Trond Rekstad

Prosjektmedarbeider

Trond Rekstad
Utviklingsleder i Jærskulen