Turid Anita Jaastad

Universitetslektor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-261
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Jaastad, Turid Anita

   (2022)

   Becoming a caring nurse.

   Avdelingssamling avdeling for omsorg og etikk;

   2022-10-04.

  • Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria

   (2022)

   Simulering for læring av faglig og omsorgsfull sykepleie.

   Avdelingssamling avdeling for omsorg og etikk;

   2022-04-05.

  • Jaastad, Turid Anita

   (2022)

   Becoming a caring nurse -reflection and appropriation based on caring theories.

   The 4th International NCCS & EACS Conference;

   2022-04-26 - 2022-04-28.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Lode, Kirsten; Rossavik, Bente Dorrit; Jaastad, Turid Anita; Brandeggen, Tone Knutsen; Hollund, Else Ørstavik

   (2022)

   FoC legger vekt på pasientomsorg , .

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Lode, Kirsten; Hollund, Else Ørstavik; Rossavik, Bente Dorit; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2022)

   Rammeverket FoC legger vekt på pasientomsorg.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte Sykepleien 2022;110(88784):e-88784.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.88784

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Bakken, Janet

   (2022)

   Rammeverket FoC .

   Seminar ;

   2022-05-10.

  • Lode, Kirsten; Jaastad, Turid Anita; Adriansen, Kristin Kavli; Rossavik, Bente; Hollund, Else Ørstavik; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2021)

   INNFØRING AV RAMMEVERKET FoC (Fundamentals of Care), ‘FUNDAMENTET I SYKEPLEIE’ I KLINIKKEN OG I STUDENTVEILEDNING..

   sykepleierkongressen 2021;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Faglig skjønn og omsorg utfordres i koronaens tid.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin

   (2020)

   Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin

   (2019)

   Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway