Trude Kroken

Høgsk-/øvingslærer

Trude Kroken
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning