Hopp til hovedinnhold

Trond Erik Grønnestad

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1499
Bio

Førsteamanuensis.

Studieprogramleder for masterutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Medlem i fakultetsstyret

Verneombud for avdeling folkehelse

Nestleder i skikkethetsnemden UIS

Spesialinteresser: Rus og psykisk helse med fokus på utsatte grupper. 

Forskningsområder:

Illegale rusmiljøer

Inkluderende og kvalitetsfremmende praksissamarbeid mellom Sandnes kommune og UIS

Early help-seeking (EHS) to develop perinatal mental health care (PMHC)

Bustad- og tenestetilbod for personar med samtidige rus og psykiske lidingar og alvorleg valdsproblematikk – ROPFORSK

Ein multicase case studie med følgje- og samarbeidsforsking

Personer i illegale rusmiljøers tilpasning til covid 19-pandemien.

Tre perspektiver på flytting av en rus-scene

 

Arbeidserfaring:

2019- Studieprogramleder for master i rus og psykisk helsearbeid

2018 Førsteamanuensis uis

01.06.2011  - Phd-stipendiat universitetet i Stavanger

11.20.09 - 01.06.2011. Rådgiver Sandnes kommune 60% og 40% SUS - Prosjektet prevention of psychosis (POP)

01.09. -30.06.2009 - 60% Universitetslektor UIS. og 40% rådgiver Sandnes kommune

01.12.2008 - 01.09.2009 -  Enhetsleder psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

08.2003 - 12.2008 Rådgiver psykisk helse, Sandnes kommune

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Annet)

08.1998 - 06.2003 Koordinator tverrfaglig utdanningsprogram SEPREP, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Utdanningssektoren,Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Fagansvarlig)

06.2001 - 12.2002 Avd. leder gruppepoliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

09.1997 - 06.2001 Oversykepleier, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Leder)

01.1992 - 08.1997 Avd. leder rehabilitering/poliklinikk, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- / Linjeleder)

08.1990 - 12.1990 Avd. leder rehabilitering, Universitetssykehuset i Stavanger

(Bransje:Helse / sosial, Fagfelt:Helse / sosial, Rolle:Mellom- /Linjeleder)

08.1988 - 08.1989 Sykepleier akuttpost Dale, Universitetssykehuset i Stavanger

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bjønness, Stig Erlend; Grønnestad, Trond Erik; Johannessen, Jan Olav; Storm, Marianne

   (2022)

   Parents' perspectives on user participation and shared decision‐making in adolescents' inpatient mental healthcare.

   Health Expectations

   ISSN 1369-6513.

   Volum 25.

   s.994-1003.

   DOI: 10.1111/hex.13443

  • Grønnestad, Trond Erik; Sagvaag, Hildegunn; Lalander, Philip

   (2020)

   Interaction rituals in an open drug scene.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 37.

   Hefte 1.

   s.86-98.

   DOI: 10.1177/1455072519882784

  • Kvia, Aasa; Dahl, Christel; Grønnestad, Trond Erik; Jensen, Målfrid Fram

   (2020)

   Easier to Say ‘Recovery’ than to Do Recovery: Employees’ Experiences of Implementing a Recovery-Oriented Practice.

   International Journal of Mental Health and Addiction

   ISSN 1557-1874.

   DOI: 10.1007/s11469-020-00285-1

  • Bjønness, Stig Erlend; Grønnestad, Trond Erik; Storm, Marianne

   (2020)

   I’m not a diagnosis: Adolescents’ perspectives on user participation and shared decision-making in mental healthcare.

   Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology

   ISSN 2245-8875.

   Volum 8.

   s.139-148.

   DOI: 10.21307/sjcapp-2020-014

  • Grønnestad, Trond Erik; Sagvaag, Hildegunn

   (2016)

   Stuck in limbo: illicit drug users’ experiences with opioid maintenance treatment and the relation to recovery.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 11.

   Hefte 1:31992.

   s.1-12.

   DOI: 10.3402/qhw.v11.31992

  • Grønnestad, Trond Erik; Lalander, Philip

   (2015)

   The Bench: An open drug scene and its people.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs

   ISSN 1455-0725.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.165-182.

   DOI: 10.1515/nsad-2015-0018

  • Grønnestad, Trond Erik; Vevatne, Kari

   (2013)

   Karate som virkemiddel i bedringsprosessen : hvordan påvirker karate og sosial ferdighetstrening selvfølelsen til personer med psykiske lidelser?.

   Nordisk sygeplejeforskning

   ISSN 1892-2678.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.47-58.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Grønnestad, Trond Erik; Selbekk, Anne Schanche

   (2021)

   Hvordan påvirker covid-19 pandemien livet til personer som er tilknyttet åpne illegale rusmiljøer?   .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Stigma og utenforskap.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Kan karate motvirke utenforskaphos personer som sliter med rus eller psykiske lidelser? .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2019)

   Karate som inkludering for personer med psykiske lidelser.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Interaction rituals in an open drug scene.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   På Benken.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Verdidebatt: «Flokk off!» Avhengighet, etikk og menneskesyn. - KÅKÅ ... www.kverulantkatedralen.no/.../verdidebatt-flokk-off-avhengighet-etikk-og-mennesk... .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Doktoren svarer https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/06/et-ar-pa-benken .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Benken er ein friplass for rusbrukarar - Forskning.no https://forskning.no/partner-alkohol-og-narkotika-universitetet-i...er.../265850 .

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Benken et sted å være. Om utenforskap, stigmatisering og konsekvenser av stigmatisering.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene - Erfaringskompetanse ...https://www.erfaringskompetanse.no/.../forskeren-forklarer-benken-en-apen-russcene/ Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige..

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2018)

   Utenforskap.

  • Grønnestad, Trond Erik

   (2015)

   Benken- en plass for de "usynlige".

   popNAD

  • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus.

  • Bergesen, Aase Undersud; Grønnestad, Trond; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Dybvig, Sveinung; Rennan, Jon Anders

   (2012)

   Improving the strategies of early detection of psychosis. A focus group study.

   Early Intervention in Psychiatry

   ISSN 1751-7885.

   Volum 6.

   s.75-75.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway