Wenche Elisabeth Thomassen

Førsteamanuensis i norsk språk og kultur

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG Q-255

Bio

Underviser på NORINT (Norsk språk og kultur for internasjonale studenter)  og i emnet MLE 365 - Norsk som andrespråk. Forskningsinteresser er andrespråkslæring, flerspråklighet og det flerkulturelle klasserommet,

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2021)

   Grunnskolelærerstudenters kompetanse for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasserom - en "mixed methods"- studie. .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-996-9.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet .

 • Formidling
  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2023)

   Norwegian preservice teachers competence to teach in multicultural and multilingual classrooms.

   EARLI 2023 ;

   2023-08-21 - 2023-08-27.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2022)

   Hvordan presenteres "Norge i verden" i to læreverk i norsk som andrespråk på B2 nivå? .

   Multikulturelle perspektiver på norsk kultur - webinar om norsk språk og film ;

   2022-04-01.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Fylkesnes, Sandra

   (2022)

   Norwegian pre-service teachers’ orientations, knowledge and skills regarding multilingualism.

   Nordand 15;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Kristiansen Aspnes, Daniel; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

   NORDAND 15 - forskningskonferanse om nordens språk som andrespråk ;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Iversen, Jonas Yassin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2022)

   Norwegian pre-service teachers’ orientations, knowledge and skills regarding multilingualism.

   Nordand 15;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Kristiansen, Daniel Aspnes; Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

   NORDAND 15: Forskningskonferanse om Nordens språk som andrespråk;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Pereira, Unni Puntervold; Christensen, Sofija; Thomassen, Wenche Elisabeth; Kristiansen Aspnes, Daniel

   (2021)

   DEMBRA: Å pusle sammen en presentasjon om Norge i verden. Samarbeid om norskfaget i en DEMBRA-kontekst..

   DEMBRA Coffee Hour;

   2021-03-23.

  • Iversen, Jonas Yassin; Thomassen, Wenche Elisabeth; Fylkesnes, Sandra

   (2021)

   Norwegian preservice teachers’ views on and experience with multilingualism in teacher education.

   NERA 2021;

   2021-11-02 - 2021-11-05.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2019)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige klasserom.

   NORDAND 14 - Nordens språk som andrespråk ;

   2019-05-27 - 2019-05-29.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige og flerkulturelle klasserom - en mixed Methods studie.

   Multilingualism and education: Interdiciplinary and international perspectives;

   2018-05-07 - 2018-05-08.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?.

   EARLI SIG 11;

   2018-06-13 - 2018-06-15.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Det flerspråklige klasserommet.

   Profesjonsdag GLU;

   2018-02-22.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2017)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasser.

   Språk, litteratiset og læring på tvers av fag ;

   2017-02-07 - 2017-02-08.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school.

   American Educational Research Association;

   2017-04-29 - .

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2016)

   Student Teachers` reflections on teaching in Multicultural and Multilingual Classrooms..

   AERA 2016;

   2016-04-08 - 2016-04-12.

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular..

  • Thomassen, Wenche; Hansen, Ann Elisabeth Laksfoss

   (2014)

   Jo flere, jo bedre - språk er en ressurs.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?.

   Nordisk Læreruddanelses kongress;

   2014-09-02 - 2014-09-06.

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?.

   Nasjonal forskerkonferanse om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Thomassen, Wenche

   (2014)

   Norske dialekter i ord og toner - med hovedvekt på Alf Prøysen.

   Erasmus ;

   2014-04-29.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2013)

   Lærerutdanning og det flerspråklige klasserommet.

   NORDAND ( Nordens språk som andrespråk);

   2013-06-13 - 2013-06-15.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2013)

   Flerspråklighet og flerkultur-utfordringer for de nye lærerutdanningene.

   Årsmøte;

   2013-01-25 - .

  • Thomassen, Wenche

   (2013)

   Mellomspråk - og hva er utfordringer med å lære norsk?.

   Foredrag ;

   2013-01-22.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2012)

   Norsk som andrespråk i de nye lærerutdanningene -utfordringer og muligheter.

   nasjonal konferanse om norsk som andrespråk ( NOA);

   2012-10-18 - .

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2020)

   Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway