Hopp til hovedinnhold

Unn Elisabeth Hammervold

førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-14100
Bio

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Interesser: Psykisk helse og rusavhengighet. Etikk. Recovery orienterte praksiser

Forskningsprosjekter

PhD avhandling: Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services

Undervisning:

Emneansvar for MRP 120 Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

Emneansvar for MRP 130 Kunnskapssyn i praksis

Ansvarlig for etikk-delen MHV 145 menneskerettigheter, helserett og etikk

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Bruk av tvangsmidler i traumebevisst miljøterapi : Et faglig og etisk perspektiv. I: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid : fra et tilknytningsteoretisk perspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215046532.

   s.197-213.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Post-incident Reviews after Restraints – Potential and Pitfalls. Patients' experiences and considerations.

   Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

   ISSN 1351-0126.

   DOI: 10.1111/jpm.12776

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2020)

   Post-incident reviews—a gift to the Ward or just another procedure? Care providers’ experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 20.

   Hefte 499.

   s.1-13.

   DOI: 10.1186/s12913-020-05370-8

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn

   (2019)

   Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 19.

   s.1-13.

   DOI: 10.1186/s12913-019-4060-y

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Barbosa da Silva, Antonio

   (2016)

   Bruk av tvangsmidler i traumebevisst miljøterapi - et faglig og etisk perspektiv. I: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid : fra et tilknytningsteoretisk perspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02504-9.

   s.165-183.

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Hammervold, Unn Elisabeth; Lydersen, Bjørn; Østvik, Eva

   (2022)

   Sykepleierutdanningene er urovekkende ulike innen psykisk helse og rus.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Erfaringer med systematiske ettersamtaler etter bruk av mekaniske og fysiske tvangsmidler i psykisk helsevern..

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Forebygging av tvang i psykisk helsevern – med særlig fokus på ettersamtaler .

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   Recovery som filosofi – betydning for sykepleiepraksis i vår tid?.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2021)

   1. Bruk av tvangsmidler i traumebevisst miljøterapi 2. Systematiske ettersamtaler etter anvendelse av tvang i psykisk helsevern .

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2019)

   ØKT SELVBESTEMMELSE - BETYDNING FOR BRUKERNES BEDRINGSPROSESSER.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2019)

   Post-incident reviews after restraint in mental health care.A qualitative study.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2017)

   Systematisk ettersamtale med pasient etter anvendelse av mekaniske tvangsmidler og holding – helsepersonell sine erfaringer.

  • Hammervold, Unn Elisabeth

   (2016)

   Patients and staffs experiences with systematic post incident review after use of mechanical and physical restraint..

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway