Vibeke Rønneberg

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-366
Follow me
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Spilling, Eivor Finset; Rogne, Wenke Mork; Torrance, Mark

   (2023)

   Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition performance and learning?.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-157-1.

  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer

   (2018)

   «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 9788230838594.

 • Formidling
  • Rønneberg, Vibeke; Spilling, Eivor Finset

   (2024)

   Book review | Writing and reading connections: Bridging research and practice.

   The Journal of Writing Research.

   ISSN 2030-1006.

   Volum 15.

   Hefte 3.

   s.541-546.

   DOI: 10.17239/jowr-2024.15.03.05

  • Rønneberg, Vibeke

   (2024)

   Skriveutvikling forstyrres ikke av tastatur.

  • Rogne, Wenke Mork; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rønneberg, Vibeke; Fiskerstrand, Pernille; Fitjar, Camilla; Spilling, Eivor Finset; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Kobberstad, Lina Rebekka

   (2023)

   Fra enten eller til både og - nettbrett og blyant i skriveopplæringen.

   Utdanningsnytt.no.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Eriksen, Harald; Rønneberg, Vibeke; Blikstad-Balas, Marte

   (2023)

   Washback from written exams in the Norwegian L1 subject.

   Writing Research Across Boarders (WRAB 2023);

   2023-02-18 - 2023-02-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Blikstad-Balas, Marte; Rønneberg, Vibeke; Eriksen, Harald

   (2023)

   Lærerstemmer om eksamens påvirkning på norskundervisningen.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.22-27.

  • Rogne, Wenke Mork; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rønneberg, Vibeke; Fiskerstrand, Pernille; Fitjar, Camilla; Spilling, Eivor Finset; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Kobberstad, Lina Rebekka

   (2023)

   Fra enten eller til både og. Nerttbrett og blyant i skriveopplæringen.

   Sunnmørsposten.

   ISSN 1503-9056.

  • Spilling, Eivor Finset; Rønneberg, Vibeke; Rogne, Wenke Mork; Roeser, Jens; Torrance, Mark

   (2023)

   Skriveopplæring for hand eller tastatur – resultatet blir ganske likt.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.48-51.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2023)

   Assessing handwriting: A method for detailed analysis of letter-formation accuracy and fluency.

   Writing Words Workshop;

   2023-07-12 - 2023-07-14.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2022)

   Children’s handwritten letters at the beginning of words.

   SigWriting 2022;

   2022-06-20 - 2022-06-22.

  • Rønneberg, Vibeke

   (2022)

   Flere velger denne skolen fordi elevene ikke får bruke datamaskin.

  • Rønneberg, Vibeke; Spilling, Eivor Finset; Rogne, Wenke Mork; Roeser, Jens; Torrance, Mark

   (2022)

   Beginning writing by hand or by keyboard.

   Sig Writing;

   2022-06-19 - 2022-06-22.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Spilling, Eivor Finset; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Roeser, Jens; Torrance, Mark

   (2021)

   Handskrift vs. nettbrett: Påverkar skrivemodaliteten kvaliteten på forteljingar av begynnande skrivarar?.

   DigiHand-webinar;

   2021-04-14.

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom.

   ICSEI 2019 (International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2019-01-08 - 2019-01-11.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-01-02.

  • Spilling, Eivor Finset; Rønneberg, Vibeke; Rogne, Wenke Mork; Torrance, Mark

   (2019)

   Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?.

   Skriv! Les! 2019;

   2019-05-06 - 2019-05-09.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Children’s letter writing automaticity at school entry.

   Writing Words Workshop;

   2019-06-27 - 2019-06-29.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Copy that.Write what? What influences children’s ability to copy letters fluently?.

   The 18th Biennial EARLI Conference;

   2019-08-12 - 2019-08-16.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido

   (2019)

   Hva bidrar til flyt i bokstavformingen ved skolestart? En korrelasjonstudie av faktorer knyttet til flyt i håndskriften.

   Skriv! Les!;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition.

   Sig Writing;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-01-02.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy..

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-08-14.

  • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Practical skills for writing process research in primary and secondary schools.

   Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Training school;

   2017-10-16 - 2017-10-18.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2016)

   The spelling process of Norwegian 6th graders.

   Sig Writing 2016;

   2016-07-04 - 2016-07-06.

  • Rønneberg, Vibeke

   (2015)

   Investigating pauses at the word level.

   Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

   Conference on Writing Research 2014;

   2014-08-27 - 2014-08-29.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

   British Dyslexia Assosiation;

   2014-03-27 - 2014-03-29.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

   British Dyslexia Association 9th International Conference ;

   2014-03-27 - .

  • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke

   (2013)

   Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review.

   Workshop on Writing Research;

   2013-09-16 - 2013-09-17.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

   Skriv! Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

   Nasjonal konferanse ;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

   Skriv!Les!;

   2013-05-06 - 2013-05-08.

  • Rønneberg, Vibeke

   (2012)

   Litterære samtaler.

   Fagdager for lærere ;

   2012-04-17 - 2012-04-18.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Wandem, Fredrik Solli; Melby-Lervåg, Monica; Sætherskar, Ida Kristensen; Furnes, Bjarte Reidar; Næss, Kari-Anne Bottegård; Rønneberg, Vibeke; Solheim, Oddny Judith; Wang, Mari Vaage; Gunnerud, Hilde Lowell

   (2023)

   Podkast: Spesialpedagogisk spørretime #1.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway