Hopp til hovedinnhold

Vibeke Rønneberg

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
HG R-366
Follow me
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer

   (2022)

   The process-disruption hypothesis: how spelling and typing skill affects written composition process and product.

   Psychological Research

   ISSN 0340-0727.

   DOI: 10.1007/s00426-021-01625-z

  • Fitjar, Camilla; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2022)

   Assessing handwriting: a method for detailed analysis of letter-formation accuracy and fluency.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   DOI: 10.1007/s11145-022-10308-z

  • Spilling, Eivor Finset; Rønneberg, Vibeke; Rogne, Wenke Mork; Roeser, Jens; Torrance, Mark

   (2021)

   Handwriting versus keyboarding: Does writing modality affect quality of narratives written by beginning writers?.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   Volum 35.

   Hefte 1.

   s.129-153.

   DOI: 10.1007/s11145-021-10169-y

  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Nottbusch, Guido; Torrance, Mark

   (2021)

   Learning Handwriting: Factors Affecting Pen-Movement Fluency in Beginning Writers.

   Frontiers in Psychology

   ISSN 1664-1078.

   Volum 12.

   DOI: 10.3389/fpsyg.2021.663829

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2020)

   Study protocol: DigiHand – the emergence of handwriting skills in digital classooms.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 6.

   Hefte 2.

   s.25-41.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2115

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2017)

   Cognitive predictors of shallow-orthography spelling speed and accuracy in 6th grade children.

   Reading and writing

   ISSN 0922-4777.

   s.1-20.

   DOI: 10.1007/s11145-017-9751-3

  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Why Bother with Writers? Towards "Good Enough" Technologies for Supporting Individuls with Dyslexia. I: Writing development in struggling readers : understanding the needs or writers across the lifecourse.

   Brill Academic Publishers

   ISBN 9789004345812.

   s.120-140.

   DOI: 10.1163/9789004346369_008

  • Torrance, Mark; Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2016)

   Adolescent weak decoders writing in a shallow orthography: process and product.

   Scientific Studies of Reading

   ISSN 1088-8438.

   Volum 20.

   Hefte 5.

   s.375-388.

   DOI: 10.1080/10888438.2016.1205071

  • Rønneberg, Vibeke; Støle, Hildegunn

   (2014)

   Lesing i engelsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.167-179.

  • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke

   (2014)

   Lesing i RLE. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.131-143.

 • Bøker og kapitler
  • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer

   (2018)

   «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition.

   ISBN 9788230838594.

 • Formidling
  • Spilling, Eivor Finset; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Roeser, Jens; Torrance, Mark

   (2021)

   Handskrift vs. nettbrett: Påverkar skrivemodaliteten kvaliteten på forteljingar av begynnande skrivarar?.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2021)

   Skal teknologien styre? Eit kritisk blikk på skrivestøtte for elevar med dysleksi..

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.43-47.

  • Spilling, Eivor Finset; Rønneberg, Vibeke; Rogne, Wenke Mork; Torrance, Mark

   (2019)

   Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido

   (2019)

   Hva bidrar til flyt i bokstavformingen ved skolestart? En korrelasjonstudie av faktorer knyttet til flyt i håndskriften.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Children’s letter writing automaticity at school entry.

  • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper.

  • Fitjar, Camilla Lausund; Torrance, Mark; Nottbusch, Guido; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Copy that.Write what? What influences children’s ability to copy letters fluently?.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy..

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2018)

   An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition.

  • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Practical skills for writing process research in primary and secondary schools.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark

   (2016)

   The spelling process of Norwegian 6th graders.

  • Rønneberg, Vibeke

   (2015)

   Investigating pauses at the word level.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Dyslexic students writing with and without visual feedback.

  • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   The Need to Read.

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene.

  • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke

   (2013)

   Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review.

  • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning

   (2013)

   Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?.

  • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark

   (2013)

   Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?.

  • Rønneberg, Vibeke

   (2012)

   Litterære samtaler.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway