Yosef Wakjira Adugna

Stipendiat i offshoreteknologi

KE E-232
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Publikasjoner