Yu Ma

Stipendiat i offshore teknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi