Unni Puntervold Pereira

Amanuensis i norsk språk og kultur (NOMSA)

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG N-219
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Kristiansen Aspnes, Daniel; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

   NORDAND 15 - forskningskonferanse om nordens språk som andrespråk ;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Kristiansen, Daniel Aspnes; Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

   NORDAND 15: Forskningskonferanse om Nordens språk som andrespråk;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Pereira, Unni Puntervold; Christensen, Sofija; Thomassen, Wenche Elisabeth; Kristiansen Aspnes, Daniel

   (2021)

   DEMBRA: Å pusle sammen en presentasjon om Norge i verden. Samarbeid om norskfaget i en DEMBRA-kontekst..

   DEMBRA Coffee Hour;

   2021-03-23.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2017)

   Norsk språk og kultur for internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger..

   Seminar;

   2017-03-07 - .

  • Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2016)

   Lesson Study og språkstøttende strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis.

   Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk;

   2016-10-20 - 2016-10-21.

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?.

   Nordisk Læreruddanelses kongress;

   2014-09-02 - 2014-09-06.

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?.

   Nasjonal forskerkonferanse om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Utviklingsmønstre i norsk mellomspråk med tekstarbeid.

   Seminar Karls Universitet i Praha ;

   2014-04-21 - .

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2013)

   Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråkutvikling på mellomtrinnet.

   Dagsseminar for skoleledere og nytilsatte lærere i Rogalandsskolene;

   2013-04-10.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2013)

   Utfordringer i det flerkulturelle klasserommet. Minoritetsspråklige elevers ordlæring og mellomspråksutvikling på mellomtrinnet. Teori, praksis og erfaring.

   Kurs for lærere som underviser minoritetsspråklige elever i Sandnes og Randaberg kommune;

   2013-09-05.

  • Brodahl, Greta; Hansen Laksfoss, Ann Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2010)

   "Språkfagene ved UiS utslettes".

   ?.

  • Pereira, Unni Puntervold; Wagner, David-Alexandre

   (2010)

   "Pilotoppdraget til Universitetet i Stavanger".

   Round-table-discussion;

   2010-06-03 - 2010-06-04.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2010)

   Intervju i NRK Rogaland om reaksjonene i fremmedspråkmiljøet etter UiS-styrets vedtak (10.06.10) om nedleggelse av språkfagene tysk, fransk og spansk fra høsten 2010.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2010)

   "Håndbok for skoleledere".

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2010)

   "Håndbok for språklærere".

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2010)

   Elektronisk undervisningsopplegg i tysk: De første timene (tysk 1, tysk 2, tysk 3).

  • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta

   (2010)

   Forslag til Emnebeskrivelse for Nasjonalt Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere 2010-2012.

   Round Table Discussion;

   2010-06-03 - 2010-06-04.

  • Pereira, Unni Puntervold; Brodahl, Greta

   (2010)

   Forslag til kursinnhold på 1. og 2. samling av Nasjonalt Etterutdanningskurs i "Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet 6. og 7. trinn 2010-2012.

   Round Table Discussion;

   2010-06-03 - 2010-06-04.

  • Wagner, David-Alexandre; Pereira, Unni Puntervold

   (2009)

   Lyttet til de som fant opp hjulet.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2009)

   "Hvor flerspråklig er du?".

   Forskningskabaret;

   2009-08-20.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2008)

   "Om det å lære språk".

   utenTitteltekst;

   2008-04-24.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2005)

   "Den nye læreplanen i 2. fremmedspråk. Hvordan kan jeg undervise etter L-06? Tysk som praktisk fag for alle elever, - hvordan?".

   "Fagdag for tysklærere i Rogaland";

   2005-05-26.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2004)

   "Die wichtigsten Änderungen der neuen deutschen Rechtschreibreform".

   "Fagdag for tysklærere i Rogaland 2004";

   2004-05-13.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2002)

   Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?.

   Tysk fagdag;

   2002-05-22.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2002)

   "Wie motiviert man Schüler und Studenten der heutigen Generation zum Deutschlernen?".

   "Fagdag for tysklærere i Rogaland 2002";

   2002-05-22.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Pereira, Unni Puntervold

   (2008)

   Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.

  • Pereira, Unni Puntervold

   (2008)

   Eksper Elevens Kommunikative SpråkPERformanse Skjema for evaluering av språkferdigheter i tysk.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway