Vendela Husberg-Bru

Universitetslektor i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Vendela Husberg-Bru har mastergrad i Psykologi med hovedfokus på psykiatrisk epidemiologi og helsepsykologi. Hun gjennomfører i 2023 en doktorgrad i helsevitenskap ved det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Forskningen hennes går primært ut på å studere faktorer relatert til risikofylt alkoholbruk ved bruk av data fra den befolkningsbaserte Tromsøundersøkelsen, og ved bruk av registerdata. Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende befolknings-helseundersøkelse, og Husberg-Bru veileder masterstudenter ved bruk av disse dataene.

Forskningsområder: Risikofylt alkoholbruk, psykologiske traumer, søvn, sosioøkonomiske faktorer knyttet til alkoholproblemer, epidemiologi, psykosomatikk, helseatferd,helsetjenestebruk og kvantitativ metode. 

 

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Husberg-Bru, Vendela; Bergland, Anne Katrine; Skurtveit, Svetlana Ondrasova; Lid, Torgeir Gilje

   (2023)

   Pasientforløp etter en Alkohol-intervensjon på Somatisk Sykehus: TRAITS Hospital .

   Helsetjenesteforskningskonferansen ;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Husberg-Bru, Vendela; Rognmo, Kamilla; Veenstra, Marijke

   (2023)

   Dimensjoner av sosial ulikhet i eldre år: Alkoholbruk før og etter pensjonsalder.

   Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning;

   2023-10-23 - 2023-10-24.

  • Husberg-Bru, Vendela; Rognmo, Kamilla; Veenstra, Marijke

   (2023)

   Alkoholbruk etter overgangen til pensjon: En befolknings basert studie fra Tromsøundersøkelsen (2007-2016).

   Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet 2023 (Vettre) ;

   2023-11-27 - 2023-11-28.

  • Husberg, Vendela

   (2022)

   Which potentially traumatic events are highest associated with hazardous alcohol use?.

   NOFE konferansen 2022;

   2022-11-26 - 2022-11-27.

  • Husberg, Vendela; Hopstock, Laila Arnesdatter; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Bergvik, Svein; Rognmo, Kamilla

   (2019)

   The risk and prevalence of insomnia among individuals with alcohol use disorder: Results from the Tromsø study..

   19 WPA world congress of Psychiatry;

   2019-08-21 - 2019-08-24.

  • Husberg, Vendela; Hopstock, Laila Arnesdatter; Friborg, Oddgeir; Rosenvinge, Jan H; Bergvik, Svein; Rognmo, Kamilla

   (2019)

   Insomnia and alcohol use disorder: Findings from a population based study.

   20th Conference on Social Psychology and Community Psychology;

   2019-10-23 - 2019-10-25.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway