Une Elisabeth Stømer

Førsteamanuensis i simulering innenfor helsefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner