-8439-054-3.

   Volum 622.

   Hefte 1.

 • Formidling
  • Johannessen, Torunn Beate

   (2022)

   Faktorer som fremmer og hemmer implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren.

   Prøveforelesning for graden philosophiae doctor (PhD);

   2022-03-10.

  • Johannessen, Torunn Beate

   (2022)

   Patient safety and feeling of safety when telecare is used among home-dwelling older adults. A qualitative study.

   Disputaspresentasjon;

   2022-03-10.

  • Johannessen, Torunn Beate; Holm, Anne Lise; Storm, Marianne

   (2021)

   Presentasjon av artikkelen "Trygg og sikker bruk av velferdsteknologi i hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste" på seminaret (webinar) "Opplæring i forbindelse med velferdsteknologi» arrangert av Norsk velferdsteknologiprogram (NVP).

   "Opplæring i forbindelse med velferdsteknologi»;

   2021-06-18.

  • Johannessen, Torunn Beate

   (2020)

   Safety in telecare use for older adults living at home A qualitative study. .

   90 % seminar;

   2020-02-17 - .

  • Johannessen, Torunn Beate

   (2020)

   Presentasjon av PhD-prosjekt:Safety in telecare use for older adults living at home. .

   SHARE fagmøte;

   2020-02-20 - .

  • Johannessen, Torunn Beate; Storm, Marianne; Holm, Anne Lise

   (2019)

   Organizational safety facilitators when using telecare in municipal health- and care service: perceptions of telecare project managers and homecare professionals in Norway.

   Nordic Welfare Techno-2019;

   2019-02-04 - 2019-02-06.

  • Johannessen, Torunn Beate

   (2019)

   Safety perceptions and experiences of telecare used by older adults.

   FOU-samling Institutt for sjukepleie, campus Haugesund;

   2019-03-20 - .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

   Stand for publikum i Stavanger sentrum (InvolveMENT);

   2018-10-27.

  • Johannessen, Torunn Beate; Holm, Anne Lise; Storm, Marianne

   (2018)

   Helsepersonells opplevelser vedrørende trygghet og sikkerhet for hjemmeboende eldre ved bruk av velferdsteknologi.

   Sampill i praksis. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway