Unn Elisabeth Hammervold

Førsteamanuensis i sykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-14100

Bio

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Interesser: Psykisk helse og rusavhengighet. Etikk. Recovery orienterte praksiser

Forskningsprosjekter

PhD avhandling: Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services

Undervisning:

Emneansvar for MRP 120 Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

Emneansvar for MRP 130 Kunnskapssyn i praksis

Ansvarlig for etikk-delen MHV 145 menneskerettigheter, helserett og etikk

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Beyene, Lise Sæstad; Hem, Marit Helene; Andersen, Elisabeth; Bruaset, Geir Tarje Fugleberg; Vikman, Miriam Dubland; Hammervold, Unn Elisabeth

   (2023)

   Developing Relational Competence in Higher Mental Health Education .

   HORATIO Congress;

   2023-03-13 - 2023-03-14.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Lydersen, Bjørn; Østvik, Eva

   (2023)

   Psykisk helse, rus og avhengighet – urovekkende variasjoner i bachelor utdanningene i sykepleie.

   Prosjektavslutning for prosjekt psykisk helse og rus ;

   2023-01-12.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2023)

   Post Incident Reviews (PIRs) after restraint in mental health services.

   Reuniting Mental Health Nurses - Sharing experiences, cultivating knowledge;

   2023-03-13 - 2023-03-14.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2023)

   Deltakelse i systematiske ettersamtaler etter bruk av fysiske og mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern.

   Medlemskveld, NSF's faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus;

   2023-10-19.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2023)

   Hvilken kunnskap er viktig når vi snakker om recovery?.

   Jæren recovery College, sommeravslutning;

   2023-06-21.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2023)

   ROP-MUNICIPAL: Hvilken vitenskapelig kunnskap er etablert og hvilken kunnskap mangler om personer med ROP-lidelser og alvorlig valdsproblematikk sine behov, innafor et bo- og tjenestetilbud?.

   «Ka ska te?» Bolig , ROP og samarbeid ;

   2023-05-31.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Lydersen, Bjørn; Østvik, Eva

   (2022)

   Sykepleierutdanningene er urovekkende ulike innen psykisk helse og rus.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Kvia, Aasa; Hammervold, Unn Elisabeth; Selbekk, Anne Schanche; Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Jæren Recovery College er et viktig tilbud lavterskeltilbud i Sandnes og må bevares!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Vevatne, Kari

   (2022)

   Erfaringer ved bruk av tvangsmidler - personlige, faglige og etiske perspektiv.

   MAP - Instruktørsmaling;

   2022-03-25.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services.

   Fagdag: Riktig og redusert bruk av tvang;

   2022-04-05.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Lydersen, Bjørn; Østvik, Eva

   (2022)

   Lik kompetanse uavhengig av studiested?.

   NSFs nasjonale utdannings og forskningskonferanse;

   2022-09-21 - 2022-09-22.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Erfaringer med ettersamtaler etter tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern.

   Gjesteforelesning ved Sykehuset i Vestfold;

   2022-04-05 - .

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Erfaringer med systematiske ettersamtaler etter bruk av mekaniske og fysiske tvangsmidler i psykisk helsevern..

   Schizofrenidagene 2021;

   2021-11-02.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Recovery som filosofi – betydning for sykepleiepraksis i vår tid?.

   Sykepleiekongressen 2021;

   2021-11-30 - 2021-12-02.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Forebygging av tvang i psykisk helsevern – med særlig fokus på ettersamtaler .

   Intern fagdag;

   2021-05-19.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   1. Bruk av tvangsmidler i traumebevisst miljøterapi 2. Systematiske ettersamtaler etter anvendelse av tvang i psykisk helsevern .

   Internundervisning Dikemark, Oslo Universitetssykehus;

   2021-10-21 - .

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2019)

   ØKT SELVBESTEMMELSE - BETYDNING FOR BRUKERNES BEDRINGSPROSESSER.

   NSF's sykepleiekonferanse innen psykisk helse og rus;

   2019-06-13 - 2019-06-14.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2019)

   Post-incident reviews after restraint in mental health care.A qualitative study.

   Nordisk kongress for psykiatriske sykepleiere;

   2019-09-19 - 2019-09-21.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2017)

   Systematisk ettersamtale med pasient etter anvendelse av mekaniske tvangsmidler og holding – helsepersonell sine erfaringer.

   Akuttpsykiatrikonferansen 2017;

   2017-02-01 - .

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2016)

   Patients and staffs experiences with systematic post incident review after use of mechanical and physical restraint..

   Nordisk;

   2016-09-14 - 2016-09-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway