Trygve Christian Eftestøl

Professor i informasjonsteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
KE E-435
Publikasjoner