Trond Meling

Forsker arkeologi

Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
AM A-419
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Meling, Trond

   (2023)

   Settlement structure and landscape use in Southwest Norway in the last millennium BC. I: Complexity and dynamics : Settlement and landscape from the Bronze Age to the Renaissance in the Nordic Countries (1700 BC–AD 1600).

   Sidestone Press.

   ISBN 9789464270426.

   s.41-52.

  • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter

   (2021)

   Sømmevågen : A late Mesolithic Early Neolithic settlement complex in south-western Norway : preliminary results. I: Foraging Assemblages, volume 1.

   ISBN 978-86-80094-14-4.

   s.240-245.

  • Meling, Trond

   (2020)

   Hverken grav eller rydning : rituelle røyser fra yngre bronsealder-førromersk jernalder på Sømme i Rogaland. I: Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 9788277601878.

   s.87-97.

   DOI: 10.31265/ams-varia.vi61.338

  • Meling, Trond

   (2017)

   Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum 80.

   s.7-24.

   DOI: 10.5617/viking.5464

  • Meling, Trond

   (2016)

   Farm-Manor-Estate: Agricultural landscape and settlement on Hundvåg, Southwest Norway. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..

   Portal forlag.

   ISBN 978-82-8314-099-6.

   s.151-171.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Kort meddelande: Et finsmedanlegg fra yngre jernalder utenfor Stavanger.

   Fornvännen.

   ISSN 0015-7813.

   Volum 110.

   Hefte 2.

   s.131-133.

  • Meling, Trond

   (2014)

   To graver med hest og hesteutstyr fra Tu. Maktpolitiske forhold på Sørvestlandet i yngre jernalder. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen.

   ISBN 978-82-7760-160-1.

   s.107-115.

  • Meling, Trond

   (2010)

   Et keramikkfunn fra slutten av yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund - en offernedleggelse i gårdsnær utmark?.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   Volum 12.

   s.93-102.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 58 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder og eldre romertid. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.335-346.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 56 Håsanden - Bosetnings- og dyrkningsspor fra bronsealder og førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.323-334.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 55 Håhaugane - Bosetnings- og dyrkningsspor fra førromersk jernalder - yngre jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.313-321.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 49 Nordre Steghaugen - Bosetningsspor fra eldre/yngre steinalder og førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.257-266.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 33 Selnesbukta - Bosetningsspor fra mellommesolittisk tid og yngre bronsealder - jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.177-186.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Jernalder - Middelalder 500 BC - 1536 AD. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.601-608.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Senneolittisk tid - Bronsealder (SN) 2300-500 BC. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.596-600.

  • Meling, Trond

   (2008)

   R3 Gilderneset - Gravrøys fra bronsealder/førromersk jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.473-476.

  • Meling, Trond

   (2008)

   R2 Gilderneset - Gravrøys fra romertid. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.469-472.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Lokalitet 36 Håhaugana - Aktivitets- og bosetningsspor fra senmesolittikum - yngre jernalder. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.197-215.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Helse Miljø Sikkerhet (HMS). I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.50-52.

  • Meling, Trond

   (2004)

   Bispegården i Stavanger - Gårdens utvikling i middelalderen med utgangspunkt i en trebygning fra høymiddelalderen.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXVII.

   s.199-214.

 • Bøker og kapitler
  • Dugstad, Sigrid Alræk; Jensen, Christin E; Meling, Trond; Redmond, James Joseph; Soltvedt, Eli-Christine

   (2022)

   Arkeologiske undersøkelser på Laupland og Dyping gnr. 15 og Vatnaland gnr. 13, Bokn k. Rogfast III – bronse-/jernalder. Oppdragsrapport 2020/10.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2020/10.

  • Meling, Trond; Eilertsen, Krister Scheie

   (2021)

   Retting av automatisk fredet kulturminne, Steinsland gnr. 64, bnr. 2, Bjerkreim kommune, Rogaland.

   Hefte 2021/28.

  • Meling, Trond

   (2020)

   Sonderingsboringer innenfor boplasser fra seinmesolitikum og tidligneolitikum (id 150773, id 150775, id 150776) på Sømme (Sømme III). Sømme gnr. 15, bnr. 161 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylke Oppdragsrapport 2020/15.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde; Denham, Sean Dexter

   (2020)

   Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor fra seinmesolitikum og tidligneolitikum, samt aktivitetsspor fra bronsealder og førromersk jernalder (id 150773, id 150775, id 150776) på Sømme (Sømme III). Sømme gnr. 15, bnr. 161 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylke. Oppdragsrapport 2020/17.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Meling, Trond; Jensen, Christin E; Soltvedt, Eli-Christine

   (2020)

   Arkeologiske og naturvitenskaplige undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra seinneolitikum til middelalder, samt metallhåndverk fra vikingtid (id 150770, id 150765, id 150766) på Sømme (Sømme IV). Sømme gnr. 15, bnr. 5 m.fl. i Sola kommune, Rogaland fylke. .

   Hefte 2020/16.

  • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017,)Skadberg gnr. 32, bnr. 1233 m/fl. i Sola kommune, Rogaland fylke..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017)..

   Volum 2018.

   Hefte 13.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Arkeologiske granskingar av busetjingsspor frå yngre jernalder i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune. Oppdragsrapport 2016/19.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Arkeologiske sikringsgranskingar i Helleren (id 34551). Haneberg gnr. 46, bnr. 82 i Sokndal kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2016/22.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale

   (2008)

   NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

 • Formidling
  • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin

   (2023)

   E39 - Arkeologi på nye veier - erfaringer og resultater fra Rogaland.

   Regionsamlinga 2023;

   2023-03-15 - 2023-03-16.

  • Meling, Trond

   (2023)

   Arkeologisk utgraving på Nådå: Funnene daterer tilbake til romertiden.

  • Meling, Trond; Bjørdal, Even Andre Auflem

   (2023)

   Disse to funnene mener arkeologene er ekstra spesielle:-Det er ganske sjeldent at vi finner dette.

  • Sundet, Nils Ole; Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Vivås, Arild; Nymoen, Pål

   (2023)

   Cultural Heritage Management and Big Infrastructure Projects - Experiences from Southwest Norway .

   EAA 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Meling, Trond

   (2022)

   Hellerne i Dalane - bruken av landskapet gjennom 8000 år.

   Tirsdagsforedrag;

   2022-11-08.

  • Meling, Trond

   (2022)

   Erfaringer samarbeidsform Rogaland.

   Arkeologi på nye veier - fagsamling erfaringsutveksling;

   2022-03-15 - 2022-03-16.

  • Meling, Trond

   (2022)

   Fra det kollektive til det individuelle. Bruken av hellere i eldre jernalder .

   Naturvitenskaplig og arkeologisk forskning-, forvaltnings- og formidlingsdag (NAFF);

   2022-11-29 - .

  • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin

   (2022)

   Nye veier - Veien videre.

   Fagdag;

   2022-12-08 - .

  • Meling, Trond

   (2021)

   Jakt og fangst i Gjesdal i steinalderen.

   Ålens Dag;

   2021-10-23.

  • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin; Uhnér, Claes Olof Johan; Sundet, Nils Ole; Vivås, Arild; Nymoen, Pål; Stylegar, Frans-Arne

   (2021)

   Arkeologi på nye veier - samarbeid på tvers.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.3-6.

  • Meling, Trond

   (2021)

   Resultater fra de arkeologiske undersøkelsene i Lund 2020. Arkeologi på nye veier.

   Årsmøte Lund Historielag;

   2021-08-26.

  • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin

   (2021)

   Arkeologi og kulturhistorie i Dalana - foreløpige resultater fra prosjektet Arkeologi på nye veier.

   Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland.

   Volum 47.

   Hefte 4.

   s.19-21.

  • Meling, Trond

   (2021)

   Flygesanden på Sømme - erfaringar og strategiar omkring bevaringsforhold, dokumentasjon og logistikk.

   Fagdag: Flygesand;

   2021-12-07.

  • Meling, Trond

   (2021)

   Trender i de radiologiske dateringene fra prosjektet E39 - Arkeologi på nye veier.

   Naturvitenskaplig og arkeologisk forskning-, forvaltnings- og formidlingsdag (NAFF);

   2021-11-24.

  • Meling, Trond

   (2020)

   Arkeologi på nye veier - E39 Ålgård-Lyngdal.

   Tirsdagsforedrag ved AM, UiS;

   2020-11-17.

  • Meling, Trond

   (2020)

   Bokanmeldelse: Environment and settlement: Ørland 600 BC-AD 1250. Archaeological excavations av Vik, Ørland main air base. Ingrid Ystgaard (red.). Cappelen Damm Akademiske/NOASP .

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXXXIII (2020).

   s.247-249.

  • Meling, Trond

   (2019)

   I takes a village…? Settlement structure and landscape use in Southwest Norway in the last Millennium BC.

   EAA 2019;

   2019-09-04 - 2019-09-07.

  • Meling, Trond; Sørskog, Oliver Djøseland

   (2019)

   Feltsesongen for 2018 ved Arkeologisk museum, UiS.

   Vestlandssamlingen;

   2019-03-13 - 2019-03-14.

  • Meling, Trond

   (2019)

   Førromersk bosetning på Varaberg. Liten graving med overraskende funn..

   Arkeologidagen 2019;

   2019-01-18.

  • Meling, Trond

   (2019)

   Hundvågs bosetningshistorie.

   Byhistorisk forening Stavanger;

   2019-04-24.

  • Meling, Trond

   (2019)

   Hundvågs bosetningshistorie.

   Øyane historielag;

   2019-05-06.

  • Meling, Trond

   (2019)

   Professional artisans in a local setting. A non-ferrous metal workshop from the early Viking Age in Southwest Norway .

   Expanding Horizons 2019;

   2019-04-25 - 2019-04-28.

  • Meling, Trond

   (2018)

   Newfound knowledge of Mesolithic and Neolithic settlement activities due to the preservation of organic material. A case study from Rogaland, Norway.

   EAA 2018;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Meling, Trond

   (2018)

   Rituals in the transformed landscape of Late Bronze Age Southwest Norway.

   EAA 2018;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Meling, Trond; Knudsen, Andreas Høy

   (2018)

   Graver frem steinalderen.
  • Meling, Trond

   (2018)

   Feltsesongen 2017 ved Arkeologisk museum.

   Regionsamling - Vestlandet;

   2018-03-14 - 2018-03-15.

  • Meling, Trond

   (2018)

   Treskjærerkunst fra bronsealder. Gjenstander fra fortiden 13.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.28-28.

  • Meling, Trond

   (2017)

   Fra gård til gods - bosetningsutviklingen på Hundvåg fra slutten av steinalder til vikingtid.

   Tirsdagsforedrag;

   2017-02-07.

  • Meling, Trond

   (2017)

   Fort "hjort" - om feildateringer av røyser.

   Røyser - rydninger eller graver, eller både - og?;

   2017-02-27 - 2017-02-28.

  • Meling, Trond

   (2017)

   Rituelle kontekster på boplasser fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder - et eksempel fra Rogaland.

   Steinalderkonferansen i Bergen 2017;

   2017-03-21 - 2017-03-23.

  • Meling, Trond

   (2017)

   The wild among the domestic. Outfield resources at Late Bronze Age and Early Iron Age farms in SW Norway.

   SAA 82nd Annual Meeting;

   2017-03-29 - 2017-04-02.

  • Meling, Trond

   (2017)

   Hus fra bronsealder og førromersk jernalder på Sømme i Sola.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.20-24.

  • Meling, Trond

   (2017)

   Bosetningen fra yngre bronsealder og førromersk jernalder rundt Hafrsfjord.

   Agrarnettverk 2020;

   2017-12-13 - 2017-12-15.

  • Meling, Trond

   (2017)

   6000 år gamle steinalderbuplassar og sølvsmeder frå vikingtida. Unike funn frå dei arkeologiske utgravingane på Sømme i 2013-14.

   Stasen;

   2017-09-04.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Sømmevågen - et boplasskompleks fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Sørvest Norge. Foreløpige resultater og metodiske tilnærminger.

   Västsvensk Arkeologidag;

   2016-02-26.

  • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even

   (2016)

   Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context.

   Buried Things. Recent Discoveries of Viking Graves in Iceland and Western Norway;

   2016-01-20 - 2016-01-22.

  • Meling, Trond; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Soltvedt, Eli-Christine; Buer, Margareth Hana; Ytterdal, Anne

   (2016)

   Mellom himmel og jord - funderingar kring Stavanger domkyrkje.

   Tirsdagsforedrag i Stavanger domkirke ; St. Svithun-dagene;

   2016-11-01 - .

  • Meling, Trond

   (2016)

   Frå eldre til yngre steinalder. Ein presentasjon av lokalitet 7 i Sømmevågen.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.6-9.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Skjult av fleire meter tjukke torv- og sandlag. Unike steinalderbuplassar frå Sømmevågen i Sola kommune.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.3-5.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Grev i historia til Helleren.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Rogalands eldste begravelse?. I: Møt mennesket. Til jord skal vi bli? Skjeletters liv etter døden..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   ISBN 978-82-7760-169-4.

   s.59-61.

  • Meling, Trond

   (2016)

   Vikingtidens smeder ved Hafrsfjord.

   Vikinger i Vestfold;

   2016-11-19.

  • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde

   (2015)

   Foreløpige resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014.

   Forskerforum ;

   2015-04-17.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Foreløpige resultater fra de arkeologiske utgravingene i Sømmevågen 2014.

   Forskningsseminar;

   2015-04-10.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Mysterious object forund in a Stone Age settlement in Norway.
  • Meling, Trond

   (2015)

   Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014.

   Informasjonsmøte om Transportkorridor vest;

   2015-02-26.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Boplassen ved Sola flyplass.
  • Meling, Trond

   (2015)

   Resultater fra utgravingene i Sømmevågen, Sola k. 2013-2014.

   Medlemsmøte;

   2015-02-24.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Mysterious object unearthed at Stone Age site in Norway.
  • Meling, Trond

   (2015)

   Et finsmedanlegg fra yngre jernalder utenfor Stavanger.

   Fornvännen.

   ISSN 0015-7813.

   Volum 2015.

   Hefte 2.

   s.131-133.

  • Meling, Trond

   (2015)

   The Late Mesolithic/Early Neolithic site Sømmevågen in South West Norway: Preliminary results.

   9th International Conference on Mesolithic in Europe;

   2015-09-14 - 2015-09-18.

  • Meling, Trond

   (2015)

   Dateringer fra Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2015)

   From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway.

   Forskning i fellesskap. Agrar;

   2015-05-18 - 2015-05-21.

  • Meling, Trond

   (2015)

   From Farm to Manor. The Agricultural settlement from the Late Neolithic to the Late Viking Age at Hundvåg in Stavanger, Southwest Norway. Part II.

   Forskning i fellesskap. Agrar;

   2015-12-07 - 2015-12-09.

  • Kristoffersen, Siv; Meling, Trond; Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Bokpresentasjon: "Et Akropolis på Jæren?".

   Bokpresentasjon;

   2015-04-30.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Graver frem en 6000 år gammel landsby.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Utgraving av steinalderboplasser.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Vikingtidas finsmedar i Sømmevågen.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.15-18.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Kvifor la nokon ein menneskearm i søppelet?.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Årets utgravinger i Sømmevågen 2014.

   NAM;

   2014-11-06 - .

  • Meling, Trond

   (2014)

   "Årets arkeologiske utgravinger" Sømmevågen.

   Tirsdagsforedrag;

   2014-10-21.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Kvalbein frå Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Påskehilsen fra Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Beinharpun frå Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Fiskekrok fra lokalitet 8 i Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Over 6000 år gamle menneskebein.
  • Meling, Trond

   (2014)

   To måneder med avdekking i Sømmevågen.
  • Meling, Trond

   (2014)

   Eit unikt funn i nordisk sammenheng.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Dette menneskebeinet er mer enn 6000 år.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Vikingtidens finsmeder i Sømmevågen.

   Tirsdagsforedrag;

   2014-03-25.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Over 6000 år gamle menneskebein fra Sømmevågen.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2013/2014.

   Sommeravslutning;

   2014-06-20.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Se hva arkeologene har funnet ved Flyplassvegen.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Over 6000 år gamle mennesgebein fra Sømmevågen.

  • Meling, Trond

   (2014)

   Utgravingene i Sømmevågen 2013.

   Erfaringer og utfordringer. Hafrsfjord i vikingtiden;

   2014-03-25.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Oppstart av utgravingene i Sømmevågen, Sola kommune.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Sømmevågen 2013: bosetningsspor fra vikingetid.

   Norsk arkeolog møte (NAM;

   2013-12-07 - 2013-12-09.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Årets utgravinger i Sømmevågen.

   Arkeologisk museum/Statens vegvesen;

   2013-11-22.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Kongesteinen - ein heller med spor etter stølsdrift frå eldre jernalder i Lysebotn?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.25-28.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Finsmeder i Sømmevågen i yngre jernalder.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Dyrkingsprofiler og lag på lag med ardspor.

  • Meling, Trond

   (2013)

   En vei fra yngre jernalder.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Arbeidsuke i Sømmevågen.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Hus fra yngre jernalder?.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Flere bosetningsspor fra yngre jernalder i Sømmevågen.

  • Meling, Trond

   (2013)

   Kongsgård - Middelalderens bispegård i Stavanger.

   Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger.

   ISSN 0806-184X.

   Hefte 13.

   s.120-130.

  • Meling, Trond

   (2012)

   En offernedleggelse fra yngre bronsealder ved Tornesvatnet i Haugesund.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.18-22.

  • Meling, Trond

   (2011)

   Kulturminnevernet i Rogaland.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.16-21.

  • Meling, Trond

   (2010)

   En nyregistrert boplass fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Bøvågen på Karmøy.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.19-22.

  • Meling, Trond

   (2009)

   Frå¨"Spesialområde bevaring" til "Hensynssoner".

   Rogaland i utvikling.

   ISSN 1502-5659.

   Hefte 2.

   s.36-37.

  • Meling, Trond

   (2009)

   Buplasspor frå steinalderen langs Sønnalandsstraumen på Bokn.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.6-9.

  • Meling, Trond

   (2009)

   Gullringar og glasbeger - Gåver og alliansar på Nordmøre i eldre jernalder.

   Årbok for Nordmøre.

   ISSN 0333-2152.

   s.70-79.

  • Meling, Trond

   (2008)

   Nyregistrerte busetnadsspor frå jernalder i Sauda.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.16-20.

  • Meling, Trond; Aasbøe, Malin Kristin

   (2008)

   Spennende funn gir ny viten om Rogalands fortid.

   Rogaland i utvikling.

   ISSN 1502-5659.

   Hefte 4.

   s.64-67.

  • Meling, Trond

   (2006)

   Graver med hest og hesteutstyr. Eit uttrykk for makt og alliansar på Vestlandet i merovingartida?.

   Fant forum seminar ;

   2006-06-09 - 2006-06-10.

  • Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Giil, Theo; Arntsen, Øyvind

   (2005)

   Om de arkeologiske undersøkelser Ormen Lange.

  • Meling, Trond

   (2005)

   Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder: Bronse- og Jernalderundersøkelsene.

   Foredrag if. utstillingen Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder;

   2005-02-28.

  • Meling, Trond

   (2005)

   Presentasjon av ark.utgr. i Nyhamna.

   Åpen Dag ifbm Hydros 100 års jubileum;

   2005-09-04.

  • Meling, Trond

   (2005)

   Husfrua med mjødbegeret - Tankar kring ei rikt utstyrt kvinnegrav frå yngre romartid på Rommetveit, Stord.

   Sunnhordland Årbok.

   ISSN 0333-0958.

   Volum 86.

   s.19-31.

  • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   Gravfunn vil ikke påvirke framdriften.
  • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   På sporet av de første nordmennene.
  • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   Arkeologenes feltarbeid nærmer seg slutten.
  • Gundersen, Jostein; Bjerck, Hein Bjartmann; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   ??????? ??????? ???????, ??????? 6000 ???.
  • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange: Prosjektet, prosjekterfaringer, utvalg av foreløpige resultater.

   Utstilling Ormen Lange Nyhamna;

   2004-12-15.

  • Bjerck, Hein Bjartmann; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Åstveit, Leif Inge

   (2004)

   NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. Resultater og erfaringer.

   Norsk arkeologmøte;

   2004-11-11 - 2004-11-13.

  • Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond

   (2004)

   "Fra Oljealderen til Ormen Lange".

   forskningsdagene 2004 ;

   2004-09-17 - 2004-09-19.

  • Meling, Trond

   (2003)

   HMS-arbeid ved Ormen Lange undersøkelsene.

   Ormen om vinteren;

   2003-02-26 - 2003-02-27.

  • Meling, Trond

   (2003)

   Formidling ved Ormen Lange undersøkelsene.

   Ormen om vinteren;

   2003-02-26 - 2003-02-27.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Åstveit, Leif Inge; Gundersen, Jostein; Meling, Trond; Cyvin, Øylov Emma; Wangberg, Nina

   (2004)

   "Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder".

   Utstilling i Kafe Magasinet.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway