Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Engström, Truls Eric Johan

   (2016)

   Mentoring: En eldgammel kunstart kan fylle dagens opplæringsbehov. I: Filosofi og ledelse : en antologi om dialogen som nøkkel til forståelse.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-228-8.

   s.244-253.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm

   (2015)

   Decomposing the heterogeneous discretionary spending of international visitors to Fjord Norway.

   Tourism Management.

   ISSN 0261-5177.

   Volum 51.

   s.131-141.

   DOI: 10.1016/j.tourman.2015.05.020

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2004)

   Variation in mentoring outcomes:an effect of persoanlity factors. I: The situational mentor.

   s.136-147.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Westnes, Petter

   (2003)

   Evaluating Intellectual Capital in the Hotel industry.

   Journal of Intellectual Capital.

   ISSN 1469-1930.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2001)

   Knowledge Mentoring in Practice. I: Creating mentoring and coaching programs : twelve case studies from the real world of training.

   s.19-32.

  • Engstrøm, Truls E.J; Folgerø, Ingebjørg

   (2000)

   Opplevelsesbasert samhandling. I: Samhandling på Arbeidsplassen - fornøyde kunder, klienter og kollegaer.

   Gyldendal Akademisk.

   s.200-209.

 • Bøker og kapitler
  • Lærdal, Kirsti Margrethe; Engstrøm, Truls E.J.; Grønhaug, Kjell; Heide, Morten; Mariero, Anne

   (2007)

   Raapport - Analyser, vurdering av konsept og atmosfæreb: Innspill for videre utvikling av Lakseslottet Lindum.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2006)

   Individual determinants of mentoring success.

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1999)

   Mentoring som kompetanseoverføring og videreutdanning av medarbeidere i serviceorganisasjoner.

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1996)

   Personality Factors Impact on success in the mentor-protege relationship.

  • Engström, T.

   (1996)

   Personality factors impact on success in the mentor-protegé relationship.

 • Formidling
  • Engström, Truls Eric Johan

   (2019)

   What about Humans, Culture and Nature in the SMART city- Cyber physical Human Experience.

   Nordic Edge;

   2019-09-22 - 2019-09-24.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2019)

   personal benefits of beach tramping a longitudinal study from 2004-2019.

   ForumTouristique National ;

   2019-03-20 - 2019-03-22.

  • Engström, Truls

   (2018)

   Hospitality Education Filling the Needs for Industry.

   37 th Annual Harvesting Knowledge Conference;

   2018-10-17 - 2018-10-19.

  • Engström, Truls

   (2018)

   Uvettig turisme: Turiststuntet bekymrer: - Urovekkende å se.

  • Engström, Truls

   (2018)

   Tar turistgrep etter dødsfall: - Dette aksepteres ikke.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Ferieserie "tripadvisor".

  • Engström, Truls Eric Johan; Grahn, Åsa Helen

   (2017)

   Eksperter tror Trollpikken blir turistmagnet.

   NRK - www.nrk.no.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Derfor kommer turistene til Sandnes … og slik mener ekspertene reiselivet bør utvikles.

   Sandnesposten.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Ferieserie 6 Trip advisor.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Staycation- kortreist ferie.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Research based bachelor - a future must for Hospitality schools.

   Hotelschools of Distinctions annual meeting;

   2017-03-16 - 2017-03-17.

  • Engström, Truls Eric Johan

   (2017)

   Dårlig vær er godt vær.

  • Hansen, Kai Victor; Jørgensen, Helge; Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2013)

   Campus Restaurant for framtidens ledere.
  • Mykletun, Reidar J.; Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2013)

   Et overblikk over kunnskapsbehovet for Guide utdanning i Norge.

   Nasjonal utdanning og sertifiseringsordninger for profesjonelle guider;

   2013-10-28.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Jobber for helårs cruisehavn i Bergen.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Vil forske på reiseliv.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Ønsker seg en tydelig strategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Skuffet over Giskes Reiselivsstrategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Forskere er skuffet over reiselivsplan.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Forskere er skuffet over reiselivsplan.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Skuffet over Giskes reiselivsstrategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Forskere skuffetover Giske.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Krever kunnskapsløft i reiselivsbransjen.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Rønningen, Martin

   (2012)

   Forskere skuffet over Giskes reiselivsstrategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Cruiseturistar brukar minst pengar i Noreg.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Reiselivsforskning i Norge.

   Regionalt Forskningsfonds innspills seminar;

   2012-05-11.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Flyturister bruker mest.
  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Forskere skuffet over Giskes reiselivsstrategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Skuffet over Giskes reiselivsstrategi.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Forskere skuffet.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Cruiseturister gjerrigst.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Cruiseturister bruker minst penger i Norge.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Cruiseturistar brukar minst.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Får strategi-kritikk.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Cruiseturister bruker minst penger.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Amerikanere legger igjen mest penger.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Øgaard, Torvald

   (2012)

   Vil styrke reiselivsforskning.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Prestasjonsledelse i servicenæringen.

   Master I serviceledelse;

   2012-04-12 - .

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Skuffer reiselivsforskerne.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2012)

   Fokus på service.

   Serviceledelse;

   2012-09-26 - 2012-09-28.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Gjerald, Olga

   (2011)

   Nordic Geoguide School: The Nordplus project.

   International Geopark Conference ;

   2011-08-25 - 2011-08-26.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan

   (2011)

   Tourism Yield in Norway.

   NCE Tourism 3rd Annual Conference;

   2011-11-14 - 2011-11-16.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Gjerald, Olga

   (2007)

   Reiselivstrender.

   utenTitteltekst;

   2007-10-17.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2006)

   Winter tourism in Euroupe.

   utenTitteltekst;

   2006-02-28.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Stromei, Linda K.

   (2006)

   The Research corner- What we know and do not know of mentoring.

   The 19th International mentoring association conference -Mentoring for individual and organization development;

   2006-03-16 - 2006-03-18.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2006)

   Human resource management in the events and conventions industry.

   utenTitteltekst;

   2006-02-27.

  • Mykletun, Reidar J.; Engstrøm, Truls E.J.; Grahn, Åsa; Higham, James

   (2003)

   Inexperienced trackers’ perceiving of Norwegian wilderness – findings from a quasi-experimental field study.

   International Research Conference on Perspectives on Tourism in Nordic and Other Peripheral Areas;

   2003-08-21 - 2003-08-24.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Westnes, Petter

   (2002)

   Knowledge creation through mentoring.

   5th World Congress of Intellectual Capital;

   2002-01-16 - 2002-01-18.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Stromei, Linda K.

   (2002)

   The Organizational PIE: Planning Implementing and Evaluating a Mentoring program.

   Diveersity in Mentoring 2003;

   2002-03-31 - 2002-04-02.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   What is the difference between facilitated and informal mentoring schemes.

   Univerity of Northumbria Knowledge sharing seminar;

   2002-06-12.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   Mentoring En metodikk for overføring av erfaringsbasert kunnskap.

   Læringsforum arr. Høgskolen i Akershus;

   2002-03-19.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   Knowledge enabling through mentoring in Norway.

   European Mentoring Centre 9th annual conference;

   2002-10-16 - 2002-10-18.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   HFT 3990 Adventure tourism management.

   utenTitteltekst;

   2002-11-25 - 2002-12-06.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   Knowledge Management and Intellectual Capital.

   The Best Practices in Mentoring Conference 2001;

   2002-03-13 - 2002-03-15.

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   Sharing tacit knowledge through mentoring.

   Diversity In Mentoring 2002;

   2002-03-31 - 2002-04-02.

  • Murray, Margo; Engstrøm, Truls E.J.

   (2002)

   Mentoring and Coaching.

   PILF-Læringsforum;

   2002-09-18.

  • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J

   (2001)

   Formal or informal mentorprograms does it really matter?.

   Diversity in Mentoring 2000;

  • Engeset, Marit G; Engstrøm, Truls E.J

   (2001)

   Importance of Satisfaction and Accessability to Repurchase Intentions: The Case of Coffe Shops.

   Marketing advances in the new millenium;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (2001)

   Knowledge Management and Mentoring.

   The 7th European Mentoring Conference- Understanding the latest developments in research and practice;

  • Engstrøm, Truls E.J.

   (2001)

   Mentoring i hotell och turistnäringen i Skandinavien.

   Fagseminar for nordiska hotell och turist förbund och akademiska institutioner i Norden (arrangert av hotel och restaurant f rbundena i de nordiska länderna);

   2001-03-08 - 2001-03-09.

  • Engstrøm, Truls E.J.; Stromei, Linda K.

   (2001)

   Mentoring: An efficient way to accelerate knowledge and an important tool for knowledge managers.

   International mentoring assosiations annual conference: Diversity in mentoring;

   2001-03-29 - 2001-03-31.

  • Margo, Murray; Engstrøm, Truls E.J.

   (2001)

   Gifts for growth: Performance improvement and mentoring.

   the 39th annual International Performance Improvement conference;

   2001-04-08 - 2001-04-12.

  • Engstrøm, Truls E.J

   (2000)

   Bærekraftig turismeutvikling.

   utenTitteltekst;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (2000)

   Utvikklingstrekk innen reiselivsnæringen.

   Næringslivsdagen 98;

  • Engstrøm, Truls E.J; Lilleheim, Mona

   (2000)

   Serviceledelse.

  • Engstrøm, Truls E.J; Grahn, Åsa H

   (2000)

   Recreational use of Norwegian Beaches -.

   NBPC 2000;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (2000)

   Reiselivstrender - reiselivet mot år 2000.

   Næringslivsdagen 1998;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1999)

   Understanding and Using Knowledge Management as a mentoring Model.

   Best Practice in Mentoring;

  • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J.; Rimmington, Mike; Nield, Kevin

   (1999)

   Personality Factors Impact on the Mentor-Protégé Relationship.

   Euro CHRIEand IAHMS Autumn Conference Sheffield UK 13-15 November, 1997;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1999)

   Mentoring -Et verktøy for kvalitetssikring og personalutvikling.

   Service Forum, Stavanger;

  • Engstrøm, Truls.E.J

   (1999)

   Du kan ha verdens beste produkt, men hvis du ikke kan selge det så har du det fortsatt - Virtuell virkelighet som markedsføringsverktøy for destinasjoner.

   Service Forum 1998;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1999)

   Personality factors as a matching tool.

   6th European Mentoring Conference 1999;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1999)

   Sustainable Tourism.

   Nordisk Studenttreff, 1998, ARF;

  • Engstrøm, Truls E.J; Mykletun, Reidar J

   (1999)

   Can We Use Personality as a Matching Tool in Mentor-Protege Relations?.

   utenTitteltekst;

  • Engstrøm, Truls E.J

   (1997)

   Mentoring -En eldgammelkunsart for kvalitetssikring i hotell og restaurantnæringen.

   ?.

   Hefte 1.

   s.25-28.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway