Truls Ellingsæter

Universitetslektor i rettsvitenskap

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
iPark i2 Resepsjon (Handelshøyskolen / TN Adm)