Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   A Norwegian Perspective: Student teachers` orientations towards cultural and linguistic diversity in schools.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 96.

   DOI: 10.1016/j.tate.2020.103151

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2020)

   Educating Norwegian preservice teachers for the multicultural classroom – what knowledge do student teachers and mentor teachers express?.

   European Journal of Teacher Education

   ISSN 0261-9768.

   DOI: 10.1080/02619768.2020.1758661

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2016)

   Lærerstudenters kommentatorkompetanse om flerkultur og undervisning av flerspråklige elever drøftet i lys av kritisk multikulturalisme..

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.2340

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2015)

   På vei mot en flerkulturell praksis? Utfordringer og muligheter i dagens lærerutdanning. I: Språkmangfold i utdanningen.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-46026-3.

   s.137-158.

 • Bøker og kapitler
  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2021)

   Grunnskolelærerstudenters kompetanse for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasserom - en "mixed methods"- studie. .

   ISBN 978-82-7644-996-9.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine

   (2017)

   Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet .

 • Formidling
  • Iversen, Jonas Yassin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2022)

   Norwegian pre-service teachers’ orientations, knowledge and skills regarding multilingualism.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Christensen, Sofija; Kristiansen Aspnes, Daniel; Pereira, Unni Puntervold

   (2022)

   "Jeg følte meg som en del av universitetet og samtidig følte jeg meg inkludert": Identitet som motivasjonsfaktor for andrespråkslæring..

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Fylkesnes, Sandra

   (2022)

   Norwegian pre-service teachers’ orientations, knowledge and skills regarding multilingualism.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2022)

   Hvordan presenteres "Norge i verden" i to læreverk i norsk som andrespråk på B2 nivå? .

  • Iversen, Jonas Yassin; Thomassen, Wenche Elisabeth; Fylkesnes, Sandra

   (2021)

   Norwegian preservice teachers’ views on and experience with multilingualism in teacher education.

  • Pereira, Unni Puntervold; Christensen, Sofija; Thomassen, Wenche Elisabeth; Kristiansen Aspnes, Daniel

   (2021)

   DEMBRA: Å pusle sammen en presentasjon om Norge i verden. Samarbeid om norskfaget i en DEMBRA-kontekst..

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2019)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige klasserom.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Det flerspråklige klasserommet.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerspråklige og flerkulturelle klasserom - en mixed Methods studie.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2018)

   What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine

   (2017)

   Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2017)

   Lærerstudenters kunnskap for undervisning i flerkulturelle og flerspråklige klasser.

  • Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2016)

   Student Teachers` reflections on teaching in Multicultural and Multilingual Classrooms..

  • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2015)

   Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular..

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Språk og flerkultur i fag. Hvilken komptanse har morgendagens lærere?.

  • Thomassen, Wenche; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold

   (2014)

   Hva vet vi om lærerstudenters kunnskaper og holdninger til flerkultur og språk i fag?.

  • Thomassen, Wenche

   (2014)

   Norske dialekter i ord og toner - med hovedvekt på Alf Prøysen.

  • Thomassen, Wenche; Hansen, Ann Elisabeth Laksfoss

   (2014)

   Jo flere, jo bedre - språk er en ressurs.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2013)

   Flerspråklighet og flerkultur-utfordringer for de nye lærerutdanningene.

  • Thomassen, Wenche

   (2013)

   Mellomspråk - og hva er utfordringer med å lære norsk?.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2013)

   Lærerutdanning og det flerspråklige klasserommet.

  • Egeli, Elisabeth; Thomassen, Wenche

   (2012)

   Norsk som andrespråk i de nye lærerutdanningene -utfordringer og muligheter.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dversnes, Gunvald; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2020)

   Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway