Vidar Fagerheim Kalsås

Førsteamanuensis i historiedidaktikk og historiekultur

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-233
Follow me

Bio

Eg er førsteamanuensis i historie, historiedidaktikk og historiekultur. Min forsking har i hovudsak vore sentrert kring historiebruk og historiedidaktikk. Eg har særskilt interessert meg for historie sin rolle i etnopoltiske prosessar, minoritetshistorie som undervisningstema og om undervisning om holocaust. I seinare tid har eg også interessert meg for møtepunkta mellom blå humaniora, utdanning for berekraft og historiedidaktikk.

 

Eg vil særskilt kunne rettleie masterstudentar som skriv historiedidaktiske oppgåver som tematiserer spørsmål om berekraft i historieundervisning, om undervisning i vanskeleg eller kontroversiell historie. I tillegg vil eg være interessert i å rettleie masteroppgåver som meir bredt handlar om historiebruk eller om maritim historie.

 

Frå 2023 er eg redaksjonssekretær for Historisk Tidsskrift.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Lenz, Claudia

   (2024)

   Å undervise om Holocaust : utfordringer og innganger .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215069173.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Lenz, Claudia

   (2024)

   Holocaustundervisningen i Norge - begrunnelser, innganger og utfordringer. I: Å undervise om Holocaust : utfordringer og innganger .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215069173.

   s.9-21.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Hagen, Fredrik Stenhjem

   (2024)

   Kan følelser gi en inngang til læring om historiske hendelser som Holocaust?. I: Å undervise om Holocaust : utfordringer og innganger .

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215069173.

   s.56-67.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2018)

   Forteljingar om eigenart og undertrykking : Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar.

   Universitetet i Agder.

   ISBN 978-82-7117-910-6.

   Hefte 211.

 • Formidling
  • Fojuth, Marie-Theres; Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2023)

   Coastal heritage and environmental citizenship in museum and school.

   Sustaining, knowing and ‘living’ the Blue? Coastal communities as places to belong across generations;

   2023-06-15 - 2023-06-16.

  • Hagen, Fredrik Stenhjem; Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2023)

   "de må fysisk oppleve det på kroppen, så skaper det en annen type læring": Kjensler si rolle i undervisning om holocaust i norsk skule.

   Samfunnsfagkonferansen 2023;

   2023-11-30 - .

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2023)

   Skeive Sjøfolk, Bergens Sjøfartsmuseum (28. oktober 2022 – haust 2024).

   Norsk museumstidsskrift.

   ISSN 2464-2525.

   DOI: 10.18261/mus.9.1-2.6

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Hagen, Fredrik Stenhjem

   (2023)

   Hvorfor og hvordan lærere planlegger for bruk av følelser i undervisning om holocaust.

   Norske historiedagar 2023;

   2023-09-08 - 2023-09-10.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2023)

   Ei anna historie om fri­dom, lik­skap og bror­skap.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2022)

   Putin, «denazifisering» og krigen om russisk historie.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Fojuth, Marie-Theres

   (2022)

   Å navigere mellom da og nå: Utdanning for berekraft i møtepunktet mellom maritim historie og historiedidaktikk.

   Norske historiedager 2022;

   2022-05-24 - 2022-05-25.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Fojuth, Marie-Theres

   (2022)

   Mare nostrum? Menneske, havet og utdanning for berekraftig utvikling .

   Nordiska historikermötet 2022;

   2022-08-08 - 2022-08-11.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim; Fojuth, Marie-Theres

   (2022)

   Green Transitions in Blue Museums – Some Concepts .

   Green Transitions in Blue Museums;

   2022-09-08 - 2022-09-09.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2022)

   Kva historia kan og ikkje kan lære oss om krig i Europa.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2022)

   Undervisning om Holocaust 80 år etter deportasjonene fra Norge - en samtale om didaktiske hensyn..

   Lærerkurs: 80 år siden 1942 - Holocaustundervisning i klasserommet. ;

   2022-11-10.

  • Fojuth, Marie-Theres; Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2022)

   Green Transitions in Blue Museums.

   Greenhouse Green Transitions Conference ;

   2022-11-17 - 2022-11-19.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2022)

   Korleis minnast eit folke­mord etter 80 år?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2021)

   Nasjonale minoritetar som tema i norsk skule: Eigenart og mangfald i fortid, samtid og framtid.

   Fagseminaret Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag;

   2021-08-27.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2021)

   I tidsvitnenes ettertid – dehumanisering og rehumanisering i undervisning om holocaust.

   Samfunnsfagkonferansen 2021;

   2021-11-25 - 2021-11-26.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2021)

   «Grensestolpar mot antisemittisme? Utrykk og regulering av antisemittisme i skulen sin undervisning om Holocaust».

   Sluttkonferanse for Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge (2017-2021);

   2021-12-03.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2019)

   Frå nordisk eksepsjonalisme til provinsialisering av Norden.

   Konferanse i nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærer-utdanningane;

   2019-11-20 - 2019-11-21.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2018)

   Historiebruk og talehandlingsteori: Forklaringsstrategiar for det som skjer med, i og rundt historie i skulen..

   Norske Historiedagar 2018;

   2018-06-01 - .

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2017)

   Historiske forteljingar om romani og romer i undervisningstekstar.

   NOFA 6 - Nordic conference on school subjects;

   2017-05-29 - 2017-05-31.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2016)

   The Representation of Romani History at the Exhibition Latjo-Drom – The Romani/Travellers´ Culture and History..

   Nordic Conference on Romani Studies 2016;

   2016-04-13 - 2016-04-15.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2016)

   Skolen, museer og minoriteter: Utfordringer ved formidling av minoritetshistorie.

   Norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk;

   2016-10-31.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2016)

   Musea og skulen som etnopolitiske aktørar? Utfordringar ved formidling av minoritetshistorie.

   Seminar om undervisningsressurser om nasjonale minoriteter;

   2016-11-28.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2016)

   Eit spark mot demokratiet.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2014)

   Exhibiting an emerging nation: the representation of Sámi history in the exhibition Sápmi – becoming a nation at Tromsø Museum.

   Rethinking Sámi cultures in museums;

   2014-11-26 - 2014-11-28.

  • Kalsås, Vidar Fagerheim

   (2014)

   Kategorisering av resandefolket og romanifolket mellom 1970 og 2010; Frå ekskludering til inkludering.

   Norske Historiedager 2014;

   2014-06-20 - 2014-06-22.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway