Truls Ellingsæter

Universitetslektor i rettsvitenskap

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ 224