Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Arasli, Huseyin; Furunes, Trude

   (2023)

   In Pursuit of Fair Work: Taking a closer look at the Norwegian hospitality industry .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-184-7.

  • Furunes, Trude; Gjerald, Olga

   (2018)

   Psykososialt arbeidsmiljø i servicebedrifter.

   Universitetet i Stavanger.

  • Furunes, Trude

   (2016)

   Hvordan sikre god arbeidsevne, ansettbarhet og god tilknytting til arbeidsmarkedet?. I: Den dyktige medarbeider. Behov og forventninger. 2.utgave.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1986-5.

   s.127-146.

  • Furunes, Trude; Van der Heijden, Beatrice I. J. M.; de Lange, Annet H

   (2016)

   HRM i et livsfaseperspektiv. I: Strategisk HRM 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202522902.

  • Furunes, Trude; Van der Heijden, Beatrice I. J. M.; De Lange, Annet Harmke

   (2014)

   HRM i et livsfaseperspektiv. I: HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-45142-4.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Marnburg, Einar

   (2012)

   Current Research in Hospitality and Tourism.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1410-5.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Tid for lederskap. En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010.

   Universitetet i Stavanger.

  • Lindström, Kari; Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Gard, Gunvor; Furunes, Trude; Pahkin, Krista

   (2008)

   Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce: Review report of QPSNordic-ADW.

   ISBN 9789289316415.

   Hefte TemaNord 2008:505.

  • Pahkin, Krista; Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Gard, Gunvor; Lindström, Kari

   (2008)

   User's guide for the QPSNordic-ADW: Nordic Questionnaire for Monitoring the Age Diverse Workforce Brukerveiledning til QPSNordic-ADW.

   ISBN 9789289316408.

   Hefte TemaNORD 2008:504.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Managing Older Workers: Perceptions, attitudes, discriminatory intentions, and decision latitudes Ledelse av eldre arbeidstakere/aldersriktig ledelse: Oppfatninger, holdninger, diskriminering og handlingsrom.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276443516.

   Hefte 53.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2008)

   'På godfot med sjefen' Hovedrapport.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   På godfot med sjefen: Har norske lærere gode relasjoner til sin leder? En validering av måleinstrumentet LMX-7.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 1.

  • Mykletun, Reidar J.; Gaard, G.; Björklund, Christina; Lindström, Kari; Furunes, Trude

   (2007)

   Work stress, satisfaction, commitment, anxiety and depression among senior workers. I: Paper presented at the Invited Symposium ?Work, Health and Retirement Plans of Elderly Employees? at EAWOP Congress,.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   Motivation, health and preferences for retirement among senior workforce. I: Paper presented at the Invited Symposium Work, Health and Retirement Plans of Elderly Employees? at EAWOP Congress,.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2007)

   Subjective health and workability, well being, sick leave and retirement plans among senior workers. I: Paper presented at the Invited Symposium Work, Health and Retirement Plans of Elderly Employees? at EAWOP Congress,.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2006)

   Lederes holdninger til eldre arbeidstakere Lederes holdninger til eldre arbeidstakere: Hovedrapport fra undersøkelse blant ledere i kommunal sektor og helseforetak.

   Hefte 1.

  • Mykletun, Reidar J.; Pereira, Ester; Furunes, Trude; Nyoni, Frovin P; Bakari, Juma

   (2005)

   Bagamoyo as a Tourism Destination.

   Universitetet i Stavanger.

  • Furunes, Trude

   (2004)

   Experiencing an Adventure. Proceedings from the 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Stavanger, Norway, October 2nd-5th 2003.

   ISBN 8276442161.

 • Formidling
  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2024)

   Workplace abuse and psychological strain in the Norwegian hospitality industry.

   CAUTHE 2024;

   2024-02-06 - 2024-02-09.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Juliusdottir, Magnifridur; Furunes, Trude

   (2023)

   Sexual harassment prevention strategies of Nordic working life actors in tourism and hospitality workspaces.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Harassment, bullying, and psychological strain at work: Norwegian hospitality workers' experiences during the COVID-19 pandemic.

   21st European Work and Organizational Pscychology Congress (EAWOP);

   2023-05-24 - 2023-05-27.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Prosjekt «Seksuell trakassering innen reiseliv og hotell: Bruke fortid og nåtid til å informere fremtiden» .

   Innspillsmøte om arbeidet med ny Stortingsmelding om seksuell trakassering. ;

   2023-03-15.

  • Gjerald, Olga; Linge, Tone Therese; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Exploring sexual harassment prevention approaches in Norwegian hospitality workplaces: Insights from industry practitioners and working life partners.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Arasli, Huseyin; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2023)

   Examining the links between workplace abuse and psychological stress in a unionized setting: experiences, witnesses and preparatory aspects.

   31st Nordic symposium on tourism and hospitality research;

   2023-09-19 - 2023-09-21.

  • Søiland, Malene; Furunes, Trude; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   How to explore registered nurses’ leadership practices in the field of homecare.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Furunes, Trude; Engström, Truls Eric Johan

   (2023)

   Ny reiselivs-NOU stiller krav til kunnskap på alle nivå, da må vi ha flere tanker i hodet samtidig.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Hefte 2.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Hospitality Worker Experience Survey, Norway: Some preliminary results.

   Hospitality Employment Network: Sharing our HWES studies;

   2022-03-22.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleonora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnfridur

   (2022)

   Sexual Harassment in Tourism and Hospitality: An intersectional approach to a Nordic challenge.

   IGU Paris 2022;

   2022-07-18 - 2022-07-22.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Arasli, Huseyin; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude

   (2022)

   Dignity and respect at work: Norwegian hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • Duncan, Tara; Thulemark, Maria; Rossi, Eleanora; Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Juliusdottir, Magnifridur

   (2022)

   Taking ’stock’: Taking an intersectional approach to sexual harassment in tourism and hospitality in a Nordic context.

   30th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2022-09-26 - 2022-09-29.

  • De Lange, Antoinette Harmke; Kooij, Dorien T. A. M.; Furunes, Trude

   (2022)

   What about the Factor Time in Sustainable Employability Research? An Overview of Theory-Based Organizational Research.

   Sustainability.

   ISSN 2071-1050.

   Volum 14.

   Hefte 17.

   DOI: 10.3390/su141710730

  • Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Furunes, Trude

   (2021)

   Looking back at 20 years of Nordic hospitality research: A review and research agenda.

   29th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2021-09-21 - 2021-09-23.

  • Furunes, Trude

   (2021)

   Hvordan utøver du ditt lederskap? Refleksjoner rundt (mellom-)ledelse.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 2021.

   Hefte 06.

   s.40-41.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude

   (2021)

   Seksuell trakassering - noe vi trenger å snakke om?.

   Reiseliv1.

   ISSN 2703-8734.

   Volum 8.

   s.48-49.

  • Linge, Tone Therese; Gjerald, Olga; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Myrnes-Hansen, Kai Victor; Furunes, Trude; Arasli, Huseyin; Baum, Tom; Duncan, Tara; Robinson, Richard

   (2021)

   Hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic.

   29th Nordic Conference on Tourism and Hospitality Research;

   2021-09-21 - 2021-09-23.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude

   (2020)

   Styrt fleksibilitet: Vertskap før, under og etter covid-19.

   HRR: Hotell, restaurant & reiseliv.

   Volum 6.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Furunes, Trude

   (2020)

   Kompetanseheving - en kilde til omstilling i usikre tider?.

   HRR: Hotell, restaurant & reiseliv.

   Volum 2020.

   Hefte 5.

  • Furunes, Trude

   (2019)

   Health promotion and health-promoting leadership.

   Erasmus+ utveksling;

   2019-01-09.

  • Furunes, Trude

   (2019)

   Systematic reviews: Reflections from an editor.

   PhD kurs i design;

   2019-01-18.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen

   (2019)

   Developing a tailor-made indicator for measuring psychosocial risk factors in the service sector.

   19th Eawop Congress ;

   2019-05-29 - 2019-06-01.

  • Furunes, Trude

   (2019)

   Reflections on systematic reviews: moving golden standards?.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   DOI: 10.1080/15022250.2019.1584965

  • Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude; Haver, Annie

   (2019)

   An integrative Review of health-promoting leadership.

   EAWOP: Working for the greater good. Inspiring people, designing jobs and leading organizations;

   2019-05-29 - 2019-06-01.

  • Furunes, Trude; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Einarsen, Kari

   (2019)

   What is sexual harassment? Hospitality employees’ view of the concept .

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Einarsen, Kari

   (2019)

   Prevalence of sexual harassment in the hospitality industry .

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude

   (2019)

   Connecting psychosocial work environment and different business logics in Norwegian service firms.

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude; Duncan, Tara; Baum, Tom

   (2019)

   Migrant integration and the paradox of hospitality.

   ATLAS Annual Conference 2019;

   2019-09-17 - 2019-09-20.

  • Furunes, Trude; Dagsland, Åse Helene Bakkevig; Gjerald, Olga; Einarsen, Kari

   (2019)

   What is sexual harassment?.

   28th Nordic Symposium on Tourism and Hospåitality Research ;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

  • Furunes, Trude

   (2019)

   Health-promoting leadership.

   Gjesteforelesning;

   2019-01-09.

  • Furunes, Trude

   (2019)

   Healthy leadership.

   Small Group Meeting;

   2019-03-21 - 2019-03-22.

  • Furunes, Trude

   (2018)

   Master, mentor, supervisor – what is our role?.

   PhD seminar: Towards a successful relationship – roles, expectations and good conduct;

   2018-04-18.

  • Furunes, Trude

   (2018)

   Three-Wave Qualitative Panel Study on Late Career Decision-Making.

   Qualitative and Quantitative Longitudinal Research on Social Change and Its Impacts;

   2018-07-09 - 2018-07-11.

  • Furenes, May Irene; Røislien, Jo; Gjerald, Olga; Furunes, Trude; Øgaard, Torvald

   (2018)

   Predicting satisfaction with co-production: A systematic review and meta-analysis of feedback intervention on consumers' satisfaction with task performance.

   27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2018-09-24 - 2018-09-26.

  • Gjerald, Olga; Furunes, Trude

   (2018)

   Psychosocial work environment in service industries.

   27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2018-09-24 - 2018-09-26.

  • Jacobsen, Jens Kristian Steen; Furunes, Trude; Viken, Arvid

   (2018)

   Destination dynamics: travel goals unravelled.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.S1-S6.

   DOI: 10.1080/15022250.2018.1550915

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2018)

   Mangfoldsledelse - er HRR-virksomheter klare til å ta i bruk ny ISO standard?.

   Hotell, restaurant & reiseliv (Reiseliv Publishing).

   ISSN 0806-0029.

   Volum 7.

   s.26-26.

  • Furunes, Trude

   (2018)

   What is health-promoting leadership?.

   Studiereise;

   2018-08-25.

  • Furunes, Trude

   (2018)

   Inside the mind of a journal editor.

   Faglunsj;

   2018-11-13.

  • Haver, Annie; Furunes, Trude; Akerjordet, Kristin

   (2017)

   Healthy or unhealthy? Emotion regulation strategies in response to job stressors.

   EAWOP 2017;

   2017-05-15 - 2017-05-19.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude

   (2017)

   Managing diversity in the hospitality industry: Current research perspectives and future research challenges.

   24th Nordic Intercultural Communication Conference;

   2017-11-23 - 2017-11-25.

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2017)

   Diversity Management in the Hospitality Industry: Evidence and Future Research.

   26th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2017-10-04 - 2017-10-06.

  • Furunes, Trude

   (2017)

   Writing retreats and academic writing.

   Research workshop;

   2017-06-04.

  • Olaniyan, Oyeniyi Samuel; Furunes, Trude; Mathisen, Gro Ellen

   (2017)

   Psychosocial risk factors, employees well-being, job satisfaction and the role of a supportive leader within the service industry in Norway..

   Enabling Change through Work and Organizational Psychology;

   2017-05-17 - 2017-05-20.

  • Linge, Tone Therese; Furunes, Trude

   (2016)

   A systematic integrative review of diversity management research in hospitality.

   25. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research;

   2016-09-28 - 2016-09-30.

  • Furunes, Trude

   (2016)

   Seniorene styrer akademia.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2016)

   Rising the average retirement age – a successful case.

   International Interdisciplinary ICOH Conference: Work, Age, Health and Employment - Evidence from Longitudinal Studies, 2016;

   2016-10-19 - 2016-10-20.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2016)

   Workforce average retirement age – a positive example.

   The 8th Nordic Working Life Conference 2016;

   2016-10-02 - 2016-10-04.

  • Haver, Annie; Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude

   (2015)

   Symposium: Emotions and Work. Title: Leaders’ Use of Naturally Felt Emotions: The Role of Organizational Requirements and Individual Differences.

   Organizational requirements and leaders’ choice of emotion regulation strategies. Conference: “Respectful and effective leadership – managing pThe 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP2015);

   2015-05-19 - 2015-05-23.

  • Haver, Annie; Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude

   (2015)

   Symposium: Methodology. Title: Integrative review methodology.

   Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Iceland ;

   2015-10-01 - 2015-10-04.

  • Furunes, Trude; De Lange, Antoinette Harmke; van der Heijden, Beatrice I.J.M.

   (2015)

   Employability - a question of aging. Results of a systematic review..

   EAWOP small group meeting;

   2015-11-05 - 2015-11-07.

  • De Lange, Antoinette Harmke; Nauta, Aukje; Van der Heijden, Beatrice I.J.M.; De Lange, Christiane; Furunes, Trude

   (2015)

   Is Employability a question of ageing? A systematic review examining relations between age operationalizations and employability .

   EAWOP 2015;

   2015-05-21 - 2015-05-23.

  • Furunes, Trude

   (2015)

   Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk – hvordan finne de gode løsningene?.

   IA-konferanse 'Best i klassen';

   2015-01-13.

  • Furunes, Trude

   (2015)

   Kan arbeidsgiver påvirke pensjoneringsbeslutningen.

   NFR Brukerkonferanse;

   2015-03-10.

  • Furunes, Trude

   (2015)

   Fra seniorpolitikk til livsfasepolitikk - hvordan finne de gode løsningene.

   IA-seminar;

   2015-09-23.

  • Furunes, Trude

   (2015)

   HRM i et livsfaseperspektiv.

   Forelesning BØK 400;

   2015-11-03.

  • Furunes, Trude

   (2015)

   Retirement Decision Processes.

   SSPs fagseminar om seniorpolitikk i arbeidsl;

   2015-11-10 - .

  • Furunes, Trude

   (2015)

   En hensiktsmessig livsfasepolitikk.

   Storebrands livsfaseseminar;

   2015-11-17.

  • Mathisen, Gro Ellen; Furunes, Trude

   (2015)

   Editorial.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.241-243.

   DOI: 10.1080/15022250.2015.1081800

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, R.J.

   (2015)

   Pensjoneringsbeslutningen og konsekvenser av tilbaketrekning.

   Fagseminar om seniorpolitikk i arbeidslivet;

   2015-11-10.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar; Syse, Astri

   (2015)

   Labour market resources and earlier than intended retirement.

   The European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2015-05-20 - 2015-05-23.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Partnere pensjonerer seg samtidig.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Ektefeller pensjonerer seg samtidig.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Ektefeller pensjonerer seg samtidig.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Går hun av med pensjon, gjør han det også.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Forsker på eldre arbeidstakere.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Pensjonistservice.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Handy pensjonister hjelper pensjonister.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2014)

   Individual decision-making regarding retirement from work: A qualitative panel study.

   Nordic Working Life Conference;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2014)

   Changes in health and health behaviours associated with retirement.

   The continuing Importance of Inequality in Health and Mortality Analyses?;

   2014-09-15 - 2014-09-17.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Pensjonistar smittar ektefellen.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Pensjonistar smittar.

  • Furunes, Trude

   (2014)

   Pensjonerer seg sammen.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2014)

   Predicting positive and negative work-related outcomes: how important is LMX quality for teachers?.

   Nordic Working Life Conference;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude

   (2014)

   Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?.

   Nordic Working Life Conference;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2014)

   Ageism: a barrier to employment among older adults?.

   Nordic Working Life Conference ;

   2014-06-11 - 2014-06-13.

  • Furunes, Trude; Akerjordet, Kristin

   (2014)

   Drømmeforskning.

  • Furunes, Trude; Akerjordet, Kristin

   (2014)

   Skal forske på nordmenns håp og drømmer.

  • Furunes, Trude; Akerjordet, Kristin

   (2014)

   Om Hope Barometer på Aktuelt.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2014)

   Noen 70-åringer er arbeidsudyktige. Andre presterer bedre enn noen gang.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2014)

   Retirement: from paid work to voluntary work?.

   The 22nd Nordic Congress of Gerontology;

   2014-05-25 - .

  • Haver, Annie; Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude

   (2013)

   Emotion regulation related to leadership: State of the art and future research agenda.

   16th EAWOP Congress 2013. Imagine the future world: How do we want to work tomorrow?;

   2013-05-22 - 2013-05-25.

  • Haver, Annie; Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude

   (2013)

   How experienced hotel leaders deploy emotion regulation strategies.

   ISRE 2013;

   2013-08-03 - 2013-08-05.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2013)

   The Role of Positive Emotions in Prolonging Older Workers' Careers.

   EAWOP 2013;

   2013-05-22 - 2013-05-25.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Syse, Astri; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani

   (2013)

   How work design influences the career decisions of older workers: A qualitative panel study.

   16th EAWOP Congress 2013;

   2013-05-22 - 2013-05-25.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; Syse, Astri; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani

   (2013)

   Career decisions of older workers: A qualitative panel study.

   International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement;

   2013-09-23 - 2013-09-24.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2013)

   Organizing competence: Age management in universities.

   International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement;

   2013-09-23 - 2013-09-24.

  • Solem, Per Erik; Syse, Astri; Furunes, Trude; de Lange, Annet H; Schaufeli, Wilmar B.; Ilmarinen, Juhani; Mykletun, Reidar J.

   (2013)

   Retirement intentions and retirement behaviour.

   International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement;

   2013-09-23 - 2013-09-24.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2013)

   Quality issues, strategies, and leadership in relation to the ageing of the academic staff.

   EAIR 35th Annual Forum 2013;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Solem, Per Erik; Syse, Astri; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2013)

   Active ageing in work and retirement.

   16th EAWOP Congress;

   2013-05-22 - 2013-05-25.

  • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Ugreninov, Elisabeth; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2013)

   Do spouses coordinate their work exits? A combined survey and registry study from Norway.

   International researcher conference: New perspectives on sickness absence and retirement;

   2013-09-23 - 2013-09-24.

  • Haver, Annie; Akerjordet, Kristin; Furunes, Trude

   (2013)

   How hotel leaders succeed: A study of emotion regulation strategies.

   The 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. " Innovation and value creation in experience-based tourism";

   2013-09-24 - 2013-09-27.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2013)

   Knowledge Management in Universities: Organizing for an Older Workforce.

   FOSA-seminar;

   2013-10-30.

  • Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2013)

   Den store pensjoneringsbeslutningen.

   50+ i arbeidslivet: MER Å LÆRE - MER Å GI;

   2013-10-31.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2013)

   Ageing well at work: A positive approach to the understanding of older workers and the quality of their late working life.

   2nd EAWOP Small group meeting on Age in the Workplace;

   2013-11-21 - 2013-11-23.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2013)

   Age-proof leadership: Towards a conceptual model.

   FOSA-seminar om seniorpolitikk i arbeidslivet;

   2013-10-30.

  • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2013)

   Possible effects of postponed retirement on active ageing.

   FOSA-seminar om seniorpolitikk i arbeidslivet;

   2013-10-30 - .

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2012)

   Managers’ beliefs about measures to retain senior workforce.

   SSP Seminar on Active Ageing;

   2012-09-25 - .

  • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth

   (2012)

   Do spouses coordinate their work exits?.

   REASSESS final internation conference;

   2012-08-21 - 2012-08-22.

  • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth

   (2012)

   Koordinerer ektefeller sine arbeidsavganger?.

   Trygdeseminaret;

   2012-11-26 - 2012-11-27.

  • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2012)

   Er det samsvar mellom pensjoneringsplaner og faktisk pensjoneringsatferd?.

   Norges forskningsråds brukerseminar;

   2012-10-31.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2012)

   Uføretrygd svekker selvbildet.

  • Syse, Astri; Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Ugreninov, Elisabeth

   (2012)

   Ektefellers samordning av pensjoneringstidspunkt.

   Seminar;

   2012-10-25.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2012)

   Seniorpolitikk - hva nå?.

   HR Nettverk;

   2012-01-12.

  • Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2012)

   Uføretrygd svekker selvbildet.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2012)

   Late career orientations among older academics.

   EAIR 34th Annual Forum;

   2012-09-05 - 2012-09-08.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2012)

   Ageing well at work: Utvikling og testing av en ny skala.

   NFR forskerseminar;

   2012-02-02 - 2012-02-03.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2012)

   Vigor and its role in active ageing.

   NWLC 2012;

   2012-04-25 - 2012-04-26.

  • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude

   (2011)

   Does different exit routes from work affect older workers’ self-esteem.

   NFR Forskerkonferanse;

   2011-05-29 - 2011-05-31.

  • Furunes, Trude

   (2011)

   Organisasjonen, familien og mine egne interesser: Hva bestemmer tidspunkt for pensjonering?.

   NFR Forskerkonferanse;

   2011-05-29 - 2011-05-31.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan

   (2011)

   Tanker om pensjonering blant eldre akademikere.

   V. Norske kongress i aldersforskning;

   2011-12-01 - 2011-12-02.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan

   (2011)

   Eldre i full vigør? En eksplorativ studie av Arie Shiroms ’vigor’-konsept.

   V. Norske kongress i aldersforskning;

   2011-12-01 - 2011-12-02.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H

   (2011)

   Predicting retirement intentions and behavior – a panel study.

   APA Work, Stress & Health 2011;

   2011-05-19 - 2011-05-22.

  • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude

   (2011)

   The relationships between Work Ability and “The Work Ability House” – towards a multi-dimensional work ability model.

   APA Work, Stress & Health 2011;

   2011-05-19 - 2011-05-22.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H

   (2011)

   Is psychological age a predictor for retirement intentions and behavior?.

   15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology;

   2011-05-25 - 2011-05-28.

  • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2011)

   The relationships between Work Ability and “The Work Ability House” – towards a multi-dimensional work ability model.

   15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology;

   2011-05-25 - 2011-05-28.

  • Furunes, Trude

   (2011)

   Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes.

   NFR Brukerkonferanse;

   2011-02-14 - 2011-02-15.

  • Furunes, Trude

   (2011)

   Ledelse av seniorer: Hva er alder?.

   Statens personallederkonferanse;

   2011-09-07 - .

  • Furunes, Trude

   (2011)

   Tid for pensjonering?.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan

   (2011)

   God aldring i arbeid.

  • Mykletun, Reidar Johan; Furunes, Trude

   (2011)

   Ledelse når det røyner på.

  • Furunes, Trude

   (2011)

   Frontline personnel’s implicit leadership theories.

   20th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2011-09-21 - 2011-09-24.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar Johan

   (2011)

   Glacier tourism operators’ perceptions of future risks: a 7-year follow-up.

   20th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2011-09-21 - 2011-09-24.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2011)

   “I think about my colleagues – I am probably a bit of the old-school type of person”. Staff sick leaves in the hotel sector.

   20th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research;

   2011-09-21 - 2011-09-24.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik; de Lange, Annet H

   (2011)

   Career patterns of older academics.

   EAWOP Small Group Meeting - Age Cohorts in the Workplace: Understanding and Building Strength through Differences;

   2011-11-11 - 2011-11-13.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2011)

   Ageing well at work, work environment and work ability.

   Older Workers and Work Ability Conference: Work ability over the life course,;

   2011-12-11 - 2011-12-13.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2011)

   God aldring i arbeidet.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2011)

   Eldre arbeidstakere – til bry eller til nytte.

   Åpen fagdag;

   2011-03-15.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2011)

   Retirement intentions and retirement behaviour.

   NorLAG Advisory Board Meeeting;

   2011-09-08 - 2011-09-10.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2011)

   Prediksjon av uføretrygd, AFP og alderspensjon.

   Norges Forskningsråds brukerseminar;

   2011-11-17.

  • Vasset, Frøydis; Marnburg, Einar; Furunes, Trude

   (2010)

   Employees' perceptions of justice in performance appraisals.

   Nursing management.

   ISSN 1354-5760.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.30-34.

  • Furunes, Trude; Linge, Tone Therese

   (2010)

   Effective leaders in hotels: who are they?.

   19th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2010-09-22 - 2010-09-25.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Eldre arbeidstakere - innenfor eller utenfor lederens indre sirkel?.

   Kan 68'ere ledes? Utdeling av årets seniorinitiativ;

   2010-11-19.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Managers? Decision Latitude for Age Management: Do managers and employees have an implicit understanding? Lederes handlingsrom for seniorpolitikk: Har ledere og medarbeidere en felles forståelse?.

   Older Workers in a Sustainable Society;

   2010-06-09 - 2010-06-11.

  • Mykletun, Reidar J.; Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge

   (2010)

   Cognitive and emotional coping strategies used during CPR in a full scale clinical cardiac arrest simulation ? a qualitative analysis of post-test interviews.

   Resuscitation.

   ISSN 0300-9572.

   Hefte 7.

  • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Stress and CPR quality in a full scale clinical cardiac arrest simulation compared to a traditional test?A randomised trial.

   Resuscitation.

   ISSN 0300-9572.

   Hefte 7.

  • Neset, Andres; Birkenes, Tonje S; Furunes, Trude; Myklebust, Helge; Mykletun, Reidar J.

   (2010)

   Stress and CPR quality in a full scale clinical cardiac arrest simulation compared to a traditional test?A randomised trial.

   Resuscitation.

   ISSN 0300-9572.

   Hefte 7.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2010)

   Tid for ledelse ? Om seniorpolitikk og aldersriktig ledelse.

   Fagdag Senter for Seniorpolitikk 2010;

   2010-11-19.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2010)

   Age Management in Practice: Experiences from Extending Workers? Careers in Vattenfall AB Nordic, Sweden.

   1st European FEES Conference on Ergonomics;

   2010-10-10 - 2010-10-12.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2010)

   The Ageing Workforce Management Program in Vattenfall AB Nordic, Sweden: Concluding report.

   Older workers in a sustainable society. Great needs and great potentials;

   2010-06-09 - 2010-06-11.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2010)

   The Vattenfall 80-90-100 working schedule as an age management tool: A four year follow-up study.

   Age Management during the Life Course. The 4th Symposium on Work Ability;

   2010-06-07 - 2010-06-09.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2010)

   Turismetidsskrift har 10-årsjubileum.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Seniorpolitisk lederskole del 8: Det enkleste er ofte det vanskeligste.

   ?.

   Hefte 04.sep.

   s.8-9.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Seniorpolitisk lederskole del 9: Kan seniorpolitikk føre til utstøtning av eldre medarbeidere?.

   ?.

   Hefte 05.sep.

   s.6-7.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Seniorpolitisk lederskole del 10: God leder for eldre medarbeidere.

   ?.

   Hefte 06.sep.

   s.8-9.

  • Furunes, Trude

   (2009)

   Vil jobbe mer.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2009)

   Work Capabilities And Its Relationship To Age, Health Or Psychological Factors?.

   The 8th International Conference on Occupational Stress & Health, APA 2008;

   2009-11-05 - 2009-11-08.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2009)

   Age Discrimination in the workplace: validation of Nordic Age Discrimination Scale.

   14th European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2009-05-13 - 2009-05-16.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2009)

   Age Discrimination in the workplace: validation of Nordic Age Discrimination Scale.

   14th European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2009-05-13 - 2009-05-16.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Seniorpolitisk lederskole del 7: Skap muligheter for god aldring på arbeidsplassen.

   ?.

   Hefte 03.sep.

   s.8-9.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Seniorpolitisk lederskole del 6: Handlingsplan for aldersriktig ledelse.

   ?.

   Hefte 02.sep.

   s.8-9.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   The Work Ability Index ? between perceived work environment and self-reported health.

   14th European Congress of Work and Organisational Psychology;

   2009-05-14 - 2009-05-16.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2009)

   Ageing well at work - an effect of leadership?.

   The 8th International Conference on Occupational Stress and Health, APA;

   2009-11-05 - 2009-11-08.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Björklund, Christina; Gard, Gunvor; Lindström, Kari; Pahkin, Krista

   (2008)

   Age discrimination, work environment and health among teachers Aldersdiskriminering, arbeidsmiljø og helse blant lærere.

   The 7th International Conference on Occupational Stress & Health, APA 2008;

   2008-03-06 - 2008-03-08.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Björklund, Christina; Gard, Gunvor; Pahkin, Krista; Lindström, Kari

   (2008)

   Work environment, harassment, and stress and health outcomes of teachers arbeidsmiljø, mobbing og helse blant lærere.

   The 7th International Conference on Occupational Stress & Health, APA 2008;

   2008-03-06 - 2008-03-08.

  • Björklund, Christina; Mykletun, Reidar J.; Gard, Gunvor; Lindström, Kari; Furunes, Trude; Pahkin, Krista

   (2008)

   Well-being, discrimination, and retirement plans of ageing workforce.

   The 7th International Conference on Occupational Stress & Health, APA 2008;

   2008-03-06 - 2008-03-08.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2008)

   Seniorpolitikk og ledelse.

   Idéseminar om seniorpolitikk;

   2008-02-26.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Ledere i Vattenfall: Handlingsrom og holdninger til seniorpolitikk.

   Grønn HR: Konferanse for EBLs medlemsbedifter;

   2008-02-05 - 2008-02-06.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Ålder och arbete Ageing and work: challenges in working life.

   utenTitteltekst;

   2008-04-09.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Intervju på NRK Rogaland, Morgensendingen.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Doktoren svarer.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Gir blaffen i eldre.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Svikter lederansvaret sitt.

  • Furunes, Trude

   (2008)

   Manglende lederansvar Lacking leadership responsibility.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 4: Mellomlederen og holdninger - fra problem til løsning.

   ?.

   Hefte 05.aug.

   s.6-7.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 3: Har ledere de riktige holdningene?.

   ?.

   Hefte 04.aug.

   s.6-7.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 2: Hva bør ledere vite om alder?.

   ?.

   Hefte 03.aug.

   s.6-7.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 1: Aldersriktig ledelse må læres og utvikles i virksomhetene.

   ?.

   Hefte 02.aug.

   s.6-7.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 5: Mellomledere trenger handlingsrom for seniorpolitikk.

   ?.

   Hefte 06.aug.

   s.11-12.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   WORK ENVIRONMENT, HARASSMENT, AND STRESS AND HEALTH OUTCOMES OF TEACHERS.

   19th Nordic Congress of Gerontology;

   2008-05-25 - 2008-05-28.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   AGE DISCRIMINATION AND WORK ENVIRONMENT.

   19th Nordic Congress of Gerontology;

   2008-05-25 - 2008-05-28.

  • Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   CHANGING ATTITUDES TOWARDS SENIOR WORKFORCE.

   19th Nordic Congress of Gerontology;

   2008-05-25 - 2008-05-28.

  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein

   (2008)

   DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS.

   "Contemporary Problems of Prolonging Work Ability. Age Management: Extending the Work Life".;

   2008-10-09 - 2008-10-10.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   WORK ENVIRONMENT CORRELATES OF WORK ABILITY.

   "Contemporary Problems of Prolonging Work Ability. Age Management: Extending the Work Life".;

   2008-10-09 - 2008-10-10.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Chefs give in at 30 at Norwegian a la carte and hotel restaurants.

   17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2008-09-25 - 2008-09-27.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2008)

   Members¿ loosely attached? - Leader-member exchange relationships (LMX) in the hotel.

   17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2008-09-25 - 2008-09-27.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   ¿Ageing well at work¿ ¿ does it relate to leadership?.

   SSP¿s Forskningskonferanse om seniorpolitikk i arbeidslivet og delmål 3 i IA-avtalen;

   2008-11-18 - 2008-11-19.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Kan man predikere aldersdiskriminering.

   SSP¿s Forskningskonferanse om seniorpolitikk i arbeidslivet og delmål 3 i IA-avtalen;

   2008-11-18 - 2008-11-19.

  • Mykletun, Reidar J.; Friberg, Nils; Furunes, Trude

   (2008)

   Hvorfor Vattenfall ble ¿Årets arbeidsgiver¿ i Sverige i 2006: Vattenfall AB Nordic Ageing Workforce Management.

   Grønn HR, EBL 2008. EBL¿s HR-konferanse 2008;

   2008-01-05 - 2008-01-06.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Friberg, Nils

   (2008)

   From Age Management to Life Cycle program ¿ Vattenfall.

   Fifth International Course on AGE MANAGEMENT: LIFE COURSE AND WORK,;

   2008-03-09 - 2008-03-13.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Energisk seniorpolitikk hos Vattenfall.

   Energi & ledelse.

   ISSN 1502-4911.

   Volum 74.

   Hefte 1.

   s.10-11.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2008)

   Seniorpolitisk lederskole del 6: Handlingsplan for aldersriktig ledelse.

   ?.

   Hefte 07.aug.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2007)

   Subjective health and work ability, well being, sick leave and retirement plans among senior workers.

   The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology;

   2007-05-09 - 2007-05-12.

  • Friberg, Nils; Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2007)

   Vattenfall AB Nordic - Ageing Workforce Management.

   Competence 50+;

   2007-06-18 - 2007-06-20.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   Alder og arbeid - Tid for lederskap.

   utenTitteltekst;

   2007-12-05 - 2007-12-06.

  • Furunes, Trude

   (2007)

   Ageing and work: Challenges in working life Alder og arbeid: utfordringer i arbeidslivet.

   utenTitteltekst;

   2007-03-18 - 2007-03-23.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2007)

   Alder og arbeid ? Tid for lederskap.

   Foredrag ved Seniorpolitisk konferanse 2007;

   2007-12-05 - 2007-12-06.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2006)

   Employees' intention to leave the hotel industry.

   15 Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2006-10-19 - 2006-10-22.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2006)

   Alder og arbeid -aldrende arbeidskraft som utfordring i arbeidslivet Ålder och arbete - utmaningar i arbetslivet.

   utenTitteltekst;

   2006-04-02 - 2006-04-06.

  • Mykletun, Reidar J.; Haukeland, Jan Vidar; Furunes, Trude

   (2006)

   Conference Report on the 15th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research: Reflections and Recommendations.

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

   ISSN 1502-2250.

   Volum 6.

   Hefte 4.

   s.342-348.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2005)

   Alder og arbeid - aldrende arbeidskraft som utfordring i arbeidslivet.

   utenTitteltekst;

   2005-04-15.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   What limits managers' room to act on senior policy?.

   NIVA follow-up meeting in Age Management;

   2005-04-17 - 2005-04-19.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik

   (2005)

   Lederes holdninger til seniorer i helseforetakene.

   God personalpolitikk er god butikk, KLPs konferanse for helseforetak;

   2005-05-27.

  • Furunes, Trude; Solem, Per Erik; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Active ageing: What limits managers' room to act on senior policy?.

   Promoting active ageing in work life;

   2005-06-02 - 2005-06-03.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik

   (2005)

   Managers' believes about means for extending senior careers.

   Promoting active ageing in work life;

   2005-06-02 - 2005-06-03.

  • Furunes, Trude

   (2005)

   -Gi mellomlederne større seniorpolitisk handlingsrom.

  • Solem, Per Erik; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Age discrimination in working life.

   Promoting active ageing in work life;

   2005-06-02 - 2005-06-03.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Glacier Tourism: Old Tradition with New Standards?.

   ISSRM 2005 The 11th International Symposium on Society and Resource Management: from knowledge to management. Balancing resource exstraction, protection and experiences;

   2005-06-16 - 2005-06-19.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Locals’ appreciation of tourism development in Bagamoyo, Tanzania.

   14th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2005-09-22 - 2005-09-25.

  • Furunes, Trude

   (2005)

   Extending senior careers: The relation between societal, individual and organisational needs.

   1st World Ageing and Generations Congress;

   2005-09-29 - 2005-10-01.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry.

   HOTELPLAN 2005, Second Biennial International Congress;

   2005-11-18 - 2005-11-19.

  • Furunes, Trude

   (2005)

   Seniorpolitikk på norske arbeidsplasser: Stor vilje - lite handlingsrom.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2005)

   Smoking restrictions in the hospitality industries - a global change with local impacts.

   HOTELPLAN 2005, Second Biennial International Congress;

   2005-11-18 - 2005-11-19.

  • Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude

   (2005)

   Smoking restrictions in the hospitality industries - a global change with local impacts.

   ?.

   Volum 6.

   s.155-161.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry Leading dogs or caring parents: Managers' attitudes towards senior workers in the hotel industry.

   ?.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.150-154.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2005)

   Managers' perceptions of older workers in the hotel and restaurant industry.

   2nd International Symposium on Work ability: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers;

   2005-10-18 - 2005-10-20.

  • Furunes, Trude

   (2004)

   Effective Employee Training: A study of hospitality managers' perceptions.

   12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research;

   2004-10-02.

  • Furunes, Trude

   (2004)

   Eldre arbeidstakere - trender og utfordringer for ledelse.

   utenTitteltekst;

   2004-04-20.

  • Furunes, Trude

   (2004)

   Towards an age-mixed hospitality workforce? Industry responses to global ageing.

   13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research: Tourism Crossroads - Global Influences, Local Responses;

   2004-11-04 - 2004-11-07.

  • Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.

   (2004)

   Glacier Tourism Entrepreneurs and Business Characteristics.

   New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference 2004; Tourism Research: Advances and Applications;

   2004-12-08 - 2004-12-10.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway