Wolfgang Georg Cornelius Voelckel

Førsteamanuensis II i Prehospital Critical Care

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner