Turid Rødne

Førsteamanuensis i sosiologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
KE C-224
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rødne, Turid; Mangset, Per; Aslaksen, Ellen; Arnestad, Georg

   (1999)

   Sosial form på podiet - Samhandlingsstudie av ein kulturpolitisk institusjon. I: Studier i kulturliv og kulturpolitikk.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.181-202.

 • Bøker og kapitler
  • Rødne, Turid

   (1998)

   Det musikalske kollektivet. Ein sosiologisk studie av konsertproduksjonar på podiet i eit symfoniorkester.

   UiT Norges arktiske universitet.

 • Formidling
  • Fossåskaret, Erik; Rødne, Turid

   (2014)

   Globale tema i Tysvær-sogaq. I: Tysvær - Aktivitet og trivsel i 50 år.

   Bodoni forlag.

   ISBN 978-82-7128-720-7.

   s.214-225.

  • Rødne, Turid

   (2002)

   Subjektivitet og objektivitet som posisjonar i det vitskaplege univers.

   Nordisk sosiologkongress;

   2002-08-15 - 2002-08-17.

  • Rødne, Turid

   (2002)

   Modellutvikling for forskars sjølvrefleksjon ved samhandlingsgenerert kunnskap.

   Etik, makt och reflexivitet i kvalitativ forskningspraktik - feministiska metodperspektiv, doktorgradskurs.;

   2002-06-03 - 2002-06-08.

  • Rødne, Turid

   (1999)

   Sosial form på podiet. Samhandlings-studie av ein kulturpolitisk institusjon.

   Kulturpolitisk Forskarnettverk;

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway