Torunn Strømme

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-208
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Strømme, Torunn; Aase, Karina

   (2023)

   Clinical observation of deteriorating frail older patient. Improving the competence of homecare professionals.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-170-0.

 • Formidling
  • Strømme, Torunn

   (2024)

   Implementering av intervensjoner i hjemmetjenesten. Utfordringer og strategier for varig endring .

   HelseCamus dag;

   2024-01-24 - .

  • Strømme, Torunn

   (2023)

   Strategier for implementering. Hvordan kan en få til vellykkede og varige endringer i helsetjenesten? .

   Samling knyttet til KlinObsKommune;

   2023-10-25 - .

  • Strømme, Torunn; Sunde, Anne Gjengedal; Isberg, Heidi Synnøve

   (2023)

   Simulering i kommunen - kompetanse, samhandling, kvalitetsforbedring .

   Fagdag for simulering;

   2023-09-13 - .

  • Strømme, Torunn

   (2023)

   Strategier for implementering av intervensjoner i hjemmetjenesten: for varige endringer og forbedret måloppnåelse.

   Prøveforlesing - Disputas;

   2023-08-24 - .

  • Strømme, Torunn

   (2023)

   Clinical Observation of deteriorating frail older patients. Improving the competence of homecare professionals.

   Disputas;

   2023-08-24 - .

  • Strømme, Torunn

   (2022)

   Innføring av et kompetansprogram for tidlig oppdagelse av forverring hos eldre i hjemmetjenesten -hvordan gikk det? .

   SUN_ Simulation user Network primærhelsetjenesten 2022;

   2022-05-11 - 2022-05-12.

  • Strømme, Torunn; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr.7:Bruk av ABCDE-hva er det? Tracerprosjektet i SAFE-LEAD.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Strømme, Torunn

   (2021)

   Improving healthcare professionals’ competence in early recognition of deteriorating frail older patients in homecare: A qualitative study..

   The Tokyo Metropolitan University International symposium 2020 ;

   2021-03-14.

  • Strømme, Torunn; Lyng, Hilda Bø

   (2021)

   Forbedringsarbeid innen ledelse av pasientsikkerhet og kvalitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste: SAFE-LEAD light.

   Ledersamling for ledere i kommunehelsetjenesten;

   2021-10-04 - .

  • Strømme, Torunn

   (2021)

   Innføring av et kompetansprogram for tidlig oppdagelse av forverring hos eldre i hjemmetjenesten -hvordan gikk det? .

   SAFE-LEAD erfaringskonferanse;

   2021-11-26 - .

  • Hurup Thomsen, Line; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Aase, Ingunn

   (2020)

   Forbedringsarbeid innen ledelse av pasientsikkerhet og kvalitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste: SAFE-LEAD light.

   Ledersamling ;

   2020-10-12 - 2020-10-13.

  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Strømme, Torunn; Wharrad, Heather

   (2020)

   DEVELOPING A DIGITAL SKILLS SIMULATION APP FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIGISIM) - A TRANSNATIONAL PROJECT.

   INTED;

   2020-03-02 - 2020-04-04.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn

   (2020)

   DEVELOPING A DIGITAL SKILLS SIMULATION APP FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIGISIM) - A TRANSNATIONAL PROJECT.

   International Technology, Education and Development Conference;

   2020-03-02 - 2020-03-04.

  • Strømme, Torunn

   (2019)

   I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten (ABCDE prosjektet) - en kvalitative prosess evaluering.

   Fag- og inspirasjonskonferansen 2019;

   2019-10-29.

  • Strømme, Torunn

   (2018)

   Healthcare professionals`observational practice of deteriorating older patients in homecare - a qualitative study.

   5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Strømme, Torunn; Hurup Thomsen, Line; Gjengedal Sunde, Anne

   (2018)

   Innføring av systematisk observasjon og kommunikasjon ved endret helsetilstand.

   Utviklingskonferansen 2018;

   2018-02-22.

  • Strømme, Torunn

   (2018)

   I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten.

   Nettverkssamling prosjekt;

   2018-03-14 - .

  • Strømme, Torunn

   (2018)

   I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten. ABCDE prosjektet. .

   Personalmøte;

   2018-06-13 - .

  • Våga, Bodil Bø; Strømme, Torunn

   (2017)

   Flipping the classroom: Pedagogic and Professional reflections from a Health education perspective.

   Savonia University International week;

   2017-02-19 - 2017-02-22.

  • Strømme, Torunn; Løkken, Atle; Våga, Bodil Bø

   (2017)

   Studenter tester ut MOOC som læringsverktøy i sykepleieutdanningen.

   Norgesuniversitetets skriftserie.

   ISSN 1504-2081.

   Volum 1.

   s.85-93.

  • Resvoll, Liv-Inger; Våga, Bodil Bø; Strømme, Torunn

   (2017)

   MOOC ga bedre utbytte av praksisstudier.

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene

   (2017)

   SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

   UiS poster;

   2017-03-10 - .

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care .

   UiS poster;

   2017-03-10 - .

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.

  • Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Johannessen, Terese

   (2017)

   The role of contextual factors for quality improvement work in nursing homes and home care services.

   ISQua’s 34th International Conference;

   2017-10-02 - 2017-10-04.

  • Strømme, Torunn

   (2017)

   I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten.

   Fagdag for ansatte i kommunehelsetjeneste;

   2017-09-20.

  • Strømme, Torunn

   (2017)

   I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten.

   Fagdag for ansatte i kommunehelsetjeneste;

   2017-09-27.

  • Strømme, Torunn; Våga, Bodil Bø; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2016)

   MOOC: INTEGRATION OF NATURAL SCIENCE IN SKILLS AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS IN NURSING..

   MOOCs in Scandinavia 2016;

   2016-06-09 - 2016-06-10.

  • Strømme, Torunn; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2014)

   MIT og SBAR systemer for å se det viktige tydelig.

   NSFLIS Fagkongress 2014;

   2014-09-24.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather

   (2021)

   DIGISIM Nurse Training : publisert på App Store og Google Play.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway