Trond Erik Grønnestad

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1499

Bio

Førsteamanuensis.

Studieprogramleder for masterutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Medlem i fakultetsstyret

Verneombud for avdeling folkehelse

Nestleder i skikkethetsnemden UIS

Spesialinteresser: Rus og psykisk helse med fokus på utsatte grupper. 

Forskningsområder:

Illegale rusmiljøer

Inkluderende og kvalitetsfremmende praksissamarbeid mellom Sandnes kommune og UIS

Early help-seeking (EHS) to develop perinatal mental health care (PMHC)

Bustad- og tenestetilbod for personar med samtidige rus og psykiske lidingar og alvorleg valdsproblematikk – ROPFORSK

Ein multicase case studie med følgje- og samarbeidsforsking

Personer i illegale rusmiljøers tilpasning til covid 19-pandemien.

Tre perspektiver på flytting av en rus-scene

 

Arbeidserfaring:

2019- Studieprogramleder for master i rus og psykisk helsearbeid

2018 Førsteamanuensis uis

01.06.2011  - Phd-stipendiat universitetet i Stavanger

11.20.09 - 01.06.2011. Rådgiver Sandnes kommune 60% og 40% SUS - Prosjektet prevention of psychosis (POP)

01.09. -30.06.2009 - 60% Universitetslektor UIS. og 40% rådgiver Sandnes kommune

01.12.2008 - 01.09.2009 -  Enhetsleder psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

08.2003 - 12.2008 Rådgiver psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Annet)

08.1998 - 06.2003 Koordinator tverrfaglig utdanningsprogram SEPREP, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Utdanningssektoren,Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Fagansvarlig)

06.2001 - 12.2002 Avd. leder gruppepoliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

09.1997 - 06.2001 Oversykepleier, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

01.1992 - 08.1997 Avd. leder rehabilitering/poliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- / Linjeleder)

08.1990 - 12.1990 Avd. leder rehabilitering, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

08.1988 - 08.1989 Sykepleier akuttpost Dale, Universitetssykehuset i Stavanger

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Grønnestad, Trond Erik; Hem, Marit Helene; Vestbirk, Rune Kleist; Beyene, Lise Sæstad

   (2023)

   Relasjonsarbeid når det haster. I: Relasjonens betydning : om fundamentet i psykisk helse- og rusarbeid..

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-56870-9.

   s.187-203.

  • Grønnestad, Trond Erik; Bloch Thorsen, Gerd Ragna; Øxnevad, Annelise

   (2006)

   Family and Multi-Family Work with Psychosis: A Guide for Professionals.

   Routledge.

   ISBN 1583917276.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2000)

   Familiearbeid ved psykoser: mot samme mål.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788277861142.

 • Formidling
  • Grønnestad, Trond Erik; Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Hvordan påvirker covid-19 pandemien livet til personer som er tilknyttet åpne illegale rusmiljøer?   .

   Overdosekonferansen;

   2021-09-16 - .

  • Grønnestad, Trond Erik; Bjønness, Stig Erlend

   (2021)

   Flytting av en åpen rus-scene -Nye benken.

   Halvdagsseminar;

   2021-10-28.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Karate som inkludering for personer med psykiske lidelser.

   100-årsjubileum Rogaland idrettskrets i forbindelse med idreettsgalla 2019;

   2019-01-04.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Kan karate motvirke utenforskaphos personer som sliter med rus eller psykiske lidelser? .

   "Små steg - stor endring" konferanse;

   2019-11-20.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Stigma og utenforskap.

   Publikumsforefrag M 44 - ;

   2019-10-21.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Interaction rituals in an open drug scene.

   Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2018 (NADRA) ;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Doktoren svarer https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/06/et-ar-pa-benken .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene - Erfaringskompetanse ...https://www.erfaringskompetanse.no/.../forskeren-forklarer-benken-en-apen-russcene/ Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige..

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Benken er ein friplass for rusbrukarar - Forskning.no https://forskning.no/partner-alkohol-og-narkotika-universitetet-i...er.../265850 .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Verdidebatt: «Flokk off!» Avhengighet, etikk og menneskesyn. - KÅKÅ ... www.kverulantkatedralen.no/.../verdidebatt-flokk-off-avhengighet-etikk-og-mennesk... .

   Paneldebatt;

   2018-11-06.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   På Benken.

   StaRus-konferansen 2018. Årets tema: Utenforskap ;

   2018-03-20 - 2018-03-21.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Benken et sted å være. Om utenforskap, stigmatisering og konsekvenser av stigmatisering.

   Dalaneseminaret 2018;

   2018-12-07.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Utenforskap.

   Årsmøte Kirkens bymisjon;

   2018-10-04.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2015)

   Benken- en plass for de "usynlige".

   popNAD.

  • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus.

   Internasjonalt forskningsseminar;

   2012-06-02 - 2012-06-08.

  • Bergesen, Aase Undersud; Grønnestad, Trond; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Dybvig, Sveinung; Rennan, Jon Anders

   (2012)

   Improving the strategies of early detection of psychosis. A focus group study.

   Early Intervention in Psychiatry.

   ISSN 1751-7885.

   Volum 6.

   s.75-75.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway