Vegard Bø Bahus

Universitetslektor i forvaltningsrett

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bahus, Vegard Bø

   (2022)

   Adgangen til tvungent psykisk helsevern når pasienten er samtykkekompetent, men til fare for eget liv.. I: Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-04590-0.

   s.122-152.

 • Bøker og kapitler
  • Bahus, Vegard Bø

   (2023)

   Kapittel 3 : Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.. I: Utlendingsloven - kommentarutgave.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215046310.

   s.89-116.

  • Bahus, Vegard Bø

   (2019)

   Dyrevelferdsrett.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245026580.

 • Formidling
  • Bahus, Vegard Bø

   (2022)

   Lovkommentarer til dyrehelsepersonelloven, Karnov lovkommentarer, Karnov Group Norway, 57 sider.

  • Bahus, Vegard Bø; Bahus, Marianne

   (2015)

   Vi trenger en folkekirke med etisk engasjement.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

  • Bahus, Vegard Bø; Bahus, Marianne

   (2003)

   Fri flyt av arbeidskraft – EØS-avtalens virkninger i norsk utlendingsrett.

   Lov og Rett.

   ISSN 0024-6980.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway