Hopp til hovedinnhold

Vegard Moen

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HL K-122
Dokumenter
Last ned
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Selvik, Jon Tømmerås; Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Moen, Vegard

   (2022)

   Conceptualization and application of a healthcare systems thinking model for an educational system.

   Studies in Higher Education

   ISSN 0307-5079.

   DOI: 10.1080/03075079.2021.1983532

  • Bjaalid, Gunhild; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2020)

   Studieprogramledelse i høyere utdanning : aksjonsforskning som grunnlag for involvering læring og organisatoriske grenseoppganger . I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202652296.

   s.361-389.

   DOI: 10.23865/noasp.121.ch13

  • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Moen, Vegard; Kvaløy, Jan Terje

   (2020)

   Om sammenhengen mellom motivasjon, studentaktiv undervisning og konstruktive tilbakemeldinger. En studie fra Universitetet i Stavanger..

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 37.

   Hefte 04.

   s.298-311.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2020-04-03

  • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve

   (2018)

   Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study.

   European Journal of Higher Education

   ISSN 2156-8235.

   DOI: 10.1080/21568235.2018.1541420

  • Mjøs, Marit; Moen, Vegard

   (2018)

   Statped og PPT. Det gode didaktiske møtet i spennet mellom individ- og systemarbeid..

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 83.

   Hefte 3.

   s.57-70.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2017)

   Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202529819.

   s.209-229.

   DOI: 10.23865/noasp.17

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2017)

   Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 40.

   Hefte 1.

   s.7-17.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02

  • Helgevold, Nina; Moen, Vegard

   (2015)

   The use of flipped classrooms to stimulate students' participation in an academic course in initial teacher education.

   Nordic Journal of Digital Literacy

   ISSN 1891-943X.

   Volum 2015.

   Hefte 1.

   s.29-42.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2012)

   "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 9788251928953.

   s.185-204.

  • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne

   (2007)

   Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 91.

   Hefte 4.

   s.329-343.

 • Bøker og kapitler
  • Moen, Vegard

   (2008)

   Omstrukturering av spesialundervisning gjennom lokalt utviklingsarbeid.

   Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

   ISBN 9788776842802.

 • Formidling
  • Mjøs, Marit; Ohna, Stein Erik Solbø; Moen, Vegard; Hillesøy, Siv; Øen, Kristian; Bjørgan, Marion Stava; Jonassen, Simona

   (2021)

   Symposium: Collaboration on developing competence for inclusive practices in kindergarten and school (SUKIP)- experiences from a complex innovative project in two Norwegian municipalities. .

  • Mjøs, Marit; Moen, Vegard

   (2021)

   Different meeting designs to support the development of a new infrastructure for cooperation between school and EPS..

  • Ohna, Stein Erik Solbø; Hillesøy, Siv; Mjøs, Marit; Moen, Vegard; Øen, Kristian

   (2020)

   (Re)connecting communities – (towards a systemic approach on EPS – kindergarten/school interactions), experiences from a Norwegian innovation project. .

  • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Moen, Vegard; Kvaløy, Jan Terje

   (2020)

   Bidrar studentaktiv undervisning og konstruktive tilbakemeldinger til økt motivasjon blant studentene? En studie fra Universitetet i Stavanger.

  • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Moen, Vegard; Kvaløy, Jan Terje

   (2020)

   Bidrar studentaktiv undervisning og konstruktive tilbakemeldinger til økt motivasjon blant studentene? En studie fra Universitetet i Stavanger.

  • Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Moen, Vegard; Kvaløy, Jan Terje

   (2020)

   Konstruktive tilbakemeldinger påvirker studentenes motivasjon.

   Utdanningsnytt.no

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper.

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2016)

   Slik kan studentene lære mer..

  • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard

   (2014)

   Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education.

  • Moen, Vegard

   (2006)

   Hva gikk galt? Gjennomgang og analyse av en nestenulykke i forbindelse med dyp vrakdykking.

   Dykking

   ISSN 0801-4582.

  • Moen, Vegard

   (2006)

   Hjem - skole samarbeid i Suldal kommune.

  • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard

   (2005)

   The public school - its activity and legitimacy.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse

   (2012)

   Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway